Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Непэ ор сыд фэда? [Nêpe wer sıd feda?] - #Журналист [Jurnalist] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Гъубдж [Ğubc] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай [Khueğum sıkhuet’ıshanew sıfay] - #МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Сыдигъо [Sıdiğue] - #Сэ сыдэй дэд [Se sıdey ded] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Пщыгъэ стелъ [Pşığe stêlh] - #ЖъоныгъуакI [Jönığuaç’] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Сыдигъо? [Sıdiğue?] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Шампань (санэ гъушъэ, бирэ, минералыпс) апч къахьба (къашъухьба) [Şampan’ (sane ğuşşe, bire, mineralıps) apç khahba (khaşühba)] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Санэ [Sane] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр? [Tarı şhanğupççew sızek’uel’eştır?] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Тизэныбджэгъугъэрэ зэкъошныгъэрэ апае сибжъэ къэсэIэты! [Tizenıbceğuğere zekhoşnığere apaye sibjje khese’etı!] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #НеущмыкI [Nêwışmıç’] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Арыщтын [Arıştın] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба [Mı haç’eşım zı peş (peşit’u) khısfewıbıtba] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #Дэеп [Deyep] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Сэ сы … [Se sı …] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Мы гущыIэм сыд къикIырэр? [Mı guşı’em sıd khiç’ırer?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Адыгабзэ (инджылызыбзэ, урысыбзэ, тыркубзэ) зэсэгъашIэ [Âdıgabze (yincılızıbze, wırısıbze, tırkubze) zeseğaş’e] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #Къаштэ уипаспорт! [Khaşte wipasport!] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Сыгу егъу [Sıgu yeğu] - #Тары? [Tarı?] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #КъысэпIон плъэкIыщта (къысэшъуIон шъулъэкIыщта)? [Khısep’uen plheç’ışta (khıseşü’uen şülheç’ışta)?] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Чэрэз [Çerez] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Хымэ ахъщэ сиIэп [Xıme axhşe si’ep] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Сыхьатыр загъорэ макIо, загъорэ къэуцу [Sıhatır zağuere mak’ue, zağuere khewıçü] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Щатэ [Şate] - #Неущ [Nêwış] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] -