Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сэ сыбизнесмен (сыхабзэлI, сызэгъэфакIу, сыегъэджакIу) [Se sıbiznesmen (sıxabzel’, sızeğefak’u, sıyeğecak’u)] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #А фэдизэу кIасэ хъугъа? [A fedizew ç’ase xhuğa?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI) [Mew, zığepsınç’ (zıjüğepsınç’)] - #Непэ [Nêpe] - #Щэ тай (минералипс апч) къысэтба [Şe tayer (minêralıps apç) khısetba] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #…-м щегъэжьагъэу …-м нэс зэIухыгъ […-m şêğejağew …-m nes ze’uxığ] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Бжьэй [Bjêy] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #…-р къэзгъэлъэгъорэ карт сыфай [...-r khezğelheğuere kart sıfay] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз) [Se sıtxıdetx (sıbılım’az)] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Лэпс [Leps] - #Театрэм (шхапIэм) укъезгъэблэгъэнэу (шъукъезгъэблэгъэнэу) сыфай [Têatrem (şxap’em) wıkhêzğebleğenew wıkhêzğebleğenew sıfay] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #IофышIэ чIэхьапI [Ofış’eç’ehap’] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Неущ ощх къещхынэу (ос къэсынэу, жьыбгъэр къепщэнэу, пщэгъо мафэу) щыт [Nêwış weşx khêşxınew (wes khesınew, jibğer khêpşenew, pşeğue mafew) şıt] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #Мыгъэ [Mığe] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #Сыхьатыр тхьапшэм? [Sıhatır thapşem?] - #Картоф гъэжъагъ [Kartof ğejjağ] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Чэщым [Çeşım] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Мыр шъыпкъа? [Mır şşıpkha?] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Чэтыл [Çetıl] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Тыгъоснахьып [Tığuesnahıp] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Ащ нэбгырэ тхьапша ифэрэр? [Aş nebgıre thapşa yiferer?] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Лъы зыхэлъ лыубагъэр (ныкъуажъэу, шIоу гъэжъагъэу) нахь сикIас [Lhı zıxelh lıwbağer (nıkhuajjew, ş’üw ğejjağew) nah siç’as] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу) [Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Сэ сцIэр … [Se sts’er ...] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр? [Tarı şhanğupççew sızek’uel’eştır?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #ПсынкIэу къызэрэзгъэзэжьыщтыр еIу [Psınç’ew khızerezğezejiştır ye’u] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] - #Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра? [Khaleme yazereğepselhap’er mıra?] - #Мэфэку [Mefeku] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Сыкъихьанэу хъущта? [Sıkhihanew xhuşta?] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Мыщ пэблагъэ шъхьаупсыр тэщыIа? [Mış peblağe şhawıpsır teşı’a?] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #ШкIэл [Şk’el] - #Ку щыбгъэуцу хъущтэп [Ku şıbğewıçü xhuştep] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #МэшIодз (сырныч къэмлан, тутын тай) къысэтба (къысэшъутба) [Meş’ödz (sırnıç khemlan, tutıntay) khısetba (khıseşütba)] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] -