Сэ сцIэр … [Se sts’er ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх [Sabıyxer (sişüzım yi-, sil’ım yi-) yipasportım detxağex] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Кузеф [Kuzêf] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Пцэкъолэн [Ptsekholen] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Хэт?[Xet?] - #Аргъэил [Arğeyil] - #Шъынэл [Şşınel] - #ШхапIэ [Şxap’e] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Сыдигъо [Sıdiğue] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #КъухьлъэтапIэм сыдигъо сыщыIэн фая? [Khuhlhetap’em sıdiğue sışı’en faya?] - #Щай [Şay] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Къудый [Khudıy] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Метрэм тхьапша ыуасэр? [Metrem thapşa ıwaser?] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Тхьапэр тэщыIа? [Thaper tesı’a?] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #Чэрэз [Çerez] - #МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Фойе [Foye] - #КъухьлъэтапIэм нэс тэдырэ автобуса кIорэр? [Khuhlhetap’em nes tedıre avtobusa k’uerer?] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Ащ нэбгырэ тхьапша ифэрэр? [Aş nebgıre thapşa yiferer?] - #АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIощта? [Âdıgabzeç’e tawştew mır khep’ueşta?] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Пащэ [Paşe] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Сыхьатыр тхьапшэм? [Sıhatır thapşem?] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Студент [Student] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #Улажьа?/Iоф ошIа? (Уеджа?) [Wılaja/Ofwueş’a? (Wêca?)] - #Ар зэрэлажьэрэм сеплъынэу (седэIунэу) хъущта? [Ar zerelajerem sêplhınew (sêde’unew) xhuşta?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай [Til’ık’ue tıze’uç’enew tıfay] - #Тэрэзэу укъытеуагъэп [Terezew wıkhıtêwağep] - #Мэзай [Mezay] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ [Çeş-zımafeç’e peşır seşte] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Тыдэ/ТэщыIа? [Tıde/Teşı’a?] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра? [Khaleme yazereğepselhap’er mıra?] - #Мы фильмэм пай билет щыIа? [Mı filmem pay bilet şı’a?] - #Шампань (санэ гъушъэ, бирэ, минералыпс) апч къахьба (къашъухьба) [Şampan’ (sane ğuşşe, bire, mineralıps) apç khahba (khaşühba)] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #ШкIэл [Şk’el] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Гъубдж [Ğubc] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Бжыхьэ [Bjıhe] -