Фэсапщы [Fesapşı]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Блыпэ [Blıpe] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр? [Sıd sıhatxa poştım of ziş’erer?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #Тхъу [Txhu] - #Дэеп [Deyep] - #Хьапщып тхьапэм зи дэстхэн щыIэп [Hapşip thapem zi destxen şı’ep] - #УдэкIуагъа? [Wıdek’uağa?] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #… къэсщэфынэу сыфай [… khesşefınew sıfay] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #КъухьлъэтапIэм сыдигъо сыщыIэн фая? [Khuhlhetap’em sıdiğue sışı’en faya?] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Сыда узыфаер (шъузыфаер)? [Sıda wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Ар чыжьэ (благъэ) [Ar çıje (blağe)] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #Санэ [Sane] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #Плъыр-стыр сиI [Plhır-stır si’] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Мы цэр Iутхъыба [Mı tser utxhıba] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Студент [Student] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Сэ сыгъойщай [Se sığueyşay] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #СыдэкIуагъэп (сышъузаб) [Sıdek’uağep (sışüzab)] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #Щатэ [Şate] - #Адыгабзэ (инджылызыбзэ, урысыбзэ, тыркубзэ) зэсэгъашIэ [Âdıgabze (yincılızıbze, wırısıbze, tırkubze) zeseğaş’e] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Фойе [Foye] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо (шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо) [Ğexhağeş’ü wi’enew sıpfelha’ue (şüi’enew sışüfelha’ue)] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Такси уцупIэр тэщыIа? [Taksi wıçüp’er teşı’a?] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #ЗэпырыкIыпIэр тэщыIа? [Zepırıç’ıp’er teşı’a?] - #Сыдигъо? [Sıdiğue?] - #Щылэ маз [Şıle maz] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Лъы зыхэлъ лыубагъэр (ныкъуажъэу, шIоу гъэжъагъэу) нахь сикIас [Lhı zıxelh lıwbağer (nıkhuajjew, ş’üw ğejjağew) nah siç’as] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #Коньяк [Konyak] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #Къухьлъатэр къэгужъощта? [Khuhlhater khegujöşta?] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #Къыцэ [Khıtse] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Джормэ [Corme] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Дэшхо [Deşxo] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] -