Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #ЧIэкIыпIэр тэщыIа? [Ç’eç’ıp’erteşı’a?] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #«Кристиан Диор» («Шанэл») епэрым шъуиIа? [«Kristian Dior» («Şanel») yeperım şüi’a?] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Тыдэ Iапэ кIэсыдзэжьыщта? [Tıde ape ç’esıdzejişta?] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Арыщтын [Arıştın] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #Псыун [Psıwın] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Сыхьатыпчъыр къытезыгъ [Sıhatıpçır khıtêzığ] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #ТIамы [T’amı] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Сызэребгъэблагъэрэм (сызэрежъугъэблагъэрэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу), ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых [Sızerêbğeblağerem (sızerêjüğeblağerem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew), aw a waxhtem ofxer si’eştıx] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #ШкIэл [Şk’el] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Сыд платформа къызыIукIырэр? [Sıd platforma khızı’uç’ırer?] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #Шампань (санэ гъушъэ, бирэ, минералыпс) апч къахьба (къашъухьба) [Şampan’ (sane ğuşşe, bire, mineralıps) apç khahba (khaşühba)] - #КъухьэкIыIум таущтэу сыкIощта? [Khuheç’ı’umtawştew sık’ueşta?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Мыгъэ [Mığe] - #Къолэн сурэткусэр къысэт [Kholen suretkuser khıset] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Сыд? [Sıd?] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Iоныгъу [Onığu] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Очыл [Weçıl] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Шъынэл [Şşınel] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Мыщ пэблагъэ шъхьаупсыр тэщыIа? [Mış peblağe şhawıpsır teşı’a?] - #Хэт?[Xet?] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Чэтыл [Çetıl] - #Зэ! [Ze!] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] - #Ящэнэрэ зэтетым сыфай [Yaşenere zetêtım sıfay] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #Сыдигъо [Sıdiğue] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Пащэ [Paşe] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Зэндалэпс [Zendaleps] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Тыгъоснахьып [Tığuesnahıp] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] -