СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #ЗэIухыгъ [Ze’uxığ] - #ХьакIэщым уцщапIэ чIэта? [Haç’eşım wıtsşap’eç’eta?] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Къысфэшъулъыт [Khısfeşülhıt] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Бзылъфыгъэ (хъулъфыгъэ) цуакъэ сыфай [Bzılhfığe (xhulhfığe) çüakhe sıfay] - #… сыдэгущыIэнэу хъущта? [… sıdeguşı’enew xhuşta?] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр? [... yathapşenere peşa zerısır?] - #КъухьэкIыIум таущтэу сыкIощта? [Khuheç’ı’umtawştew sık’ueşta?] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Сэ сы … [Se sı …] - #ЖъоныгъуакI [Jönığuaç’] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #Моу, рецепт къысфитхыкIыба [Mew, rêtsept khısfitxıç’ıba] - #Сипэщ кондиционер (телевизор, кIэпсэрыпсалъэ, гъэучъыIалъэ, душ) ита? [Sipeş konditsıoner (têlêvizor, ç’epserıpsalhe, ğewççı’alhe, duş) yita?] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #Непэ [Nêpe] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #Лэнды [Lendı] - #Мэзай [Mezay] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] - #Гъатхэ [Ğatxe] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Тэрэзэу къызгурыIуагъа? [Terezew khızgurı’uağa?] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #ЛыхьажъкIан [Lıhajjç’an] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Къушъхьэмышъхьэпс [Khuşhemışheps] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #Щылэ мазэм [Şile mazem] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай [Orkestrem peçıjew zı ç’ıp’e tıfay] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Сшъхьэр шампунькIэ тхьакIы [Sşher şampunç’e thaç’ı] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ [Âdıge Kheralığue Univêrsitêtım sışêce] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Щынагъоу щыта? [Şınağuew şıta?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #ЕджапIэм (еджапIэшхом (институтым е университетым), лицеим, колледжым) сыщеджэ [Yecap’em (yecap’eşxom (institutım yeunivêrsitêtım), litseyim, kolecım) sışêce] - #Сыдигъо [Sıdiğue] - #ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо (шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо) [Ğexhağeş’ü wi’enew sıpfelha’ue (şüi’enew sışüfelha’ue)] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз) [Se sıtxıdetx (sıbılım’az)] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #ЧIэхьапI [Ç’ehap’] - #А фильмэр къолэна? [A filmer khuelena?] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Игъом сыкъэкIощт [Yiğuem sıkhek’ueşt] - #Тутын уемышъу! [Tutın wêmışü] - #Къэпщагъа? [Khepşağa?] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Тэрэзэу укъытеуагъэп [Terezew wıkhıtêwağep] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #КIоцIузIазэм (цашIэм, нэIазэм) зезгъэлъэгъунэу хъущта? [K’uetswız’azem (tsaş’em, ne’azem) zêzğelheğunew xhuşta?] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Унэе хьапщып щэхъу сиIэп [Wıneye hapşıp şexhu si’ep] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Щай [Şay] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Бэрэскэжъый [Bereskejjıy] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #«Кристиан Диор» («Шанэл») епэрым шъуиIа? [«Kristian Dior» («Şanel») yeperım şüi’a?] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Тары? [Tarı?] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Кинотеатр [Kinoteatr] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Моу, … къысэтба (къысэшъутба) [Mew, …khısetba (khıseşütba)] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Гъогу маф! [Ğogu maf!] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #ХьахъуратIэ урамыр (Ленин утыкур, № 130 (номерэу шъэрэ щэкIырэ) унэр) сылъэхъу [Haxhurat’e wıramır (Lênin wıtıkur, № 130 (nomêrew şşere şeç’ıre) wıner) sılhexhu] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Щатэ [Şate] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] -