Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #Щыгъу [Şığu] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу) [Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Гъогу маф! [Ğogu maf!] - #Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #Шоколад щэIумыл [Şekolat şe’umıl] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Сыд ыуасэр? [Sıd ıwaser?] - #Хьапщып тхьапэм зи дэстхэн щыIэп [Hapşip thapem zi destxen şı’ep] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Бжьыны [Bjinı] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Чэщым [Çeşım] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр? [Sıd sıhatxa poştım of ziş’erer?] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #Пцэкъолэн [Ptsekholen] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Мыр (ахъщэр, документхэр) ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта? [Mır (axhşer, dokumêntxer) wıxhumalhe yislhhanew xhuşta?] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта? [Sipasport sıdiğue khıseşütıjişta?] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #ТIуапсэ сыдигъо тыкъэсыщта? [T’uapse sıdiğue tıkhesışta?] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз) [Se sıtxıdetx (sıbılım’az)] - #Псыхъо къухьэIур (хыIур) тыдэ щыIа? [Psıxhue khuhe’ur (xı’ur) tıde şı’a?] - #Мыщ пэблагъэ шъхьаупсыр тэщыIа? [Mış peblağe şhawıpsır teşı’a?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Гъубдж [Ğubc] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Мыгъэ [Mığe] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Арыщтын [Arıştın] - #Шхын чъыIэхэмэ (стырхэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Şxın ççı’eme (stırxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Томат/Цугу [Tomat/Çügu] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Тыдэ Iапэ кIэсыдзэжьыщта? [Tıde ape ç’esıdzejişta?] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Сыдигъо [Sıdiğue] - #Санэ [Sane] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #«Кристиан Диор» («Шанэл») епэрым шъуиIа? [«Kristian Dior» («Şanel») yeperım şüi’a?] - #УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу (шъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wızerezığegumeç’ıremç’e khısfeğeğu (şüzerezığegumeç’ıremç’e khısfejüğeğu)] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Пащэ [Paşe] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Мафэм [Mafem] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Бгъум тфыкIэ блэкIы [Bğum tfıç’ebleç’ı] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх [Sabıyxer (sişüzım yi-, sil’ım yi-) yipasportım detxağex] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] - #Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Фойе [Foye] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] - #Чэтыл [Çetıl] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Ащыгъум [Aşığum] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Астигматизм уз сиI [Âstigmatizm wız si’] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] -