Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Неущ [Nêwış] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Томат/Цугу [Tomat/Çügu] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх [Sabıyxer (sişüzım yi-, sil’ım yi-) yipasportım detxağex] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #КъухьлъэтапIэм сыдигъо сыщыIэн фая? [Khuhlhetap’em sıdiğue sışı’en faya?] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Щыгъу [Şığu] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Очыл [Weçıl] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Мары сэ сипаспорт [Marı se sipasport] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Торт [Tort] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Щэ тай (минералипс апч) къысэтба [Şe tayer (minêralıps apç) khısetba] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Къудый [Khudıy] - #Шхын чъыIэхэмэ (стырхэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Şxın ççı’eme (stırxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Шъоущыгъу [Şöwşığu] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #Таксимым сыдэущтэу сынэсыщта? [Taksimım sıdewştew sık’ueşta?] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #Моу, къэIожьба зэ [Mew, khe’uejba ze] - #Мэл лычэрэгъу [Mel lıçereğu] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Хэт?[Xet?] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Адыгабзэ (инджылызыбзэ, урысыбзэ, тыркубзэ) зэсэгъашIэ [Âdıgabze (yincılızıbze, wırısıbze, tırkubze) zeseğaş’e] - #Сцэ кудэжьба [Stse kudejba] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Гъотыгъэ бюро тэщыIа? [Ğotığe büro teşı’a?] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Метрэм тхьапша ыуасэр? [Metrem thapşa ıwaser?] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Гъэтхапэ [Ğetxape] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Мэзай [Mezay] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Нашэ [Naşe] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #ТIуапсэ сыдигъо тыкъэсыщта? [T’uapse sıdiğue tıkhesışta?] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Шъхьангъупчъэ Iупэм тыIусыныр нахь къэтэштэ [Şhanğupççe upem tı’usınır nah kheteşte] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Лъы зыхэлъ лыубагъэр (ныкъуажъэу, шIоу гъэжъагъэу) нахь сикIас [Lhı zıxelh lıwbağer (nıkhuajjew, ş’üw ğejjağew) nah siç’as] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Унэгъэпс [Wıneğeps] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Цумпэ [Çümpe] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Гъушъэхэр нахь сшIоигъу [Ğuşşexer nah sş’öyiğu] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] -