Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу) [Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)] - #Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #Тутын ущешъо хъущта? [Tutın wışêşö xhuşta?] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Чэтыл [Çetıl] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Сыд ыуасэр? [Sıd ıwaser?] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #… къэсщэфынэу сыфай [… khesşefınew sıfay] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #ЕджапIэм (еджапIэшхом (институтым е университетым), лицеим, колледжым) сыщеджэ [Yecap’em (yecap’eşxom (institutım yeunivêrsitêtım), litseyim, kolecım) sışêce] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #Зэ! [Ze!] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #Пхъы [Pxhı] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Ащ есэутэкIыгъ [Aş yesewteç’ığ] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Тары? [Tarı?] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Чэщым [Çeşım] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Шъоущыгъу [Şöwşığu] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Сигуапэу [Siguapew] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай [Khueğum sıkhuet’ıshanew sıfay] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #ТIуапсэ сыдигъо тыкъэсыщта? [T’uapse sıdiğue tıkhesışta?] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Блыпэ [Blıpe] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр (шъузэгупшысэрэр)? [Mış paye sıd wızegupşıserer (şüzegupşıserer)?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #ШIукIэ [Ş’üç’e] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Псы [Psı] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Моу, … къысэтба (къысэшъутба) [Mew, …khısetba (khıseşütba)] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр? [Tırkum khiç’ığe l’ık’ue kupır sıd haç’eşa khızşıwıçüğer?] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Тхъу [Txhu] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Фойе [Foye] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #КъухьлъэтапIэм нэс тэдырэ автобуса кIорэр? [Khuhlhetap’em nes tedıre avtobusa k’uerer?] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] -