Сэ сыадыг [Se sıadıg]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэптышъуна (къысэшъутышъуна)? [Şxep’e değu guerem paye çenceş khıseptışüna (khıseşütışüna)?] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Мы гъогум пкIэр (лъэмыджым изэпырыкIыпкIэр) тхьапша? [Mı ğuegum yipç’er (lhemıcım yizepırıç’ıpç’er) thapşa] - #Щай [Şay] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта? [Mı biletır mefe thapşıre şızêk’ueşta?] - #Сыгу егъу [Sıgu yeğu] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #Журналист [Jurnalist] - #СипэщымкIэ сыкъыщыгущыIэщт [Sipeşımç’e sıkhışıguşı’eşt] - #Уашъор неущ сыд фэдэщта? [Waşör nêwış sıd fedeşta?] - #Нашэ [Naşe] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Мотор дагъэ (псы зэрзакI, антифриз) шъуиIа? [Motor dağe (psı zerzaç’, antifriz) şüi’a?] - #Дэшхо [Deşxo] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #ЩэпIэшхом зыгорэхэр къыщысщэфынэу сыфай [Şep’eşxom zıguerexer khışısşefınew sıfay] - #Мафэм [Mafem] - #Санэ гъушъэ сикIас [Sane ğuşşe siç’as] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Тыдэ ущыща (шъущыща)? [Tıde wışışa (şüşışa)?] - #Гъубдж [Ğubc] - #Былымыл [Bılımıl] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Кум фэсакъ [Kum fesakh] - #Апэрэ (ятIонэрэ, ящэнэрэ) клас Акъуа нэс билетым тхьапша ыуасэр? [Apere (yat’uenere, yaşenere) klas Akhua nes biletım thapşa ıwaser?] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер? [Tıde sızç’etxejin fayer?] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #Нэ сэмэгур –1 (минус зы), нэ джабгъур +1 (плюс зы) [Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)] - #Радио (фото) IапIэхэр тыдэ зыщащэхэрэр? [Radio (foto) âp’exer tıde zışaşexerer?] - #Диетым сытес [Diyetım sıtês] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Бгъум тфыкIэ блэкIы [Bğum tfıç’ebleç’ı] - #МэфэкIым пае! [Mefeç’ım paye!] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Мы вагоныр …-а зиномер? [Mı vagonır ...-a zınomer?] - #СыдэкIуагъ [Sıdek’uağ] - #Чырэу аты [Çırew atı] - #ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай [Til’ık’ue tıze’uç’enew tıfay] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Адыгабзэ (инджылызыбзэ, урысыбзэ, тыркубзэ) зэсэгъашIэ [Âdıgabze (yincılızıbze, wırısıbze, tırkubze) zeseğaş’e] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #ЗэфэшIыгъ [Zefeş’ığ] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Фойе [Foye] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #… нэс уцупIэ тхьапш? [... nes wıçüp’e thapş?] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Сыд фэдэ еджапIэшхуа узыщеджэрэр (шъузыщеджэрэр)? [Sıd fede yecap’eşxua wızışêcerer (şüzışêcerer)?] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Къэшъулъытагъэ ахъщэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу [Kheşülhıtağe axhşer cıdedem stınew sş’öyiğu] - #Сцэм кудэ къизыжьыгъ [Stsem kude khizıjiğ] - #Чэщым [Çeşım] - #Кинотеатр [Kinoteatr] - #Мыхэр зэкIыгъоу зэкIоцIырылъхьэба [Mıxer zeç’ığuew zek’uets’ırılhheba] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #… гъэзетыр къысэт (къысэшъут) [... ğezêtır khıset (khıseşüt)] - #О, шъыу!/СыолъэIу! [We, şşıw!/Sıwelhe’u!] - #Кур тыдэ щызэблэсхъун фая? [Kur tıde şızeblesxhun faya?] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Номерэу … рейсыр сыдигъо кIорэ? [Nomêrew … reysır sıdiğuek’uere?] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Сыхьатыр тхьапшэм? [Sıhatır thapşem?] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue] - #КъапIорэр къызгурыIорэп [Khap’uerer khızgurı’uerep] - #УителефонкIэ (шъуителефонкIэ) сытеомэ хъущта? [Witêlêfonç’e (şüitêlêfonç’e) sıtêweme xhuşta?] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Iазэм иадрес (ителефон номер) къысэт (къысэшъут) [Âzem yiadres (yitelefon nomêr) khıset (khıseşüt)] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Аркъ [Arkh] - #СипIэр сегъэплъба [Sip’er sêğeplhba] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #ТIэкIу къыбдезгъаштэрэп (къыжъудезгъаштэрэп) (мы IофымкIэ) [T’ek’u khıbdêzğaşterep (khıjüdêzğaşterep) (mı ofımç’e)] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта? [Mı wıtsım yizıyeşöğu sıd fedizışta?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #Сэ сыдэй дэд [Se sıdey ded] - #Псыун [Psıwın] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Сшъхьац упхъу (сижакIэ упсы) [Sşhats wıpxhu (sijaç’e wıpsı)] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Ухэукъо (шъухэукъо) [Wıxewıkhue (şüxewıkhue)] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Гъэстыныпхъэ литрэм тхьапша ыуасэр? [Ğestınıpxhe litrem thapşa ıwaser?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Неущ ом изытет шъошIа? [Nêwış wem yizıtet şöş’a?] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Тыдэ ыкIи сыдигъуа пчэдыжьышхэ зышъуиIэр? [Tıde ıç’isıdğua pçedıjişxe zışüi’er?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #НэмыкI шIыкIэ иIэу (шъо, сурэт телъэу) сегъэплъба [Nemıç’ş’ıç’e yi’ew (şö, suret têlhew) sêğeplhba] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] -