Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Сэ сцIэр … [Se sts’er ...] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #Таксимым сыдэущтэу сынэсыщта? [Taksimım sıdewştew sık’ueşta?] - #Паго [Pague] - #Охътэ макIэ сиI [Wexhte maç’e si’] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #Бжьэй [Bjêy] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #ИтIысхьаныр сыдигъо зырагъэжьэщтыр? [Yit’ıshanır sıdiğuezırağejeştır?] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #СыдкIэ [Sıdç’e] - #Лъэтэгъум сыд фэдиз ыукъудыирэ? [Lheteğum sıd fediz ıwkhudıyre?] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Тхъу [Txhu] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Щатэ [Şate] - #Коньяк [Konyak] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Моу, къэтхыба [Mew, khetxıba] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Къаштэ уипаспорт! [Khaşte wipasport!] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Сшъхьэр шампунькIэ тхьакIы [Sşher şampunç’e thaç’ı] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Гъэтхапэ [Ğetxape] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Шъоущыгъу [Şöwşığu] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Былымыл [Bılımıl] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Анахь блэгъэ тхылъ (гъэзет) щапIэр тэщыIа? [Anah bleğe txılh (ğezêt) şap’er teşı’a?] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #Сыгу къыхэуагъ [Sıgu khıxewağ] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Сыкъихьанэу хъущта? [Sıkhihanew xhuşta?] - #Оливэр (сардин, грейпфрут) шъуиIа? [Oliver (sardin, grêypfrut) şüi’a?] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Санэ [Sane] - #Сыхьатыр загъорэ макIо, загъорэ къэуцу [Sıhatır zağuere mak’ue, zağuere khewıçü] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Лэпс [Leps] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Дэеп [Deyep] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Цумпэ [Çümpe] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #ЕджапIэм (еджапIэшхом (институтым е университетым), лицеим, колледжым) сыщеджэ [Yecap’em (yecap’eşxom (institutım yeunivêrsitêtım), litseyim, kolecım) sışêce] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] -