…-мэ сащыщ […-me saşış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Аджык [Acık] - #Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба [Mı haç’eşım zı peş (peşit’u) khısfewıbıtba] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #УкъызэрэтIэпыIагъэм (шъукъызэрэтIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeret’epı’ağem (şükhızeret’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Непэ [Nêpe] - #Щылэ мазэм [Şile mazem] - #ЗэгъэфакIу/Инженер [Zeğefak’u/İnjenêr] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу (шъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wızerezığegumeç’ıremç’e khısfeğeğu (şüzerezığegumeç’ıremç’e khısfejüğeğu)] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Телэр (радиотелэр) згъэхьынэу сищыкIагъ [Têler (radiotêler) zğehınew sişıç’ağ] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #Сшъхьац зэIыхыкIэр зэблэсхъунэу сыфай [Sşhats ze’ıxıç’er zeblesxhunew sıfay] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых [Sitxığexer ...-m khejüğehıx] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #Билетым тхьапша ыуасэр? [Biletım thapşa ıwaser?] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр? [Tarı şhanğupççew sızek’uel’eştır?] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #Мы гъогур дэгъуа? [Mı ğuegur değua?] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #Моу, … къысэтба (къысэшъутба) [Mew, …khısetba (khıseşütba)] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #Гъэстыныпхъэ литрэм тхьапша ыуасэр? [Ğestınıpxhe litrem thapşa ıwaser?] - #Тутын ущешъо хъущта? [Tutın wışêşö xhuşta?] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #Сыхьатыпчъыр къытезыгъ [Sıhatıpçır khıtêzığ] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Уителефон иномерыр тхьапша? [Witelefon yinomêrır thapşa?] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #А фэдизэу кIасэ хъугъа? [A fedizew ç’ase xhuğa?] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #Джормэ [Corme] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #Цумпэ [Çümpe] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Чэрэз [Çerez] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #Хъулъфыгъэ (бзылъфыгъэ) салоныр тэщыIа? [Xhulhfığe (bzılhfığe) salonır teşı’a?] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба) [… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай [Khueğum sıkhuet’ıshanew sıfay] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Бензинылъэм из къэшI [Benzinılhem yiz kheş’] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] -