Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #ШхапIэ [Şxap’e] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Лэпс [Leps] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Ащ нэбгырэ тхьапша ифэрэр? [Aş nebgıre thapşa yiferer?] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу) [Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)] - #… иаужырэ албом шъуиIа? [… yiawjıre albom şüi’a?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Шъачэ нэс мэшIоку (занкIэ) щыIа? [Şşaçe nes meş’öku (zanç’e) şı’a?] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Щхыупсы [Şhıwpsı] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Аркъ [Arkh] - #Ухэукъо (шъухэукъо) [Wıxewıkhue (şüxewıkhue)] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Мы Iэзэгъур таблетэу (ампулэу, утысэу) шъуиIа? [Mı ezeğur tabletew (ampulew, wıtısew) şüi’a?] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Чэрэз [Çerez] - #Блыпэ [Blıpe] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #ЦIэнлъагъо, шъуфэсакъ [Ts’enlhağue, şüfesakh] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Налшык нэс гъогур картэмкIэ къысэгъэлъэгъуба [Nalşık nes ğuegur kartemç’e khıseğelheğuba] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Шъоущыгъу [Şöwşığu] - #Театрэм («NEO» кинотеатрэм, Ленин утыкум) сыдэущтэу сыкIощта? [Têatrem (“NEO” kinotêatrem, Lênin wıtıkum) sıdewştew sık’ueşta?] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Сшъхьац зэIыхыкIэр зэблэсхъунэу сыфай [Sşhats ze’ıxıç’er zeblesxhunew sıfay] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #МэшIодз (сырныч къэмлан, тутын тай) къысэтба (къысэшъутба) [Meş’ödz (sırnıç khemlan, tutıntay) khısetba (khıseşütba)] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #Щашъхьэ [Şaşhe] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #(КумкIэ) удахьэ хъущтэп [(Kumç’e) wıdahe xhuştep] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Зэ! [Ze!] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Автобус (трамвай) уцупI [Avtobus (tramvay) wıçüp’] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #ЧIэкIыпIэр тэщыIа? [Ç’eç’ıp’erteşı’a?] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Къолэн сурэткусэр къысэт [Kholen suretkuser khıset] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #О, куп! [We, kup!] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #Журналист [Jurnalist] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Мы гъогур тыдэ зыдакIорэр? [Mı ğuegur tıde zıdak’uerer?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #ТIамы [T’amı] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] -