Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #Сыд ыуасэр? [Sıd ıwaser?] - #ХьакIэщым уцщапIэ чIэта? [Haç’eşım wıtsşap’eç’eta?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Бжьэй [Bjêy] - #Гъушъэхэр нахь сшIоигъу [Ğuşşexer nah sş’öyiğu] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #Щылэ маз [Şıle maz] - #УцгъэкIыпIэм утемыуцу [Wıtsğeç’ıp’em wıtêmıwıçü] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Псы [Psı] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Моу, Мыекъуапэ нэс, рейсэу …, къухьлъатэ билет къысэт [Mew, Mıyekhuape nes, rêysew ..., khuhlhate bilet khıset] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Цумпэ [Çümpe] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Щашъхьэ [Şaşhe] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Гъотыгъэ бюро тэщыIа? [Ğotığe büro teşı’a?] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Гъозыпс [Ğuezıps] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #… гъэзетыр къысэт (къысэшъут) [... ğezêtır khıset (khıseşüt)] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #КIасэу [Ç’asew] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #Бзылъфыгъэ (хъулъфыгъэ) цуакъэ сыфай [Bzılhfığe (xhulhfığe) çüakhe sıfay] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Мары сэ сипаспорт [Marı se sipasport] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Дэшхо [Deşxo] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #Шампань (санэ гъушъэ, бирэ, минералыпс) апч къахьба (къашъухьба) [Şampan’ (sane ğuşşe, bire, mineralıps) apç khahba (khaşühba)] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Мы фильмэм пай билет щыIа? [Mı filmem pay bilet şı’a?] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Гъубдж [Ğubc] - #…-м щегъэжьагъэу …-м нэс зэIухыгъ […-m şêğejağew …-m nes ze’uxığ] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #Ар чыжьэ (благъэ) [Ar çıje (blağe)] -