Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Шъухэта? [Şüxeta?] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра? [Ğunapç’ew thapşa khıstêfera?] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #ШIукIэ [Ş’üç’e] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Хьалыгъу кIыхьэ къысэтба [Halığu ç’ıhe khısetba] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Сыд? [Sıd?] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Дэдай (спорт щыгъынхэр) тыдэ зыщащэрэр? [Deday (sport şığınxer) tıde zışaşerer?] - #Нашэ [Naşe] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #Ар чыжьэ (благъэ) [Ar çıje (blağe)] - #Охътэ макIэ сиI [Wexhte maç’e si’] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Шъынэл [Şşınel] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Нэшэпсышъу [Neşepsışü] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Сыхьатыпчъыр къытезыгъ [Sıhatıpçır khıtêzığ] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (сызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Sızerebğeş’üağemç’e (sızerejüğeş’üağemç’e thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Чэтыл [Çetıl] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #Тары лъэныкъо сыкIощта? [Tarı lhenıkho sık’ueşta?] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр? [Sıd sıhatxa poştım of ziş’erer?] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Мы вагоныр …-а зиномер? [Mı vagonır ...-a zınomer?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Оливэр (сардин, грейпфрут) шъуиIа? [Oliver (sardin, grêypfrut) şüi’a?] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Сисыхьат ыуж къенэ (ыпэ ит, тэрэз) [Sisıhat ıwıj khêne (ıpe yit, terez)] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #Сыд диета нахь згъэфедэн фаер? [Sıd diyeta nah zğefêden fayer?] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Журналист [Jurnalist] - #Мыщ ыуасэм сезэгъы [Mış ıwasem sêzeğı] - #Моу, къэIожьба зэ [Mew, khe’uejba ze] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #ЗэфэшIыгъ [Zefeş’ığ] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Чэщым [Çeşım] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #… къысфытеожьынэу ешъуIу [khısfıtêwejinew yeşü’u] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] -