Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #ТIамы [T’amı] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Хэта непэ джэгурэр? [Xeta nêpe cegurer?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Цумпэ [Çümpe] - #Неущ ощх къещхынэу (ос къэсынэу, жьыбгъэр къепщэнэу, пщэгъо мафэу) щыт [Nêwış weşx khêşxınew (wes khesınew, jibğer khêpşenew, pşeğue mafew) şıt] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ [Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewış] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Адыгабзэ (инджылызыбзэ, урысыбзэ, тыркубзэ) зэсэгъашIэ [Âdıgabze (yincılızıbze, wırısıbze, tırkubze) zeseğaş’e] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Мыр шъыпкъа? [Mır şşıpkha?] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Хьалыгъу кIыхьэ къысэтба [Halığu ç’ıhe khısetba] - #СипэщымкIэ сыкъыщыгущыIэщт [Sipeşımç’e sıkhışıguşı’eşt] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Лъэтэгъум сыд фэдиз ыукъудыирэ? [Lheteğum sıd fediz ıwkhudıyre?] - #Бгъу хъугъэ [Bğu xhuğe] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #Мыр таущтэу зэрадзэкIыра? [Mır tawştew zeradzeç’ıra?] - #Шъачэ нэс мэшIоку (занкIэ) щыIа? [Şşaçe nes meş’öku (zanç’e) şı’a?] - #Щашъхьэ [Şaşhe] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Осыр къесы [Wesır khêsı] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIощта? [Âdıgabzeç’e tawştew mır khep’ueşta?] - #Лэнды [Lendı] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Чэдыгъо [Çedığue] - #Шъынэл [Şşınel] - #Къыцэ [Khıtse] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #КIапсэр ыубытыгъ [Ç’apser ıwıbıtığ] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Дэшхын [Deşxın] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Пащэ [Paşe] - #Бэрэскэжъый [Bereskejjıy] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #Псыунэр тэщыIа? [Psıwıner teşı’a?] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #… тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта? [... tıde khışızğuetın slheç’ışta?] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Хъулъфыгъэ (бзылъфыгъэ) салоныр тэщыIа? [Xhulhfığe (bzılhfığe) salonır teşı’a?] - #Анахь блэгъэ тхылъ (гъэзет) щапIэр тэщыIа? [Anah bleğe txılh (ğezêt) şap’er teşı’a?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (сызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Sızerebğeş’üağemç’e (sızerejüğeş’üağemç’e thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Кинотеатр [Kinoteatr] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #Очыл [Weçıl] - #Чэрэз [Çerez] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Мы Iэзэгъур таблетэу (ампулэу, утысэу) шъуиIа? [Mı ezeğur tabletew (ampulew, wıtısew) şüi’a?] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Сисыхьат ыуж къенэ (ыпэ ит, тэрэз) [Sisıhat ıwıj khêne (ıpe yit, terez)] - #Мыр нахь псынкIэу (сапашъхьэ, пчыхьэшъхьэм адэжь) пшIыжьышъущта? [Mır nah psınç’ew (sapaşhe, pçıheşhem adej) pş’ıjişüşta?] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #ТIуапсэ сыдигъо тыкъэсыщта? [T’uapse sıdiğue tıkhesışta?] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Сэ сыгъойщай [Se sığueyşay] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Нэкулъ [Nekulh] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] -