Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Ащыгъум [Aşığum] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #IэшIу дэдэщтыгъэх [Eş’ü dedeştığex] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #Мыр нахь псынкIэу (сапашъхьэ, пчыхьэшъхьэм адэжь) пшIыжьышъущта? [Mır nah psınç’ew (sapaşhe, pçıheşhem adej) pş’ıjişüşta?] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Сэпскэ [Sepske] - #Псыпсыр (бзыуцыф, тепхэ, нэ гъуаткIохэр) къысэтба (къысэшъутба) [Psıpsır (bzıwtsıf, têpxe, ne ğuatk’uexer) khısetba (khıseşütba)] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Сыгу къыхэуагъ [Sıgu khıxewağ] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Сэ сыбизнесмен (сыхабзэлI, сызэгъэфакIу, сыегъэджакIу) [Se sıbiznesmen (sıxabzel’, sızeğefak’u, sıyeğecak’u)] - #Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe mêtro wıçüp’er teşı’a?] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Сыд мыр (зыщыщыр)? [Sıd mır (zışışır)?] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Мыр сыд шапхъа? [Mır sıd şapxha?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #Шъхьац теутхэ ищыкIагъэп [Şhats têwıtxe yişıç’ağep] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Сынэ зыгорэ чIэфагъ [Sıne zıguere ç’efağ] - #Оливэр (сардин, грейпфрут) шъуиIа? [Oliver (sardin, grêypfrut) şüi’a?] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Нэкулъ [Nekulh] - #Адресыр къысфэтхыба [Adrêsır kısfetxıba] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Сыдигъо? [Sıdiğue?] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Щхыупсы [Şhıwpsı] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Хэт ахэр? [Xet axer?] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #… иаужырэ албом шъуиIа? [… yiawjıre albom şüi’a?] - #IэплъэкI (чыхIан, стэфалъ, минералыпс апч) къысфахь (къысфэшъухь) [Eplheç’ (çıx’an, stefalh, mineralıps apç) khısfah (khısfeşüh)] - #Хьалыгъу фыжь [Halığu fıj] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Бгъу хъугъэ [Bğu xhuğe] - #Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра? [Khaleme yazereğepselhap’er mıra?] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Сурэт тепхы хъущтэп [Suret têpxı xhuştep] - #Джормэ [Corme] - #Щылэ мазэм [Şile mazem] - #Гъатхэм (гъэмафэм, бжыхьэм, кIымафэм) [Ğatxem (ğemafem, bjıhem, ç’ımafem)] - #Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба) [Mew, khızde’epı’eba (şükhızde’epı’eba)] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Адыгэ Хэкужъыр насыпышIоным пай! [Âdıge Xekujjır nasıpış’önım pay!] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Мары сивизит карт [Marı, sivizit kart] - #Тыгъуасэ (непэ, неущ) пчэдыжьым (мафэм, пчыхьэм, чэщым) [Tığuase (nêpe, nêwış) pçedıjim (mafem, pçıhem, çeşım)] - #Сэ Тыркум (Урысыем, Америкэм) сырицIыф [Se Tırkum (Wırısıyem, Amêrikem) sırits’ıf] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Тары? [Tarı?] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба [Sızerık’ueşt ğuegum yisuret khısfeş’ıba] - #… тыдэ къыщысщэфын слъэкIыщта? [… tıde khışısşefın slheç’ışta?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай [Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık’uen fay] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Дэдай (спорт щыгъынхэр) тыдэ зыщащэрэр? [Deday (sport şığınxer) tıde zışaşerer?] - #Бэдзэогъу [Bedzewueğu] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Шоколад щэIумыл [Şekolat şe’umıl] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #ХьакIэщым уцщапIэ чIэта? [Haç’eşım wıtsşap’eç’eta?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #…-м къыпэщыт номерыркъысэт [...-m khıpeşıt nomêrır khıset] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Уахътэ сиIэп [Waxhte si’ep] - #Гупшысэ шIагъу! [Gupşıse ş’ağu!] - #Ахъу [Axhu] - #ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа? [Şxap’er (kafer) tıde şı’a?] - #Аджык [Acık] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза? [Wisıhatır (şüisıhatır) tereza?] - #Унэгъэпс [Wıneğeps] - #Мэзай [Mezay] - #Хэта къэзыIорэр? [Xeta khezı’uerer?] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Ахъщэр тыдэ щыстыщта? [Axhşer tıde şıstışta?] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Мы хыIум ыцIэр сыда? [Mı xı’um ıts’er sıda?] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Бгъурэ плIанэрэ/Бгъум плIанэкIэ блэкIы [Bğure pl’anere/Bğum pl’aneç’ebleç’ı] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] -