Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Гъэстыныпхъэ литрэм тхьапша ыуасэр? [Ğestınıpxhe litrem thapşa ıwaser?] - #Картоф гъэжъагъ [Kartof ğejjağ] - #ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэптышъуна (къысэшъутышъуна)? [Şxep’e değu guerem paye çenceş khıseptışüna (khıseşütışüna)?] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Сыхьатыр 6 (хым) сыкъэгъэущ [Sıhatır 6 (xım) sıkheğewış] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Бгъурэ ныкъорэ [Bğure nıkhuere] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #… къысфытеожьынэу ешъуIу [khısfıtêwejinew yeşü’u] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Iалъэм (ахъщалъэм) салъэхъу [Âlhem (axhşalhem) salhexhu] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Игъом [Yiğuem] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Мыщ пэблагъэ шъхьаупсыр тэщыIа? [Mış peblağe şhawıpsır teşı’a?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Сэ сы … [Se sı …] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Осыр къесы [Wesır khêsı] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’e seguşı’eşü] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #МыIэрыс [Mı’erıs] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #«Кристиан Диор» («Шанэл») епэрым шъуиIа? [«Kristian Dior» («Şanel») yeperım şüi’a?] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Шъхьац гъэтIыргъон бэгъашIэ къысфэшIыба [Şhats ğet’ırğon beğaş’e khısfeş’ba] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Тыгъоснахьып [Tığuesnahıp] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Бжьэй [Bjêy] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #ЗэпырыкIыпIэр тэщыIа? [Zepırıç’ıp’er teşı’a?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта? [Sıbde’epı’en (sıjüde’epı’en) slheç’şta?] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Сэ сыунэгуащ [Se sıwıneguaş] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #Неущ [Nêwış] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу (стэфалъ, тхылъыпIэ IаплъэкI) къашъухь [Mew, cıri zı pxhent’ek’u (stefalh, txılhıp’e aplheç’) khaşüh] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #Сигарет къэмлан (санэ апчытIу) сIыгъ [Sigarêt khemlan (sane âpçıt’u) s’ığ] - #ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай [Til’ık’ue tıze’uç’enew tıfay] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ (псыунэр кудагъ) [Siwıne westığer yistıç’ığ (psıwıner kudağ)] - #Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Хэт мыр? [Xet mır?] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Пошт тхылъыпIэр (кIоцIырылъхьалъыр, тезгъэпкIэщтыр) къысэтба [Poşt txılhıp’er (k’uets’ırılhhalhır, têzğepç’eştır) khısetba] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Тыдэ укъикIыгъ (шъукъикIыгъ)? [Tıde wıkhiç’ığ (şükhiç’ığ)?] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Гъозыпс [Ğuezıps] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #СипэщымкIэ сыкъыщыгущыIэщт [Sipeşımç’e sıkhışıguşı’eşt] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта? [Sipasport sıdiğue khıseşütıjişta?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #Цуакъэ къэсщэфынэу сыфай [Çüakhe khesşefınew sıfay] - #Къухьлъатэр къэгужъощта? [Khuhlhater khegujöşta?] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #Щай [Şay] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Студент [Student] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #ТIуапсэ сыдигъо тыкъэсыщта? [T’uapse sıdiğue tıkhesışta?] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ? [Sıd khısexhul’ağer?] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Мы (блэкIыгъэ, къэкIорэ) тхьэмафэм [Mı (bleç’ığe, khek’uere) themafem] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Къолэн сурэткусэр къысэт [Kholen suretkuser khıset] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] -