…-мэ сащыщ […-me saşış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#УцгъэкIыпIэм утемыуцу [Wıtsğeç’ıp’em wıtêmıwıçü] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #КъэкIорэгъэм [Khek’uereğem] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #Къудый [Khudıy] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Благъэу сыхьатышI тэщыIа мыщ? [Blağew sıhatış’ teşı’a mış?] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #Таксимым сыдэущтэу сынэсыщта? [Taksimım sıdewştew sık’ueşta?] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Мары сэ сипаспорт [Marı se sipasport] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Бэрэскэжъый [Bereskejjıy] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #АдыгабзэкIэ (инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ) огущыIа? [Âdıgabzeç’e (yincılızıbzeç’e, tırkubzeç’e, wırısıbzeç’e) weguşı’a?] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Щатэ [Şate] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #Пхъы [Pxhı] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Хъулъфыгъэ (бзылъфыгъэ) салоныр тэщыIа? [Xhulhfığe (bzılhfığe) salonır teşı’a?] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #ТIамы [T’amı] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Гъэтхапэ [Ğetxape] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Касэр тэщыIа? [Kaser teşı’a?] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Санэ [Sane] - #Хэт?[Xet?] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Лэнды [Lendı] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Коньяк [Konyak] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Тыгъуасэ [Tığuase] - #Моу, къэтхыба [Mew, khetxıba] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #ШэкIогъу [Şek’ueğu] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Мыгъэ [Mığe] - #Iазэ [Âze] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Аргъэил [Arğeyil] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Мэфэку [Mefeku] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] -