Фэсапщы [Fesapşı]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Хэт?[Xet?] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #Зы сабый (сабыитIу, сабыищ, шыпхъуитIу) сиI [Zı sabıy (sabıyit’u, sabıyiş, şıpxhuit’u) si’] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Цумпэ [Çümpe] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Нэшэпсышъу [Neşepsışü] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (сызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Sızerebğeş’üağemç’e (sızerejüğeş’üağemç’e thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #Щэзыхэлъ коф [Şezıxelh kof] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Нашэ [Naşe] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #Тыдэ ыкIи сыдигъуа пчэдыжьышхэ зышъуиIэр? [Tıde ıç’isıdğua pçedıjişxe zışüi’er?] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Мы (блэкIыгъэ, къэкIорэ) тхьэмафэм [Mı (bleç’ığe, khek’uere) themafem] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Сэ сыбизнесмен (сыхабзэлI, сызэгъэфакIу, сыегъэджакIу) [Se sıbiznesmen (sıxabzel’, sızeğefak’u, sıyeğecak’u)] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #ТIамы [T’amı] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Щылэ мазэм [Şile mazem] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #Лъы зыхэлъ лыубагъэр (ныкъуажъэу, шIоу гъэжъагъэу) нахь сикIас [Lhı zıxelh lıwbağer (nıkhuajjew, ş’üw ğejjağew) nah siç’as] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Сыда узыфаер (шъузыфаер)? [Sıda wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Щынагъо [Şınağue] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] -