Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Моу, къэтхыба [Mew, khetxıba] - #Тары? [Tarı?] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Метрэм тхьапша ыуасэр? [Metrem thapşa ıwaser?] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Тыгъоснахьып [Tığuesnahıp] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Дэеп [Deyep] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #Мыщ тутын ущешъо хъущта? [Mış tutın wışêşö xhuşta?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Пащэ [Paşe] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Бгъурэ плIанэрэ/Бгъум плIанэкIэ блэкIы [Bğure pl’anere/Bğum pl’aneç’ebleç’ı] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Гъубдж [Ğubc] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Оливэр (сардин, грейпфрут) шъуиIа? [Oliver (sardin, grêypfrut) şüi’a?] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Мэфэку [Mefeku] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Къудый [Khudıy] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #А фильмэр къолэна? [A filmer khuelena?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #ЩэпIэшхом зыгорэхэр къыщысщэфынэу сыфай [Şep’eşxom zıguerexer khışısşefınew sıfay] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Мы гъогур дэгъуа? [Mı ğuegur değua?] - #Шъачэ нэс мэшIоку (занкIэ) щыIа? [Şşaçe nes meş’öku (zanç’e) şı’a?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Iазэ [Âze] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #Аркъ [Arkh] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Пщыгъэ стелъ [Pşığe stêlh] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Iалъэм (ахъщалъэм) салъэхъу [Âlhem (axhşalhem) salhexhu] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Гъэстыныпхъэ литрэм тхьапша ыуасэр? [Ğestınıpxhe litrem thapşa ıwaser?] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Шоколад щэIумыл [Şekolat şe’umıl] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Лажьэу сыда къысфэбгъэщырэр? [Lajew sıda khısfebğeşirer?] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр? [Tırkum khiç’ığe l’ık’ue kupır sıd haç’eşa khızşıwıçüğer?] - #Моу, … къысэтба (къысэшъутба) [Mew, …khısetba (khıseşütba)] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Театрэм (шхапIэм) укъезгъэблэгъэнэу (шъукъезгъэблэгъэнэу) сыфай [Têatrem (şxap’em) wıkhêzğebleğenew wıkhêzğebleğenew sıfay] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Силажьэп/Силажьэ хэлъэп [Silajep/Silaje xelhep] - #Игъом [Yiğuem] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Ар чыжьэ (благъэ) [Ar çıje (blağe)] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Шъоущыгъу [Şöwşığu] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] -