Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#ТIамы [T’amı] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #… тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта? [... tıde khışızğuetın slheç’ışta?] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Силажьэп/Силажьэ хэлъэп [Silajep/Silaje xelhep] - #Зэндалэ [Zendale] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #Сыхьатыр загъорэ макIо, загъорэ къэуцу [Sıhatır zağuere mak’ue, zağuere khewıçü] - #Мыщ пэблагъэ шъхьаупсыр тэщыIа? [Mış peblağe şhawıpsır teşı’a?] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Кинотеатр [Kinoteatr] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Мыр (ахъщэр, документхэр) ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта? [Mır (axhşer, dokumêntxer) wıxhumalhe yislhhanew xhuşta?] - #Къыцэ [Khıtse] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Мыр нахь псынкIэу (сапашъхьэ, пчыхьэшъхьэм адэжь) пшIыжьышъущта? [Mır nah psınç’ew (sapaşhe, pçıheşhem adej) pş’ıjişüşta?] - #СыдкIэ [Sıdç’e] - #Дэшхо [Deşxo] - #Зыщыбгъэпскы хъущтэп [Zışıbğepskı xhuştep] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Унэгъэпс [Wıneğeps] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Сыгу егъу [Sıgu yeğu] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Псыун [Psıwın] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #УцгъэкIыпIэм утемыуцу [Wıtsğeç’ıp’em wıtêmıwıçü] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Нэшэпсышъу [Neşepsışü] - #Къудый [Khudıy] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Бжьыны [Bjinı] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Тхъу [Txhu] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Пщыгъэ стелъ [Pşığe stêlh] - #Къаштэ уипаспорт! [Khaşte wipasport!] - #Блыпэ [Blıpe] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Чэщныкъом [Çeşnıkhuem] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #Чэдыгъо [Çedığue] - #Сыд? [Sıd?] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #Гъушъэхэр нахь сшIоигъу [Ğuşşexer nah sş’öyiğu] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] -