Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ [Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewış] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #Бирэ [Bire] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Былымыл [Bılımıl] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #Унэгъэпс [Wıneğeps] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Iазэ [Âze] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Бгъу хъугъэ [Bğu xhuğe] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Зы сабый (сабыитIу, сабыищ, шыпхъуитIу) сиI [Zı sabıy (sabıyit’u, sabıyiş, şıpxhuit’u) si’] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #Чэрэз [Çerez] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр? [Sıd sıhatxa poştım of ziş’erer?] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза? [Wisıhatır (şüisıhatır) tereza?] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Мыгъэ [Mığe] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Коньяк [Konyak] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Сэ сыдэй дэд [Se sıdey ded] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #Метрэм тхьапша ыуасэр? [Metrem thapşa ıwaser?] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Аркъ [Arkh] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #ШхапIэ [Şxap’e] - #Уикъызэрезгъэблэгъагъэм (шъукъызэрезгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêzğebleğağem (şükhızerêzğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew) - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Силажьэп/Силажьэ хэлъэп [Silajep/Silaje xelhep] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (сызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Sızerebğeş’üağemç’e (sızerejüğeş’üağemç’e thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #ШкIэл [Şk’el] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #ЕджапIэм (еджапIэшхом (институтым е университетым), лицеим, колледжым) сыщеджэ [Yecap’em (yecap’eşxom (institutım yeunivêrsitêtım), litseyim, kolecım) sışêce] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Автобус (трамвай) уцупI [Avtobus (tramvay) wıçüp’] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Ар чыжьэ (благъэ) [Ar çıje (blağe)] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #Къудый [Khudıy] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Сшъхьац зэIыхыкIэр зэблэсхъунэу сыфай [Sşhats ze’ıxıç’er zeblesxhunew sıfay] - #Зэндалэпс [Zendaleps] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Цумпэ [Çümpe] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр (шъузэгупшысэрэр)? [Mış paye sıd wızegupşıserer (şüzegupşıserer)?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Мафэм [Mafem] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] -