Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Ахъу [Axhu] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #Фойе [Foye] - #ЗэгъэфакIу/Инженер [Zeğefak’u/İnjenêr] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #НеущмыкI [Nêwışmıç’] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Игъом [Yiğuem] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #ЩэпIэшхом зыгорэхэр къыщысщэфынэу сыфай [Şep’eşxom zıguerexer khışısşefınew sıfay] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Картоф хьантхъупс [Kartof hantxhups] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #ХьакIэщым IукIырэ автобусыр …-м нэс макIо [Haç’eşım uç’ıre avtobusır ...-m nes mak’ue] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Адыгабзэ (инджылызыбзэ, урысыбзэ, тыркубзэ) зэсэгъашIэ [Âdıgabze (yincılızıbze, wırısıbze, tırkubze) zeseğaş’e] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт [Te tixekumç’eş’öşxhunığer fitew şıt] - #Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая? [Şüadeji sıdiğue khıtêzğezejin faya?] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #Тыдэ сыщикIын (кур зэблэсхъун) фая? [Tıde sışiç’ın (kur zeblesxhun) faya?] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)? [Sıd wiyeplhıç’er (şüiyeplhıç’er)?] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #АдыгабзэкIэ (инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ) огущыIа? [Âdıgabzeç’e (yincılızıbzeç’e, tırkubzeç’e, wırısıbzeç’e) weguşı’a?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #Дэеп [Deyep] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Чэрэз [Çerez] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #…-м пае хъохъу къасIо сшIоигъу [...-m paye xhuexhu khas’o sş’öyiğu] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Псы [Psı] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ) [Mı şxınır ğejjeğaşe (şıwğaşe, nıkhuajje)] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Мы (блэкIыгъэ, къэкIорэ) тхьэмафэм [Mı (bleç’ığe, khek’uere) themafem] - #«Кристиан Диор» («Шанэл») епэрым шъуиIа? [«Kristian Dior» («Şanel») yeperım şüi’a?] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #ХьакIэщым уцщапIэ чIэта? [Haç’eşım wıtsşap’eç’eta?] - #Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба [Mı haç’eşım zı peş (peşit’u) khısfewıbıtba] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Зэ! [Ze!] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Чэтыл [Çetıl] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #… къысэт [… khıset] - #Гъогу маф! [Ğogu maf!] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #КъухьэкIыIум таущтэу сыкIощта? [Khuheç’ı’umtawştew sık’ueşta?] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Мыхэр зэкIыгъоу зэкIоцIырылъхьэба [Mıxer zeç’ığuew zek’uets’ırılhheba] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Коньяк [Konyak] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #Уашъор ошIу (дэгъу, уае, зэокIы) [Waşör weş’ü (değu, waye, zeweç’ı)] - #Щхыупсы [Şhıwpsı] - #… къэсщэфынэу сыфай [… khesşefınew sıfay] - #Сигарет къэмлан (санэ апчытIу) сIыгъ [Sigarêt khemlan (sane âpçıt’u) s’ığ] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Аджык [Acık] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Меню къытэптына [Menü khıteptına] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #ЧIэкIыпIэр тэщыIа? [Ç’eç’ıp’erteşı’a?] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] -