Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #…-р къэзгъэлъэгъорэ карт сыфай [...-r khezğelheğuere kart sıfay] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Бзылъфыгъэ (хъулъфыгъэ) цуакъэ сыфай [Bzılhfığe (xhulhfığe) çüakhe sıfay] - #КъухьлъэтапIэм сыдигъо сыщыIэн фая? [Khuhlhetap’em sıdiğue sışı’en faya?] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Ахъу [Axhu] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Журналист [Jurnalist] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Къухьлъатэр къэгужъощта? [Khuhlhater khegujöşta?] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Мыр (ахъщэр, документхэр) ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта? [Mır (axhşer, dokumêntxer) wıxhumalhe yislhhanew xhuşta?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #ШкIэл [Şk’el] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Сыдигъо? [Sıdiğue?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Псы [Psı] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #Автобус (трамвай) билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта? [Avtobus (tramvay) bilêtır tıde khışısşefışüşta?] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба [Mı haç’eşım zı peş (peşit’u) khısfewıbıtba] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #Щхыупсы [Şhıwpsı] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #АдыгабзэкIэ (инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ) огущыIа? [Âdıgabzeç’e (yincılızıbzeç’e, tırkubzeç’e, wırısıbzeç’e) weguşı’a?] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Ящэнэрэ зэтетым сыфай [Yaşenere zetêtım sıfay] - #Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр? [Tırkum khiç’ığe l’ık’ue kupır sıd haç’eşa khızşıwıçüğer?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Мыщ ыуасэм сезэгъы [Mış ıwasem sêzeğı] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Оливэр (сардин, грейпфрут) шъуиIа? [Oliver (sardin, grêypfrut) şüi’a?] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #ТIамы [T’amı] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта? [Sipasport sıdiğue khıseşütıjişta?] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #…-м пае хъохъу къасIо сшIоигъу [...-m paye xhuexhu khas’o sş’öyiğu] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Шъэфэгъу/Секретарь [Şşefeğu/Sêkrêtar’] - #Непэ [Nêpe] - #… иаужырэ албом шъуиIа? [… yiawjıre albom şüi’a?] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Дэгъу, хъун [Değu, xhun] - #Игъом [Yiğuem] - #КIасэу [Ç’asew] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #УкъызэрэтIэпыIагъэм (шъукъызэрэтIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeret’epı’ağem (şükhızeret’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] -