Сэ сцIэр … [Se sts’er ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#ЗэпырыкIыпIэр тэщыIа? [Zepırıç’ıp’er teşı’a?] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #… къысэт [… khıset] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Щай [Şay] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Пцэкъолэн [Ptsekholen] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Сыд? [Sıd?] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Сыд платформа къызыIукIырэр? [Sıd platforma khızı’uç’ırer?] - #Адресыр къысфэтхыба [Adrêsır kısfetxıba] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Сэ сыбизнесмен (сыхабзэлI, сызэгъэфакIу, сыегъэджакIу) [Se sıbiznesmen (sıxabzel’, sızeğefak’u, sıyeğecak’u)] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (сызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Sızerebğeş’üağemç’e (sızerejüğeş’üağemç’e thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Ащыгъум [Aşığum] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Коньяк [Konyak] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Блыпэ [Blıpe] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #Плъыр-стыр сиI [Plhır-stır si’] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Аргъэил [Arğeyil] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Тхъу [Txhu] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #IофышIэ чIэхьапI [Ofış’eç’ehap’] - #Автобус (трамвай) уцупI [Avtobus (tramvay) wıçüp’] - #Паго [Pague] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #Очыл [Weçıl] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх [Sabıyxer (sişüzım yi-, sil’ım yi-) yipasportım detxağex] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Джормэ [Corme] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Шъэфэгъу/Секретарь [Şşefeğu/Sêkrêtar’] - #Сыхьатыпчъыр къытезыгъ [Sıhatıpçır khıtêzığ] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Благъэу сыхьатышI тэщыIа мыщ? [Blağew sıhatış’ teşı’a mış?] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Бгъум тфыкIэ блэкIы [Bğum tfıç’ebleç’ı] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #… иаужырэ албом шъуиIа? [… yiawjıre albom şüi’a?] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #СэпыкIэ/ЧъыIэ сэлIэ [Sepıç’e/Ççı’e sel’e] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Моу, къэIожьба зэ [Mew, khe’uejba ze] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Тары? [Tarı?] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #…-р къэзгъэлъэгъорэ карт сыфай [...-r khezğelheğuere kart sıfay] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Тхьаумаф [Thawmaf] - #Мы уцым мафэм тхьапшэрэ сешъон фая? [Mı wıtsım mafem thapşere sêşön faya?] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Фэсакъ [Fesakh] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #Торт [Tort] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Тутын ущешъо хъущта? [Tutın wışêşö xhuşta?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #Тыдэ ыкIи сыдигъуа пчэдыжьышхэ зышъуиIэр? [Tıde ıç’isıdğua pçedıjişxe zışüi’er?] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #ШхапIэ [Şxap’e] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Лажьэу сыда къысфэбгъэщырэр? [Lajew sıda khısfebğeşirer?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Къэуцу [Khewıçü] -