Сэ сцIэр … [Se sts’er ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп [Haw, guxeç’ nah mış’emi sfeş’eştep] - #Ящэнэрэ зэтетым сыфай [Yaşenere zetêtım sıfay] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Лажьэу сыда къысфэбгъэщырэр? [Lajew sıda khısfebğeşirer?] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Бгъум тфыкIэ блэкIы [Bğum tfıç’ebleç’ı] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Къаштэ уипаспорт! [Khaşte wipasport!] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Мафэм [Mafem] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Щашъхьэ [Şaşhe] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Ащыгъум [Aşığum] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр? [Tarı şhanğupççew sızek’uel’eştır?] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #… гъэзетыр къысэт (къысэшъут) [... ğezêtır khıset (khıseşüt)] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Щынагъо [Şınağue] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #О, куп! [We, kup!] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #Гъубдж [Ğubc] - #…-м щегъэжьагъэу …-м нэс зэIухыгъ […-m şêğejağew …-m nes ze’uxığ] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #ЧIэкIыпIэр тэщыIа? [Ç’eç’ıp’erteşı’a?] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #Тары лъэныкъо сыкIощта? [Tarı lhenıkho sık’ueşta?] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Театрэм («NEO» кинотеатрэм, Ленин утыкум) сыдэущтэу сыкIощта? [Têatrem (“NEO” kinotêatrem, Lênin wıtıkum) sıdewştew sık’ueşta?] - #Хоккей (футбол) матч теплъынэу тыфай [Hokkey (futbul) matç têplhınew tıfay] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Былымыл [Bılımıl] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Бирэ [Bire] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Такси уцупIэр тэщыIа? [Taksi wıçüp’er teşı’a?] - #Улажьа?/Iоф ошIа? (Уеджа?) [Wılaja/Ofwueş’a? (Wêca?)] - #Тыгъоснахьып [Tığuesnahıp] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба) [… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #Непэ ор сыд фэда? [Nêpe wer sıd feda?] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #КъухьэкIыIум таущтэу сыкIощта? [Khuheç’ı’umtawştew sık’ueşta?] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Лэнды [Lendı] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #IункIыбзэр пэщым къисынагъ [Unç’ıbzer peşım khisınağ] - #Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ [Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewış] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Торт [Tort] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #КъухьлъэтапIэм нэс тэдырэ автобуса кIорэр? [Khuhlhetap’em nes tedıre avtobusa k’uerer?] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Мы гъогур дэгъуа? [Mı ğuegur değua?] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Цумпэ [Çümpe] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] -