НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мы цэр Iутхъыба [Mı tser utxhıba] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Силажьэп/Силажьэ хэлъэп [Silajep/Silaje xelhep] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Пхъы [Pxhı] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Гъэтхапэ [Ğetxape] - #Кузеф [Kuzêf] - #КIапсэр ыубытыгъ [Ç’apser ıwıbıtığ] - #Тары? [Tarı?] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #…-р къэзгъэлъэгъорэ карт сыфай [...-r khezğelheğuere kart sıfay] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай [Lhegutsem sıtet’ıshanew sıfay] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба) [… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Чэщныкъом [Çeşnıkhuem] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Псы [Psı] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Ащ нэбгырэ тхьапша ифэрэр? [Aş nebgıre thapşa yiferer?] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #IункIыбзэр пэщым къисынагъ [Unç’ıbzer peşım khisınağ] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #ЦIэмэз номерэу … [Ts’emez nomêrew ...] - #А кинотеатрэм дэжь таущтэу сыкIощта? [A kinotêatrem dej tawştew sık’ueşta?] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Iазэ [Âze] - #Былымыл [Bılımıl] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #ЩэпIэшхом зыгорэхэр къыщысщэфынэу сыфай [Şep’eşxom zıguerexer khışısşefınew sıfay] - #Щылэ маз [Şıle maz] - #Нашэ [Naşe] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Журналист [Jurnalist] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Шъынэл [Şşınel] - #ЕджапIэм (еджапIэшхом (институтым е университетым), лицеим, колледжым) сыщеджэ [Yecap’em (yecap’eşxom (institutım yeunivêrsitêtım), litseyim, kolecım) sışêce] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Одеколон (лосьон, щыфэ) тIэкIу къысщыфэба [Odekolon (losyon, şıfe) t’ek’u khısşıfeba] - #ЗэгъэфакIу/Инженер [Zeğefak’u/İnjenêr] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #СтхьакIумэхэр мэузых [Sthak’umexer mewızıx] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Пащэ [Paşe] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Зыщыбгъэпскы хъущтэп [Zışıbğepskı xhuştep] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Унэе хэхьапI [Wıneye xehap’] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #Пщыгъэ стелъ [Pşığe stêlh] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Iоныгъу [Onığu] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Сызэребгъэблагъэрэм (сызэрежъугъэблагъэрэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу), ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых [Sızerêbğeblağerem (sızerêjüğeblağerem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew), aw a waxhtem ofxer si’eştıx] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #Сценарий хэта зытхыгъэр? [Stsenariy xeta zıtxığer?] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Адресыр къысфэтхыба [Adrêsır kısfetxıba] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Лъэтэгъум сыд фэдиз ыукъудыирэ? [Lheteğum sıd fediz ıwkhudıyre?] - #Сыд ыуасэр? [Sıd ıwaser?] - #Мы фильмэм хэта хэтхэр? [Mı filmem xeta xetxer?] - #Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #Ку щыбгъэуцу хъущтэп [Ku şıbğewıçü xhuştep] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Гъогур сэшIэ (сшIэрэп) [Ğuegur seş’e (sş’erep)] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] -