…-мэ сащыщ […-me saşış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #Благъэу сыхьатышI тэщыIа мыщ? [Blağew sıhatış’ teşı’a mış?] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа нахь къысэкIущтыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’anahkhısek’uştır?] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо (шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо) [Ğexhağeş’ü wi’enew sıpfelha’ue (şüi’enew sışüfelha’ue)] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #Къухьэр сыд къухьэIуха зыдэхьащтыр? [Khuher sıd khuhe’uxa zıdehaştır?] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз) [Se sıtxıdetx (sıbılım’az)] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Непэ жъоркъ (фабэ, чъыIэтагъ, чъыIэ) [Nêpe jörkh (fabe, ççı’etağ, ççı’e)] - #Дэгъу, хъун [Değu, xhun] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızeretpeğueç’ığemç’e (şükhızeretpeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #ХьакIэщым IукIырэ автобусыр …-м нэс макIо [Haç’eşım uç’ıre avtobusır ...-m nes mak’ue] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Щатэ [Şate] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #Торт [Tort] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Iалъэм (ахъщалъэм) салъэхъу [Âlhem (axhşalhem) salhexhu] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #КъухьлъэтапIэм нэс тэдырэ автобуса кIорэр? [Khuhlhetap’em nes tedıre avtobusa k’uerer?] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #Зэндалэпс [Zendaleps] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Касэр тэщыIа? [Kaser teşı’a?] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #Хоккей (футбол) матч теплъынэу тыфай [Hokkey (futbul) matç têplhınew tıfay] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #Мыгъэ [Mığe] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #Непэ ор сыд фэда? [Nêpe wer sıd feda?] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Тэрэзэу укъытеуагъэп [Terezew wıkhıtêwağep] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Псы [Psı] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #Ухэукъо (шъухэукъо) [Wıxewıkhue (şüxewıkhue)] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Сигарет къэмлан (санэ апчытIу) сIыгъ [Sigarêt khemlan (sane âpçıt’u) s’ığ] - #ЗэфэшIыгъ [Zefeş’ığ] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Аргъэил [Arğeyil] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Тыдэ ыкIи сыдигъуа пчэдыжьышхэ зышъуиIэр? [Tıde ıç’isıdğua pçedıjişxe zışüi’er?] - #ЩапIэр сыхьат тхапшым къызэIуахыра (зэфашIыжьыра)? [Şap’er sıhatew thapşım khıze’uaxıra (zefaş’ıjira)?] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #Непэ жьы шынэгъакIэр (жьы фэбэныгъэр) сыд фэдиза? [Nêpe ji şıneğaç’er (ji febenığer) sıd fediza?] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Блыпэ [Blıpe] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Лэнды [Lendı] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] -