Фэсапщы [Fesapşı]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #… къысфытеожьынэу ешъуIу [khısfıtêwejinew yeşü’u] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Щатэ [Şate] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Шъачэ нэс мэшIоку (занкIэ) щыIа? [Şşaçe nes meş’öku (zanç’e) şı’a?] - #Чэтыл [Çetıl] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #Бжьыны [Bjinı] - #Журналист [Jurnalist] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Сыгу къыхэуагъ [Sıgu khıxewağ] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Арыщтын [Arıştın] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Щыгъу [Şığu] - #Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп [Haw, guxeç’ nah mış’emi sfeş’eştep] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #Фойе [Foye] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #А фильмэр къолэна? [A filmer khuelena?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Къудый [Khudıy] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу) [Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #Тары лъэныкъо сыкIощта? [Tarı lhenıkho sık’ueşta?] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Гъотыгъэ бюро тэщыIа? [Ğotığe büro teşı’a?] - #Ащыгъум [Aşığum] - #ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра? [Ğunapç’ew thapşa khıstêfera?] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Санэ [Sane] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #Чэщым [Çeşım] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр? [Tırkum khiç’ığe l’ık’ue kupır sıd haç’eşa khızşıwıçüğer?] - #Мыщ пэблагъэ шъхьаупсыр тэщыIа? [Mış peblağe şhawıpsır teşı’a?] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Псы [Psı] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] -