Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #УителефонкIэ (шъуителефонкIэ) сытеомэ хъущта? [Witêlêfonç’e (şüitêlêfonç’e) sıtêweme xhuşta?] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Неущ ощх къещхынэу (ос къэсынэу, жьыбгъэр къепщэнэу, пщэгъо мафэу) щыт [Nêwış weşx khêşxınew (wes khesınew, jibğer khêpşenew, pşeğue mafew) şıt] - #Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп [Haw, guxeç’ nah mış’emi sfeş’eştep] - #Чэщныкъом [Çeşnıkhuem] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #КIасэу [Ç’asew] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #ПсынкIэу къызэрэзгъэзэжьыщтыр еIу [Psınç’ew khızerezğezejiştır ye’u] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Чэдыгъо [Çedığue] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Щыгъу [Şığu] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба) [… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Плъыр-стыр сиI [Plhır-stır si’] - #Арыщтын [Arıştın] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Iазэ [Âze] - #Мафэм [Mafem] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Фойе [Foye] - #Улажьа?/Iоф ошIа? (Уеджа?) [Wılaja/Ofwueş’a? (Wêca?)] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Мэфэку [Mefeku] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #Касэр тэщыIа? [Kaser teşı’a?] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Псыунэр тэщыIа? [Psıwıner teşı’a?] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #Блыпэ [Blıpe] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Метрэм тхьапша ыуасэр? [Metrem thapşa ıwaser?] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #Ащ есэутэкIыгъ [Aş yesewteç’ığ] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Къудый [Khudıy] - #… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр? [... yathapşenere peşa zerısır?] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #КъухьлъэтапIэм нэс тэдырэ автобуса кIорэр? [Khuhlhetap’em nes tedıre avtobusa k’uerer?] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Сыгу егъу [Sıgu yeğu] -