Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Щэзыхэлъ коф [Şezıxelh kof] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #Щэ тай (минералипс апч) къысэтба [Şe tayer (minêralıps apç) khısetba] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] - #Псыхъо къухьэIур (хыIур) тыдэ щыIа? [Psıxhue khuhe’ur (xı’ur) tıde şı’a?] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Моу, Мыекъуапэ нэс, рейсэу …, къухьлъатэ билет къысэт [Mew, Mıyekhuape nes, rêysew ..., khuhlhate bilet khıset] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Коньяк [Konyak] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #Театрэм (шхапIэм) укъезгъэблэгъэнэу (шъукъезгъэблэгъэнэу) сыфай [Têatrem (şxap’em) wıkhêzğebleğenew wıkhêzğebleğenew sıfay] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #УдэкIуагъа? [Wıdek’uağa?] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #УкъызэрэтIэпыIагъэм (шъукъызэрэтIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeret’epı’ağem (şükhızeret’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Кинотеатр [Kinoteatr] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #ТIамыпс шъуалъэ (щэIумыл, щаибжъэ, кофэбжъитIу) къахьба (къашъухьба) [T’amıps şüalhe (şe’umıl, şayibjje, kofebjjit’u) khahba (khaşühba)] - #Къалэм сепхэлъ [Khalem sêpxelh] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Сипэщыр тэдырэ къухьэкIыIуа зытетыр? [Sipeşır tedıre khuhaç’ı’uazıtêtır?] - #Мыр нахь псынкIэу (сапашъхьэ, пчыхьэшъхьэм адэжь) пшIыжьышъущта? [Mır nah psınç’ew (sapaşhe, pçıheşhem adej) pş’ıjişüşta?] - #Таксимым сыдэущтэу сынэсыщта? [Taksimım sıdewştew sık’ueşta?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #Мыщ тутын ущешъо хъущта? [Mış tutın wışêşö xhuşta?] - #Осыр къесы [Wesır khêsı] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #СIэхъуамбэ сыуIагъэ [S’exhuambe sıw’ağe] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Бзылъфыгъэ (хъулъфыгъэ) цуакъэ сыфай [Bzılhfığe (xhulhfığe) çüakhe sıfay] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #КъухьэкIыIум таущтэу сыкIощта? [Khuheç’ı’umtawştew sık’ueşta?] - #Томат/Цугу [Tomat/Çügu] - #Измир нэс апэрэ класс (купе) вагоным тхьапша ыуасэр? [İzmir nes apere klass (kupe) vagonım thapşa ıwaser?] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #ЧIэкIыпIэр тэщыIа? [Ç’eç’ıp’erteşı’a?] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Шъхьац гъэтIыргъон бэгъашIэ къысфэшIыба [Şhats ğet’ırğon beğaş’e khısfeş’ba] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #Сэпскэ [Sepske] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #О уфита? [Wue wıfita?] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #СыдкIэ [Sıdç’e] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Тизэныбджэгъугъэрэ зэкъошныгъэрэ апае сибжъэ къэсэIэты! [Tizenıbceğuğere zekhoşnığere apaye sibjje khese’etı!] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Къудый [Khudıy] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Ащыгъум [Aşığum] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #Сшъхьэр шампунькIэ тхьакIы [Sşher şampunç’e thaç’ı] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #Тэрэза?/Зафа? [Tereza?/Zafa?] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Сыд мыщ къикIырэр? [Sıd mış khiç’ırer?] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #ПсынкIэу къызэрэзгъэзэжьыщтыр еIу [Psınç’ew khızerezğezejiştır ye’u] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #Неущ [Nêwış] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] -