Фэсапщы [Fesapşı]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Санэ [Sane] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Унэгъэпс [Wıneğeps] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #… уцупIэм иикIыпIэр сэмэгуа хьауми джабгъуа? [… wıçüp’em yiyiç’ıp’er semegua hawmi cabğua?] - #Къудый [Khudıy] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта? [Sipasport sıdiğue khıseşütıjişta?] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #ИтIысхьаныр сыдигъо зырагъэжьэщтыр? [Yit’ıshanır sıdiğuezırağejeştır?] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI) [Mew, zığepsınç’ (zıjüğepsınç’)] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Мы Iэзэгъур таблетэу (ампулэу, утысэу) шъуиIа? [Mı ezeğur tabletew (ampulew, wıtısew) şüi’a?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #Ахъу [Axhu] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #Ящэнэрэ зэтетым сыфай [Yaşenere zetêtım sıfay] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Моу, къэIожьба зэ [Mew, khe’uejba ze] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Сэ сцIэр … [Se sts’er ...] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Сыхьатыр тхьапшэм? [Sıhatır thapşem?] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #Тизэныбджэгъугъэрэ зэкъошныгъэрэ апае сибжъэ къэсэIэты! [Tizenıbceğuğere zekhoşnığere apaye sibjje khese’etı!] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #О, куп! [We, kup!] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #… тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта? [... tıde khışızğuetın slheç’ışta?] - #Мыгъэ [Mığe] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #Гъотыгъэ бюро тэщыIа? [Ğotığe büro teşı’a?] - #ЗэпырыкIыпIэр тэщыIа? [Zepırıç’ıp’er teşı’a?] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Шхын чъыIэхэмэ (стырхэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Şxın ççı’eme (stırxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #А фэдизэу кIасэ хъугъа? [A fedizew ç’ase xhuğa?] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #Чэрэз [Çerez] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #ШкIэл [Şk’el] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #Фэсакъ [Fesakh] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #НеущмыкI [Nêwışmıç’] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Мыр (ахъщэр, документхэр) ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта? [Mır (axhşer, dokumêntxer) wıxhumalhe yislhhanew xhuşta?] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Зыщыбгъэпскы хъущтэп [Zışıbğepskı xhuştep] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] -