Сэ сы … [Se sı …]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Санэ [Sane] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #КIапсэр ыубытыгъ [Ç’apser ıwıbıtığ] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Пащэ [Paşe] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #Хъулъфыгъэ (бзылъфыгъэ) салоныр тэщыIа? [Xhulhfığe (bzılhfığe) salonır teşı’a?] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #А фэдизэу кIасэ хъугъа? [A fedizew ç’ase xhuğa?] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #Автобус (трамвай) уцупI [Avtobus (tramvay) wıçüp’] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Мы гъогур дэгъуа? [Mı ğuegur değua?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Мыгъэ [Mığe] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Охътэ макIэ сиI [Wexhte maç’e si’] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Псыун [Psıwın] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #Псыунэр тэщыIа? [Psıwıner teşı’a?] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #Тары? [Tarı?] - #Фойе [Foye] - #Щынагъо [Şınağue] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Неущ [Nêwış] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #IофышIэ чIэхьапI [Ofış’eç’ehap’] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Билетым тхьапша ыуасэр? [Biletım thapşa ıwaser?] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Журналист [Jurnalist] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Таксимым сыдэущтэу сынэсыщта? [Taksimım sıdewştew sık’ueşta?] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #АдыгабзэкIэ (инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ) огущыIа? [Âdıgabzeç’e (yincılızıbzeç’e, tırkubzeç’e, wırısıbzeç’e) weguşı’a?] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] -