Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #КIэлэегъадж/ЕгъэджакIу [Ç’eleyeğac/Yeğecak’u] - #Кузеф [Kuzêf] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Мыр шъыпкъа? [Mır şşıpkha?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Мы гъогур дэгъуа? [Mı ğuegur değua?] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #Бжьыны [Bjinı] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Моу, … къысэтба (къысэшъутба) [Mew, …khısetba (khıseşütba)] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #ШкIэл [Şk’el] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #Лэнды [Lendı] - #Щэзыхэлъ коф [Şezıxelh kof] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #Уашъор ошIу (дэгъу, уае, зэокIы) [Waşör weş’ü (değu, waye, zeweç’ı)] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Фойе [Foye] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #Сызэребгъэблагъэрэм (сызэрежъугъэблагъэрэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу), ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых [Sızerêbğeblağerem (sızerêjüğeblağerem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew), aw a waxhtem ofxer si’eştıx] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #СэпыкIэ/ЧъыIэ сэлIэ [Sepıç’e/Ççı’e sel’e] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Гъубдж [Ğubc] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх [Sabıyxer (sişüzım yi-, sil’ım yi-) yipasportım detxağex] - #Шъуикъалэ футбол джэгупIэшхо тхьапш щыIэр? [Şüikhale futbol cegup’eşxue thapş şı’er?] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр? [... yathapşenere peşa zerısır?] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Щашъхьэ [Şaşhe] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #Тхьапэр тэщыIа? [Thaper tesı’a?] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Бэрэскэжъый [Bereskejjıy] - #Мы вагоныр …-а зиномер? [Mı vagonır ...-a zınomer?] - #Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза? [Wisıhatır (şüisıhatır) tereza?] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #Мэл лычэрэгъу [Mel lıçereğu] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #Мыгъэ [Mığe] - #Адресыр къысфэтхыба [Adrêsır kısfetxıba] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Нашэ [Naşe] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай [Khueğum sıkhuet’ıshanew sıfay] - #Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп [Haw, guxeç’ nah mış’emi sfeş’eştep] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра? [Ğunapç’ew thapşa khıstêfera?] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Мыр таущтэу зэрадзэкIыра? [Mır tawştew zeradzeç’ıra?] - #Пащэ [Paşe] - #… номера сызытефагъэр? [... nomêra sızıtêfağer?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #Къыцэ [Khıtse] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] -