…-мэ сащыщ […-me saşış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #Мыщ ыуасэм сезэгъы [Mış ıwasem sêzeğı] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI) [Mew, zığepsınç’ (zıjüğepsınç’)] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #КъухьлъэтапIэм нэс тэдырэ автобуса кIорэр? [Khuhlhetap’em nes tedıre avtobusa k’uerer?] - #МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Сыхьатыр загъорэ макIо, загъорэ къэуцу [Sıhatır zağuere mak’ue, zağuere khewıçü] - #Iалъэм (ахъщалъэм) салъэхъу [Âlhem (axhşalhem) salhexhu] - #Зэ! [Ze!] - #Уипсауныгъэм пай! [Wipsawnığem pay!] - #Лъэтэгъум сыд фэдиз ыукъудыирэ? [Lheteğum sıd fediz ıwkhudıyre?] - #Нашэ [Naşe] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Сызэребгъэблагъэрэм (сызэрежъугъэблагъэрэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу), ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых [Sızerêbğeblağerem (sızerêjüğeblağerem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew), aw a waxhtem ofxer si’eştıx] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #ПсынкIэу къызэрэзгъэзэжьыщтыр еIу [Psınç’ew khızerezğezejiştır ye’u] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #Бирэ [Bire] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #ТIамыпс шъуалъэ (щэIумыл, щаибжъэ, кофэбжъитIу) къахьба (къашъухьба) [T’amıps şüalhe (şe’umıl, şayibjje, kofebjjit’u) khahba (khaşühba)] - #Санэ [Sane] - #Паго [Pague] - #Сыдигъо? [Sıdiğue?] - #Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #О уфита? [Wue wıfita?] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #ЗэгъэфакIу/Инженер [Zeğefak’u/İnjenêr] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #ШкIэл [Şk’el] - #НеущмыкI [Nêwışmıç’] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #ЗэфэшIыгъ [Zefeş’ığ] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Моу, къэIожьба зэ [Mew, khe’uejba ze] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #КъэкIорэгъэм [Khek’uereğem] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Псыун [Psıwın] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #Зэндалэ [Zendale] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай [Til’ık’ue tıze’uç’enew tıfay] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #Шъухэта? [Şüxeta?] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Сыхьатыпчъыр къытезыгъ [Sıhatıpçır khıtêzığ] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэптышъуна (къысэшъутышъуна)? [Şxep’e değu guerem paye çenceş khıseptışüna (khıseşütışüna)?] - #Чэдыгъо [Çedığue] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Тэрэзэу укъытеуагъэп [Terezew wıkhıtêwağep] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #Дэгъу, хъун [Değu, xhun] - #Тхъу [Txhu] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Коньяк [Konyak] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #…-м пае хъохъу къасIо сшIоигъу [...-m paye xhuexhu khas’o sş’öyiğu] - #СипэщымкIэ сыкъыщыгущыIэщт [Sipeşımç’e sıkhışıguşı’eşt] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Шампань (санэ гъушъэ, бирэ, минералыпс) апч къахьба (къашъухьба) [Şampan’ (sane ğuşşe, bire, mineralıps) apç khahba (khaşühba)] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #Тары? [Tarı?] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Пхъы [Pxhı] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] -