Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Коньяк [Konyak] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Моу, сибагаж къысэшъутыжь [Mew, sibagaj khıseşütıj] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #Ащ нэбгырэ тхьапша ифэрэр? [Aş nebgıre thapşa yiferer?] - #Театрэм («NEO» кинотеатрэм, Ленин утыкум) сыдэущтэу сыкIощта? [Têatrem (“NEO” kinotêatrem, Lênin wıtıkum) sıdewştew sık’ueşta?] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Iазэ [Âze] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Щынагъо [Şınağue] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Ящэнэрэ зэтетым сыфай [Yaşenere zetêtım sıfay] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Томат/Цугу [Tomat/Çügu] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Тутын ущешъо хъущта? [Tutın wışêşö xhuşta?] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Мэфэку [Mefeku] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Метрэм тхьапша ыуасэр? [Metrem thapşa ıwaser?] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Очыл [Weçıl] - #Псыхъо къухьэIур (хыIур) тыдэ щыIа? [Psıxhue khuhe’ur (xı’ur) tıde şı’a?] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #Торт [Tort] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Чэщныкъом [Çeşnıkhuem] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Щылэ маз [Şıle maz] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр? [Tarı şhanğupççew sızek’uel’eştır?] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #Лэпс [Leps] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Сыд? [Sıd?] - #Мыщ ыуасэм сезэгъы [Mış ıwasem sêzeğı] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #(КумкIэ) удахьэ хъущтэп [(Kumç’e) wıdahe xhuştep] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Къыцэ [Khıtse] - #Хьалыгъу кIыхьэ къысэтба [Halığu ç’ıhe khısetba] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Дэшхын [Deşxın] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] -