Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #Фэсакъ [Fesakh] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #ПцакIэ [Ptsaç’e] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #УцгъэкIыпIэм утемыуцу [Wıtsğeç’ıp’em wıtêmıwıçü] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #КIапсэр ыубытыгъ [Ç’apser ıwıbıtığ] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Мары сэ сипаспорт [Marı se sipasport] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Фойе [Foye] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Къужъ [Khujj] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #Неущ ощх къещхынэу (ос къэсынэу, жьыбгъэр къепщэнэу, пщэгъо мафэу) щыт [Nêwış weşx khêşxınew (wes khesınew, jibğer khêpşenew, pşeğue mafew) şıt] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Автобус (трамвай) билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта? [Avtobus (tramvay) bilêtır tıde khışısşefışüşta?] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Щыгъу [Şığu] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр? [Sıd sıhatxa poştım of ziş’erer?] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #Щынагъо [Şınağue] - #Блыпэ [Blıpe] - #Къыцэ [Khıtse] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Къудый [Khudıy] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Шъуикъалэ футбол джэгупIэшхо тхьапш щыIэр? [Şüikhale futbol cegup’eşxue thapş şı’er?] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #Шъынэл [Şşınel] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI) [Mew, zığepsınç’ (zıjüğepsınç’)] - #Щатэ [Şate] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Мы гущыIэм сыд къикIырэр? [Mı guşı’em sıd khiç’ırer?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Хэт?[Xet?] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #МэшIодз (сырныч къэмлан, тутын тай) къысэтба (къысэшъутба) [Meş’ödz (sırnıç khemlan, tutıntay) khısetba (khıseşütba)] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #Мэл лычэрэгъу [Mel lıçereğu] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Оливэр (сардин, грейпфрут) шъуиIа? [Oliver (sardin, grêypfrut) şüi’a?] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Мэфэку [Mefeku] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #… къэсщэфынэу сыфай [… khesşefınew sıfay] - #Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #Мы (блэкIыгъэ, къэкIорэ) тхьэмафэм [Mı (bleç’ığe, khek’uere) themafem] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Псыун [Psıwın] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Чэтыл [Çetıl] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Плъыр-стыр сиI [Plhır-stır si’] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Къаштэ уипаспорт! [Khaşte wipasport!] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Апэрэ (ятIонэрэ, ящэнэрэ) клас Акъуа нэс билетым тхьапша ыуасэр? [Apere (yat’uenere, yaşenere) klas Akhua nes biletım thapşa ıwaser?] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] -