Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Зы сабый (сабыитIу, сабыищ, шыпхъуитIу) сиI [Zı sabıy (sabıyit’u, sabıyiş, şıpxhuit’u) si’] - #Шоколад щэIумыл [Şekolat şe’umıl] - #ШкIэл [Şk’el] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Къудый [Khudıy] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо (шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо) [Ğexhağeş’ü wi’enew sıpfelha’ue (şüi’enew sışüfelha’ue)] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #Мыщ тутын ущешъо хъущта? [Mış tutın wışêşö xhuşta?] - #Сигарет къэмлан (санэ апчытIу) сIыгъ [Sigarêt khemlan (sane âpçıt’u) s’ığ] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #IофышIэ чIэхьапI [Ofış’eç’ehap’] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Бгъум тфыкIэ блэкIы [Bğum tfıç’ebleç’ı] - #Щынагъо [Şınağue] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Лэпс [Leps] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Гъушъэхэр нахь сшIоигъу [Ğuşşexer nah sş’öyiğu] - #Касэр тэщыIа? [Kaser teşı’a?] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Мы фильмэм пай билет щыIа? [Mı filmem pay bilet şı’a?] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Билетым тхьапша ыуасэр? [Biletım thapşa ıwaser?] - #Дэеп [Deyep] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #Шъхьангъупчъэ Iупэм тыIусыныр нахь къэтэштэ [Şhanğupççe upem tı’usınır nah kheteşte] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр (шъузэгупшысэрэр)? [Mış paye sıd wızegupşıserer (şüzegupşıserer)?] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #ХьакIэщым IукIырэ автобусыр …-м нэс макIо [Haç’eşım uç’ıre avtobusır ...-m nes mak’ue] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Пэщ уасэм пчэдыжьышхэ (фэIо-фашIэ, есыпIэ, саунэ) хахьа? [Peş wasem pçedıjişxe (fe’o-faş’e, yesıp’e, saune) xaha?] - #Адресыр къысфэтхыба [Adrêsır kısfetxıba] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Очыл [Weçıl] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Бгъу хъугъэ [Bğu xhuğe] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Кузеф [Kuzêf] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Блыпэ [Blıpe] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] - #Шъуикъалэ футбол джэгупIэшхо тхьапш щыIэр? [Şüikhale futbol cegup’eşxue thapş şı’er?] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Ахъу [Axhu] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Непэ [Nêpe] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Такси уцупIэр тэщыIа? [Taksi wıçüp’er teşı’a?] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #МыIэрыс [Mı’erıs] -