Сэ сцIэр … [Se sts’er ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Сцэ кудэжьба [Stse kudejba] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Щай [Şay] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Тэрэзэу укъытеуагъэп [Terezew wıkhıtêwağep] - #Налшык нэс гъогур картэмкIэ къысэгъэлъэгъуба [Nalşık nes ğuegur kartemç’e khıseğelheğuba] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Моу, къэтхыба [Mew, khetxıba] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Тары? [Tarı?] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Паго [Pague] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #СтхьакIумэ (сшъхьэ, сыныбэ/сынэгъу) мэузы [Sthak’ume (sşhe, sınıbe/sıneğu) mewızı] - #Шъэфэгъу/Секретарь [Şşefeğu/Sêkrêtar’] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Мыр шъыпкъа? [Mır şşıpkha?] - #Томат/Цугу [Tomat/Çügu] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #Блыпэ [Blıpe] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #ШIукIэ [Ş’üç’e] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Сыдигъо [Sıdiğue] - #Осыр къесы [Wesır khêsı] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Тизэныбджэгъугъэрэ зэкъошныгъэрэ апае сибжъэ къэсэIэты! [Tizenıbceğuğere zekhoşnığere apaye sibjje khese’etı!] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #УкъызэрэтIэпыIагъэм (шъукъызэрэтIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeret’epı’ağem (şükhızeret’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Благъэу сыхьатышI тэщыIа мыщ? [Blağew sıhatış’ teşı’a mış?] - #Мэфэку [Mefeku] - #Торт [Tort] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра? [Ğunapç’ew thapşa khıstêfera?] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Тутын ущешъо хъущта? [Tutın wışêşö xhuşta?] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Хьапщып тхьапэм зи дэстхэн щыIэп [Hapşip thapem zi destxen şı’ep] - #Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба [Mı haç’eşım zı peş (peşit’u) khısfewıbıtba] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Мафэм [Mafem] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо (шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо) [Ğexhağeş’ü wi’enew sıpfelha’ue (şüi’enew sışüfelha’ue)] - #О уфита? [Wue wıfita?] - #ЖъоныгъуакI [Jönığuaç’] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Сыгу къыхэуагъ [Sıgu khıxewağ] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Щыгъу [Şığu] -