Фэсапщы [Fesapşı]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Псы [Psı] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Бирэ [Bire] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (сызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Sızerebğeş’üağemç’e (sızerejüğeş’üağemç’e thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Мафэм [Mafem] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Аджык [Acık] - #Картоф гъэжъагъ [Kartof ğejjağ] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Бгъу хъугъэ [Bğu xhuğe] - #Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ [Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewış] - #Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Щай [Şay] - #Сыд диета нахь згъэфедэн фаер? [Sıd diyeta nah zğefêden fayer?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Торт [Tort] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Журналист [Jurnalist] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Мыр нахь псынкIэу (сапашъхьэ, пчыхьэшъхьэм адэжь) пшIыжьышъущта? [Mır nah psınç’ew (sapaşhe, pçıheşhem adej) pş’ıjişüşta?] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Къудый [Khudıy] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Къолэн сурэткусэр къысэт [Kholen suretkuser khıset] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #Мы (блэкIыгъэ, къэкIорэ) тхьэмафэм [Mı (bleç’ığe, khek’uere) themafem] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #ШкIэл [Şk’el] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #Сыгу къыхэуагъ [Sıgu khıxewağ] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #Налшык нэс гъогур картэмкIэ къысэгъэлъэгъуба [Nalşık nes ğuegur kartemç’e khıseğelheğuba] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #КIасэу [Ç’asew] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #Мыщ ыуасэм сезэгъы [Mış ıwasem sêzeğı] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Пщыгъэ стелъ [Pşığe stêlh] - #Хоккей (футбол) матч теплъынэу тыфай [Hokkey (futbul) matç têplhınew tıfay] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Шъынэл [Şşınel] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Автобус (трамвай) билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта? [Avtobus (tramvay) bilêtır tıde khışısşefışüşta?] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Щыгъу [Şığu] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Ащ есэутэкIыгъ [Aş yesewteç’ığ] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Бизнесмен [Biznesmen] -