Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #Чэтыл [Çetıl] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #ЩапIэр сыхьат тхапшым къызэIуахыра (зэфашIыжьыра)? [Şap’er sıhatew thapşım khıze’uaxıra (zefaş’ıjira)?] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Щынагъо [Şınağue] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Сэпскэ [Sepske] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Къыцэ [Khıtse] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #(КумкIэ) удахьэ хъущтэп [(Kumç’e) wıdahe xhuştep] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Аджык [Acık] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Моу, къэтхыба [Mew, khetxıba] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #ХьакIэщым IукIырэ автобусыр …-м нэс макIо [Haç’eşım uç’ıre avtobusır ...-m nes mak’ue] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] - #Щэзыхэлъ коф [Şezıxelh kof] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Чэдыгъо [Çedığue] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI) [Mew, zığepsınç’ (zıjüğepsınç’)] - #Коньяк [Konyak] - #ХьакIэщым уцщапIэ чIэта? [Haç’eşım wıtsşap’eç’eta?] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Щылэ маз [Şıle maz] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Хъулъфыгъэ (бзылъфыгъэ) салоныр тэщыIа? [Xhulhfığe (bzılhfığe) salonır teşı’a?] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Тхьапэр тэщыIа? [Thaper tesı’a?] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #Сцэ кудэжьба [Stse kudejba] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Лъэтэгъум сыд фэдиз ыукъудыирэ? [Lheteğum sıd fediz ıwkhudıyre?] - #Пцэкъолэн [Ptsekholen] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #… гъэзетыр къысэт (къысэшъут) [... ğezêtır khıset (khıseşüt)] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #О уфита? [Wue wıfita?] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Дэдай (спорт щыгъынхэр) тыдэ зыщащэрэр? [Deday (sport şığınxer) tıde zışaşerer?] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Къужъ [Khujj] - #…-м пае хъохъу къасIо сшIоигъу [...-m paye xhuexhu khas’o sş’öyiğu] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #ТIамыпс шъуалъэ (щэIумыл, щаибжъэ, кофэбжъитIу) къахьба (къашъухьба) [T’amıps şüalhe (şe’umıl, şayibjje, kofebjjit’u) khahba (khaşühba)] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Арыщтын [Arıştın] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] -