Сэ сыадыг [Se sıadıg]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #… къысэт [… khıset] - #НепэБлыпэ (Тхьаумаф) [Nêpe Blıpe (Thawmaf)] - #Чэщым [Çeşım] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Сыд мыр? [Sıd mır?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #…-м сыдигъо тынэсырэ? […-m sıdiğue tınesıre?] - #Апэрэ класс вагон (кIон къэгъэзэжьын) билетыр къысэтба [Apere klass vagon (k’uen kheğezejin) biletır khısetba] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Къэсщагъ [Khesşağ] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #Пащэ [Paşe] - #Узэречэнджэшыгъэм (шъузэречэнджэшыгъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wızerêçenceşığem (şüzerêçenceşığem)) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Щай [Şay] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Мы пчыхьэ/Ныпчыхьапэ [Mı pçıhe/Nıpçıhape] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Бгъурэ плIанэрэ/Бгъум плIанэкIэ блэкIы [Bğure pl’anere/Bğum pl’aneç’ebleç’ı] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Бжьэй [Bjêy] - #ПсынкIэрыдэщ тэщыIа? [Psınç’erıdeş teşı’a?] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд? [Khek’ueşt wıçüp’em ıts’er sıd?] - #Апэрэ (ятIонэрэ, ящэнэрэ) клас Акъуа нэс билетым тхьапша ыуасэр? [Apere (yat’uenere, yaşenere) klas Akhua nes biletım thapşa ıwaser?] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ (тызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Tızerebğeş’üağemç’e (tızerejüğeş’üağemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Паго [Pague] - #Блыпэ [Blıpe] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп [Wıgu (sügu) xezğeç’ınew sıfayağep] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу) [Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)] - #Цумпэ [Çümpe] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Хымэ ахъщэ сиIэп [Xıme axhşe si’ep] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #Шхэ сиIэп [Şxe si’ep] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу [Wipçedıj (şüipçedıj) ş’ü] - #УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта? [Wıç’ewıpçç’efe şılh txığer tıde khasştejişüşta?] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Хъулъфыгъэ пай [Xhulhfığe pay] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #… тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта? [... tıde khışızğuetın slheç’ışta?] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Хоккей (футбол) матч теплъынэу тыфай [Hokkey (futbul) matç têplhınew tıfay] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Очыл [Weçıl] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Сызэребгъэблагъэрэм (сызэрежъугъэблагъэрэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу), ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых [Sızerêbğeblağerem (sızerêjüğeblağerem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew), aw a waxhtem ofxer si’eştıx] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Хэт?[Xet?] - #КъухьлъэтапIэм (къухьэIум) кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта? [Khuhlhetap’em (khuhe’um)k’uere avtobusır sıdiğue yejeşta?] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #Щылэ мазэм [Şile mazem] - #Тыдэ тыкъыщытIысыщта? [Tıde tıkhışıt’ısışta?] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Дэеу зэхэсэхы [Deyew zexesexı] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Дэшхо [Deşxo] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #Сэ сы … [Se sı …] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #Сику тыдэ щызгъэуцушъущта? [Siku tıde şızğewçüşüşta?] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #О, куп! [We, kup!] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Фойе [Foye] - #Къэухьагъу [Khewhağu] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Кином сыкIонэу сыфай [Kinom sık’uenew sıfay] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Лыхьалыжъу [Lıhalıjü] - #Сыд? [Sıd?] - #Ащыгъум [Aşığum] - #Сыкъытехьэ/Десэгъаштэ [Sıkhıtêhe/Dêseğaşte] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #Мы Iэзэгъур таблетэу (ампулэу, утысэу) шъуиIа? [Mı ezeğur tabletew (ampulew, wıtısew) şüi’a?] - #Псыун [Psıwın] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #МэшIодз (сырныч къэмлан, тутын тай) къысэтба (къысэшъутба) [Meş’ödz (sırnıç khemlan, tutıntay) khısetba (khıseşütba)] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх [Sabıyxer (sişüzım yi-, sil’ım yi-) yipasportım detxağex] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #ИтIысхьаныр сыдигъо зырагъэжьэщтыр? [Yit’ıshanır sıdiğuezırağejeştır?] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #ГъэцэкIыжьын сыд фэдиз укъудыищта? [Ğetseç’ıjin sıd fediz wıkhudıyişta?] - #Анахь пэблэгъэ банкыр (ахъщэ хъожьыпIэр) тыдэ щыIа? [Anah pebleğe bankır (axhşe xhuejip’er) tıde şı’a?] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Iазэ [Âze] - #Мы цуакъэр зэжъу (быхъу) [Mı çüakher zejü (bıxhu)] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Мы гъогъум гъэцэкIэжьыпIэр (ку гъэуцупIэр, мотелыр, шхапIэр, бензин игъэхъуапIэр) щыIа? [Mı ğuegum ğetseç’ıjip’er (ku ğewçüp’er, motelır, şxap’er, benzin yiğexhuap’er) şı’a?] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #Шоколад щэIумыл [Şekolat şe’umıl] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Щхыупсы [Şhıwpsı] - #Сабый (бзылъфыгъэ) цуакъэхэм сягъэплъ [Sabıy (bzılhfığe) çüakhexem syağeplh] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] -