Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта? [Sipasport sıdiğue khıseşütıjişta?] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #ТIамыпс шъуалъэ (щэIумыл, щаибжъэ, кофэбжъитIу) къахьба (къашъухьба) [T’amıps şüalhe (şe’umıl, şayibjje, kofebjjit’u) khahba (khaşühba)] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #Шъачэ нэс мэшIоку (занкIэ) щыIа? [Şşaçe nes meş’öku (zanç’e) şı’a?] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #Сыд фэдэ факультета узэрысыр (шъузэрысыр)? [Sıd fede fakultêta wızerısır (şüzerısır)?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #ТIамы [T’amı] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #Кинотеатр [Kinoteatr] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Бзылъфыгъэ (хъулъфыгъэ) цуакъэ сыфай [Bzılhfığe (xhulhfığe) çüakhe sıfay] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #Хэта непэ джэгурэр? [Xeta nêpe cegurer?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Къужъ [Khujj] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Щашъхьэ [Şaşhe] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Хэт уигъусэу/Хэтрэ хэтрэу? [Xet wiğusew/Xetre xetrew?] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум [Şhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #Фабэу (чъыIэу) градусипшI [Fabew (ççı’ew) gradusipş’] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Гъозыпс [Ğuezıps] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #Университетыр къэсыухыгъ [Univêrsitêtır khesıwxığ] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #… номера сызытефагъэр? [... nomêra sızıtêfağer?] - #Непэ сыд фильма къагъэлъагъорэр? [Nêpe sıd filma khağelhağuerer?] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх [Ş’ühaftın ıç’i suvenir gorexer si’ex] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Пащэ [Paşe] - #… уцупIэм иикIыпIэр сэмэгуа хьауми джабгъуа? [… wıçüp’em yiyiç’ıp’er semegua hawmi cabğua?] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба) [… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)] - #ШкIэл [Şk’el] - #Зэхэоха (зэхэшъоха)?/ОIуа (шъоIуа)? [Zexewexa (zexeşöxa)?/We’ua (şö’ua)?] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Пхъы [Pxhı] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Силажьэп/Силажьэ хэлъэп [Silajep/Silaje xelhep] - #ШIукIэ [Ş’üç’e] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Америкэн (ментол) сигарет уиIа (шъуиIа)? [Ameriken (mêntol) sigarêt) wi’a (şüi’a)?] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Сыд фэдэ мафа непэ? [Sıd fede mafa nêpe?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Нэшэбэгу [Neşebegu] - #Дэгъу, хъун [Değu, xhun] - #Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут [Mew, axhşe khızeresxhuejiğem feğehığe thaperkhıseşüt] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #Псыхъо къухьэIур (хыIур) тыдэ щыIа? [Psıxhue khuhe’ur (xı’ur) tıde şı’a?] - #Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр? [Tırkum khiç’ığe l’ık’ue kupır sıd haç’eşa khızşıwıçüğer?] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #Зэ! [Ze!] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #Мэфэку [Mefeku] - #Сыд мыщ къикIырэр? [Sıd mış khiç’ırer?] - #Моу, сибагаж къысэшъутыжь [Mew, sibagaj khıseşütıj] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Тизэныбджэгъугъэрэ зэкъошныгъэрэ апае сибжъэ къэсэIэты! [Tizenıbceğuğere zekhoşnığere apaye sibjje khese’etı!] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Щэзыхэлъ коф [Şezıxelh kof] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #… къэсщэфынэу сыфай [… khesşefınew sıfay] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра? [Khaleme yazereğepselhap’er mıra?] - #КъыкIэлъыкIорэ уцупIэр тарэ? [Khıç’elhık’uere wıçüp’er tare?] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу [Ap’er khağuetıme khısfıtêwenew sışölhe’u] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Тхьапэр тэщыIа? [Thaper tesı’a?] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Сыд платформа къызыIукIырэр? [Sıd platforma khızı’uç’ırer?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [(Sıkhızerexeguşı’eremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа? [Lhesew sık’ueme, ar çıja?] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Лъы зыхэлъ лыубагъэр (ныкъуажъэу, шIоу гъэжъагъэу) нахь сикIас [Lhı zıxelh lıwbağer (nıkhuajjew, ş’üw ğejjağew) nah siç’as] - #Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ [Wızereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape] -