Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#ШIукIэ [Ş’üç’e] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?] - #Гъушъэхэр нахь сшIоигъу [Ğuşşexer nah sş’öyiğu] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Пхъы [Pxhı] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Хьапщып тхьапэм зи дэстхэн щыIэп [Hapşip thapem zi destxen şı’ep] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #ШкIэл [Şk’el] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Мы вагоныр …-а зиномер? [Mı vagonır ...-a zınomer?] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Псыун [Psıwın] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Ахъу [Axhu] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Дэшхо [Deşxo] - #Сыд платформа къызыIукIырэр? [Sıd platforma khızı’uç’ırer?] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #Мары сэ сипаспорт [Marı se sipasport] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #Силажьэп/Силажьэ хэлъэп [Silajep/Silaje xelhep] - #Ар чыжьэ (благъэ) [Ar çıje (blağe)] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Къолэн сурэткусэр къысэт [Kholen suretkuser khıset] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Щатэ [Şate] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Мэл лычэрэгъу [Mel lıçereğu] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Чэрэз [Çerez] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #…-м пае хъохъу къасIо сшIоигъу [...-m paye xhuexhu khas’o sş’öyiğu] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #Нашэ [Naşe] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #О, куп! [We, kup!] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #… къысэт [… khıset] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #НеущмыкI [Nêwışmıç’] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Хэт?[Xet?] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Лажьэу сыда къысфэбгъэщырэр? [Lajew sıda khısfebğeşirer?] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #О уфита? [Wue wıfita?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #IункIыбзэр пэщым къисынагъ [Unç’ıbzer peşım khisınağ] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра? [Ğunapç’ew thapşa khıstêfera?] -