…-мэ сащыщ […-me saşış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #АдыгабзэкIэ (инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ) огущыIа? [Âdıgabzeç’e (yincılızıbzeç’e, tırkubzeç’e, wırısıbzeç’e) weguşı’a?] - #УителефонкIэ (шъуителефонкIэ) сытеомэ хъущта? [Witêlêfonç’e (şüitêlêfonç’e) sıtêweme xhuşta?] - #Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза? [Wisıhatır (şüisıhatır) tereza?] - #Хьалыгъу [Halığu] - #IункIыбзэр пэщым къисынагъ [Unç’ıbzer peşım khisınağ] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #ЩэпIэшхом зыгорэхэр къыщысщэфынэу сыфай [Şep’eşxom zıguerexer khışısşefınew sıfay] - #Мы цэр Iутхъыба [Mı tser utxhıba] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Лажьэу сыда къысфэбгъэщырэр? [Lajew sıda khısfebğeşirer?] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Паго [Pague] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Аркъ [Arkh] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Щай [Şay] - #ХьакIэщым IукIырэ автобусыр …-м нэс макIо [Haç’eşım uç’ıre avtobusır ...-m nes mak’ue] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ [Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewış] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #Гъотыгъэ бюро тэщыIа? [Ğotığe büro teşı’a?] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Лъэтэгъум сыд фэдиз ыукъудыирэ? [Lheteğum sıd fediz ıwkhudıyre?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Ащыгъум [Aşığum] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Гъогу маф! [Ğogu maf!] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Сыдигъо? [Sıdiğue?] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Тхьапэр тэщыIа? [Thaper tesı’a?] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Тары? [Tarı?] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #Чэрэз [Çerez] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Шъынэл [Şşınel] - #Къаштэ уипаспорт! [Khaşte wipasport!] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #Апэрэ (ятIонэрэ, ящэнэрэ) клас Акъуа нэс билетым тхьапша ыуасэр? [Apere (yat’uenere, yaşenere) klas Akhua nes biletım thapşa ıwaser?] - #Игъом [Yiğuem] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Дэдай (спорт щыгъынхэр) тыдэ зыщащэрэр? [Deday (sport şığınxer) tıde zışaşerer?] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Непэ [Nêpe] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #ШъузэрэлэжьагъэмкIэ сыд фэдиз шъостын фая? [Şüzerelejağemç’e sıd fediz şöstın faya?] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] -