Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Щэзыхэлъ коф [Şezıxelh kof] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр? [Sıd sıhatxa poştım of ziş’erer?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #Театрэм (шхапIэм) укъезгъэблэгъэнэу (шъукъезгъэблэгъэнэу) сыфай [Têatrem (şxap’em) wıkhêzğebleğenew wıkhêzğebleğenew sıfay] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Чэрэз [Çerez] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Щыгъу [Şığu] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #КIапсэр ыубытыгъ [Ç’apser ıwıbıtığ] - #Хымэ ахъщэ сиIэп [Xıme axhşe si’ep] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Шъхьангъупчъэ Iупэм тыIусыныр нахь къэтэштэ [Şhanğupççe upem tı’usınır nah kheteşte] - #Кузеф [Kuzêf] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Былымыл [Bılımıl] - #Университетыр къэсыухыгъ [Univêrsitêtır khesıwxığ] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Зэндалэ [Zendale] - #Iоныгъу [Onığu] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #Сыхьатыр загъорэ макIо, загъорэ къэуцу [Sıhatır zağuere mak’ue, zağuere khewıçü] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #Пхъы [Pxhı] - #Арыщтын [Arıştın] - #Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #Блыпэ [Blıpe] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Гъогу маф! [Ğogu maf!] - #Гъозыпс [Ğuezıps] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Студент [Student] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #Охътэ макIэ сиI [Wexhte maç’e si’] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Хоккей (футбол) матч теплъынэу тыфай [Hokkey (futbul) matç têplhınew tıfay] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Тыдэ Iапэ кIэсыдзэжьыщта? [Tıde ape ç’esıdzejişta?] - #Мыр шъыпкъа? [Mır şşıpkha?] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Джормэ [Corme] - #Къужъ [Khujj] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Дэгъу, хъун [Değu, xhun] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #Санэ [Sane] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #Пащэ [Paşe] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай [Khueğum sıkhuet’ıshanew sıfay] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Очыл [Weçıl] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #СыдкIэ [Sıdç’e] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] -