НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Зэндалэ [Zendale] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Адыгабзэ (урысыбзэ) зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа? [Âdigabze (wırısıbze) zeğeş’eğenım pay CDşüi’a?] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #… къысэт [… khıset] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Шъхьангъупчъэ Iупэм тыIусыныр нахь къэтэштэ [Şhanğupççe upem tı’usınır nah kheteşte] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #ЧэнджэшыпIэр (мэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр, касэр, ежапIэр, ахъщэ зэхъожьыпIэр, шхапIэр) тэщыIа? [Çenceşıp’er (meş’ökuk’uaç’exemyatxenır, kaser, yejap’er, axhşe xhuejip’er,şxap’er) teşı’a?] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ [Zı peş (peşit’u zerıt) wıne sişıç’ağ] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу (шъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wızerezığegumeç’ıremç’e khısfeğeğu (şüzerezığegumeç’ıremç’e khısfejüğeğu)] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Лэпс [Leps] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #…-мэ сащыщ […-me saşış] - #Сымаджэ сыхъугъ [Sımace sıxhuğ] - #Сэпскэ [Sepske] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #НэкIэп. Аубытыжьыгъах [Neç’ep. Awıbıtıjiğax] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIощта? [Âdıgabzeç’e tawştew mır khep’ueşta?] - #Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт [Cıdedem khezğezejişt] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр? [... yathapşenere peşa zerısır?] - #Къужъ [Khujj] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Кубань Ошъо Гъогухэм иIофис тэщыIа? [Kuban Weşö Ğoguxem yi’ofisteşı’a?] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Чэтыл [Çetıl] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Мы цэр Iутхъыба [Mı tser utxhıba] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #КъэкIорэгъэм [Khek’uereğem] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Iалъэм (ахъщалъэм) салъэхъу [Âlhem (axhşalhem) salhexhu] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Джыри къытеожьба [Cıri khıtêwejba] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Мыр нахь псынкIэу (сапашъхьэ, пчыхьэшъхьэм адэжь) пшIыжьышъущта? [Mır nah psınç’ew (sapaşhe, pçıheşhem adej) pş’ıjişüşta?] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #УцщапI [Wıtsşap’] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Лэнды [Lendı] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #ТIамы (мыIэрыс, томат, нэшэбэгу) зы килограмм къэщэчыба [T’amı (mı’erıs, tomat, neşebegu) zı kilogram kheşeç’ıba] - #… уцупIэм иикIыпIэр сэмэгуа хьауми джабгъуа? [… wıçüp’em yiyiç’ıp’er semegua hawmi cabğua?] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #Кофе (щай, шъоущыгъу) тай къысэтба [Kofe (şay, şöwşığu) tay khısetba] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #МылъэпIаIоу дапIэ горэм пае чэнджэш къысэшъутына? [Mılhep’a’uew dap’e guerem paye çenceş khıseşütına?] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Билетым тхьапша ыуасэр? [Biletım thapşa ıwaser?] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #Непэ теIункIэныгъэр сыд фэдиз? [Nêpe tê’unç’enığer sıd fediz?] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #Нашэ [Naşe] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #ЗэфэшIыгъ [Zefeş’ığ] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Фэсакъ [Fesakh] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #ИтIысхьаныр сыдигъо зырагъэжьэщтыр? [Yit’ıshanır sıdiğuezırağejeştır?] - #Тыдэ тыщыI? [Tıde tışı’?] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #ПцакIэ [Ptsaç’e] - #Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Масаж къысфэшIыба [Masaj khısfeş’ıba] - #Шхын чъыIэхэмэ (стырхэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Şxın ççı’eme (stırxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Моу, … къысэтба (къысэшъутба) [Mew, …khısetba (khıseşütba)] - #ЛъэойрыкIор (псынкIэрыдэщыр) тэщыIа? [Lheweyrık’uer (psınç’erıdeşır) teşı’a?] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] -