…-мэ сащыщ […-me saşış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #Тэрэзэу укъытеуагъэп [Terezew wıkhıtêwağep] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Щатэ [Şate] - #УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу (шъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wızerezığegumeç’ıremç’e khısfeğeğu (şüzerezığegumeç’ıremç’e khısfejüğeğu)] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #Мы (блэкIыгъэ, къэкIорэ) тхьэмафэм [Mı (bleç’ığe, khek’uere) themafem] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Ку щыбгъэуцу хъущтэп [Ku şıbğewıçü xhuştep] - #Щылэ мазэм [Şile mazem] - #ХьакIэщым уцщапIэ чIэта? [Haç’eşım wıtsşap’eç’eta?] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Сызэребгъэблагъэрэм (сызэрежъугъэблагъэрэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу), ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых [Sızerêbğeblağerem (sızerêjüğeblağerem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew), aw a waxhtem ofxer si’eştıx] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #… къысэт [… khıset] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Блыпэ [Blıpe] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #(КумкIэ) удахьэ хъущтэп [(Kumç’e) wıdahe xhuştep] - #IофышIэ чIэхьапI [Ofış’eç’ehap’] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #ТIамы [T’amı] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Шъоущыгъу [Şöwşığu] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Сыкъихьанэу хъущта? [Sıkhihanew xhuşta?] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #СыдкIэ [Sıdç’e] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Мы гущыIэм сыд къикIырэр? [Mı guşı’em sıd khiç’ırer?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #МыщкIэ сыкъезэгъы [Mışç’e sıkhêzeğı] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #Моу, сибагаж къысэшъутыжь [Mew, sibagaj khıseşütıj] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] - #ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай [Til’ık’ue tıze’uç’enew tıfay] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Шъачэ (Истамбыл) нэс къухьэр сыдигъо ежьэра? [Şşaçe (Yistanbıl) nes khuher sıdiğue yejêra?] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Студент [Student] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #О, куп! [We, kup!] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Бгъурэ плIанэрэ/Бгъум плIанэкIэ блэкIы [Bğure pl’anere/Bğum pl’aneç’ebleç’ı] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр? [... yathapşenere peşa zerısır?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)? [Tıde wışıpsewre (şüşıpsewre)] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #КъэкIорэгъэм [Khek’uereğem] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Игъом [Yiğuem] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Арыщтын [Arıştın] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Шъхьангъупчъэ Iупэм тыIусыныр нахь къэтэштэ [Şhanğupççe upem tı’usınır nah kheteşte] - #IункIыбзэр пэщым къисынагъ [Unç’ıbzer peşım khisınağ] - #Псы (кофе, бирэ, санэ) тыдэ сыщешъон слъэкIыщта? [Psı (kofê, bire, sane) tıde sışêşön slheç’ışta?] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #ШкIэл [Şk’el] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Мы фильмэм пай билет щыIа? [Mı filmem pay bilet şı’a?] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Апэрэ (ятIонэрэ, ящэнэрэ) клас Акъуа нэс билетым тхьапша ыуасэр? [Apere (yat’uenere, yaşenere) klas Akhua nes biletım thapşa ıwaser?] - #Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра? [Khaleme yazereğepselhap’er mıra?] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Чэтыл [Çetıl] -