Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Бэрэскэжъый [Bereskejjıy] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #… гъэзетыр къысэт (къысэшъут) [... ğezêtır khıset (khıseşüt)] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Кузеф [Kuzêf] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Астигматизм уз сиI [Âstigmatizm wız si’] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Сыд платформа къызыIукIырэр? [Sıd platforma khızı’uç’ırer?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #Лэпс [Leps] - #Мы фильмэм пай билет щыIа? [Mı filmem pay bilet şı’a?] - #Псыунэр тэщыIа? [Psıwıner teşı’a?] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Непэ [Nêpe] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Чэщым [Çeşım] - #Улажьа?/Iоф ошIа? (Уеджа?) [Wılaja/Ofwueş’a? (Wêca?)] - #Былымыл [Bılımıl] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #Сэ сыбизнесмен (сыхабзэлI, сызэгъэфакIу, сыегъэджакIу) [Se sıbiznesmen (sıxabzel’, sızeğefak’u, sıyeğecak’u)] - #Томат/Цугу [Tomat/Çügu] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Налшык нэс гъогур картэмкIэ къысэгъэлъэгъуба [Nalşık nes ğuegur kartemç’e khıseğelheğuba] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Щай [Şay] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #СыдкIэ [Sıdç’e] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Дэдай (спорт щыгъынхэр) тыдэ зыщащэрэр? [Deday (sport şığınxer) tıde zışaşerer?] - #Мыщ тутын ущешъо хъущта? [Mış tutın wışêşö xhuşta?] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Нашэ [Naşe] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #Зы сабый (сабыитIу, сабыищ, шыпхъуитIу) сиI [Zı sabıy (sabıyit’u, sabıyiş, şıpxhuit’u) si’] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #Аджык [Acık] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Мы гущыIэм сыд къикIырэр? [Mı guşı’em sıd khiç’ırer?] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Чэрэз [Çerez] - #Мэл лычэрэгъу [Mel lıçereğu] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #(КумкIэ) удахьэ хъущтэп [(Kumç’e) wıdahe xhuştep] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Мыхэр зэкIыгъоу зэкIоцIырылъхьэба [Mıxer zeç’ığuew zek’uets’ırılhheba] - #ЖъоныгъуакI [Jönığuaç’] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #КъэкIорэгъэм [Khek’uereğem] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Щынагъо [Şınağue] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #КъысэпIон плъэкIыщта (къысэшъуIон шъулъэкIыщта)? [Khısep’uen plheç’ışta (khıseşü’uen şülheç’ışta)?] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Охътэ макIэ сиI [Wexhte maç’e si’] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Псыун [Psıwın] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр? [... yathapşenere peşa zerısır?] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Сцэ кудэжьба [Stse kudejba] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #ЛъэойрыкIор (псынкIэрыдэщыр) тэщыIа? [Lheweyrık’uer (psınç’erıdeşır) teşı’a?] -