Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #Лэнды [Lendı] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #УцгъэкIыпIэм утемыуцу [Wıtsğeç’ıp’em wıtêmıwıçü] - #Неущ ощх къещхынэу (ос къэсынэу, жьыбгъэр къепщэнэу, пщэгъо мафэу) щыт [Nêwış weşx khêşxınew (wes khesınew, jibğer khêpşenew, pşeğue mafew) şıt] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Мы гъогур тыдэ зыдакIорэр? [Mı ğuegur tıde zıdak’uerer?] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Студент [Student] - #Блыпэ [Blıpe] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Мы фильмэм пай билет щыIа? [Mı filmem pay bilet şı’a?] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #Псыунэр тэщыIа? [Psıwıner teşı’a?] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Пэщ уасэм пчэдыжьышхэ (фэIо-фашIэ, есыпIэ, саунэ) хахьа? [Peş wasem pçedıjişxe (fe’o-faş’e, yesıp’e, saune) xaha?] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Мыщ ыуасэм сезэгъы [Mış ıwasem sêzeğı] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Щэ тай (минералипс апч) къысэтба [Şe tayer (minêralıps apç) khısetba] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Нашэ [Naşe] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Ухэукъо (шъухэукъо) [Wıxewıkhue (şüxewıkhue)] - #Псы [Psı] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Неущ [Nêwış] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Пцэкъолэн [Ptsekholen] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Чэщым [Çeşım] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Апэрэ (ятIонэрэ, ящэнэрэ) клас Акъуа нэс билетым тхьапша ыуасэр? [Apere (yat’uenere, yaşenere) klas Akhua nes biletım thapşa ıwaser?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Щылэ маз [Şıle maz] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIощта? [Âdıgabzeç’e tawştew mır khep’ueşta?] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп [Haw, guxeç’ nah mış’emi sfeş’eştep] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #«Кристиан Диор» («Шанэл») епэрым шъуиIа? [«Kristian Dior» («Şanel») yeperım şüi’a?] - #Сэ сыдэй дэд [Se sıdey ded] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Къужъ [Khujj] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Хэта непэ джэгурэр? [Xeta nêpe cegurer?] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Хымэ ахъщэ сиIэп [Xıme axhşe si’ep] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] -