Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#СыдкIэ [Sıdç’e] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #Ащ нэбгырэ тхьапша ифэрэр? [Aş nebgıre thapşa yiferer?] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] - #… тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта? [... tıde khışızğuetın slheç’ışta?] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Бгъум тфыкIэ блэкIы [Bğum tfıç’ebleç’ı] - #Тхъу [Txhu] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Ку щыбгъэуцу хъущтэп [Ku şıbğewıçü xhuştep] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Лэнды [Lendı] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #(КумкIэ) удахьэ хъущтэп [(Kumç’e) wıdahe xhuştep] - #Сыхьатыпчъыр къытезыгъ [Sıhatıpçır khıtêzığ] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Сэ сы … [Se sı …] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #Мыр таущтэу зэрадзэкIыра? [Mır tawştew zeradzeç’ıra?] - #ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэптышъуна (къысэшъутышъуна)? [Şxep’e değu guerem paye çenceş khıseptışüna (khıseşütışüna)?] - #Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Сыкъихьанэу хъущта? [Sıkhihanew xhuşta?] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Непэ [Nêpe] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Псыхъо къухьэIур (хыIур) тыдэ щыIа? [Psıxhue khuhe’ur (xı’ur) tıde şı’a?] - #… уцупIэм иикIыпIэр сэмэгуа хьауми джабгъуа? [… wıçüp’em yiyiç’ıp’er semegua hawmi cabğua?] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай [Khueğum sıkhuet’ıshanew sıfay] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Хэта непэ джэгурэр? [Xeta nêpe cegurer?] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Аркъ [Arkh] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Гъозыпс [Ğuezıps] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Шъуикъалэ футбол джэгупIэшхо тхьапш щыIэр? [Şüikhale futbol cegup’eşxue thapş şı’er?] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Арыщтын [Arıştın] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Сыд? [Sıd?] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Тары? [Tarı?] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Чэдыгъо [Çedığue] -