Сэ сы … [Se sı …]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Щыгъу [Şığu] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Паго [Pague] - #Унэгъэпс [Wıneğeps] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Нэшэпсышъу [Neşepsışü] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Мэзай [Mezay] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Тхъу [Txhu] - #Нашэ [Naşe] - #Тыдэ Iапэ кIэсыдзэжьыщта? [Tıde ape ç’esıdzejişta?] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Зэндалэпс [Zendaleps] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #Кузеф [Kuzêf] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Аркъ [Arkh] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #Мэл лычэрэгъу [Mel lıçereğu] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIощта? [Âdıgabzeç’e tawştew mır khep’ueşta?] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #Iалъэм (ахъщалъэм) салъэхъу [Âlhem (axhşalhem) salhexhu] - #Сыгу егъу [Sıgu yeğu] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр (шъузэгупшысэрэр)? [Mış paye sıd wızegupşıserer (şüzegupşıserer)?] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #Дэшхо [Deşxo] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Мыщ тутын ущешъо хъущта? [Mış tutın wışêşö xhuşta?] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #Сыхьатыр тхьапшэм? [Sıhatır thapşem?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр? [Tırkum khiç’ığe l’ık’ue kupır sıd haç’eşa khızşıwıçüğer?] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #КъухьэкIыIум таущтэу сыкIощта? [Khuheç’ı’umtawştew sık’ueşta?] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #… номера сызытефагъэр? [... nomêra sızıtêfağer?] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Мы гущыIэм сыд къикIырэр? [Mı guşı’em sıd khiç’ırer?] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Билетым тхьапша ыуасэр? [Biletım thapşa ıwaser?] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Бжьэй [Bjêy] - #Чэщым [Çeşım] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Улажьа?/Iоф ошIа? (Уеджа?) [Wılaja/Ofwueş’a? (Wêca?)] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Мыгъэ [Mığe] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Лэнды [Lendı] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] -