Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#АдыгабзэкIэ гущыIэрэ тучантес шъуиIа? [Adıgabzeç’e guşı’ere tuçantês şüi’a?] - #Бэ шIагъэ [Be ş’ağe] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ (къысэшъутырэ)? [Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre (khıseşütıre)?] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #…-м щегъэжьагъэу …-м нэс зэIухыгъ […-m şêğejağew …-m nes ze’uxığ] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Сэ сынабгъ (сычыжьэрыплъ) [Se sınabğ (sıçıjerıplh)] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Къыстефэрэр зыфэдизыр къэшъулъыт [Khıstêferer zıfedizır kheşülhıt] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Ощхышхо къещхы [Weşxışxue khêşxı] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Комиссионыр тхьапш фэдиза? [Komissıyonır thapş fediza?] - #Лъы зыхэлъ лыубагъэр (ныкъуажъэу, шIоу гъэжъагъэу) нахь сикIас [Lhı zıxelh lıwbağer (nıkhuajjew, ş’üw ğejjağew) nah siç’as] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Сисыхьат мафэм минутитфыкIэ ыпэ (ыуж) ит [Sisıhat mafem minutitfıç’e ıpe (ıwıj) yit] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Чэщым [Çeşım] - #Тыдэ/Тэ? [Tıde/Te?] - #Адыгэ тхылъ (гъэзет, журнал) горэхэр уиIа (шъуиIа)? [Âdıge txılh (ğezêt, jurnal) guerexer wi’a (şüi’a)?] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #Мары сидунэе кузеф тхылъ (сику тхьапэхэр) [Marı siduneye kuzêf txılh (siku thapexer)] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #Поштэр тыдэ щыIа? [Poşter tıde şı’a?] - #Экономик (юриспруденс, тхыдэ) факультетым сыристудент [Ekonomik (yurisprudens, txıde) fakultêtım sıristudênt] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Сэ здэрэп [Se zderep] - #Шъэфэгъу/Секретарь [Şşefeğu/Sêkrêtar’] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #Хьашъом къытIупщыгъ [Haşöm khıt’upşığ] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Бэ мышIэу/Джырэблагъэ [Be mış’ew/Cıreblağe] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #Мы уцым мафэм тхьапшэрэ сешъон фая? [Mı wıtsım mafem thapşere sêşön faya?] - #Тхьапш/Сыд фэдиз? [Thapş/Sıd fediz?] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #Бирэ [Bire] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Зы илъэскIэ (илъэситIукIэ) узэкIэIэбэжьымэ [Zı yilhesç’e (yilhesit’uç’e) wuzeç’e’ebejime] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Нашэ [Naşe] - #Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта? [Ğotığe bürom tawştew sıtêweşta?] - #ПцакIэ [Ptsaç’e] - #Гъогум щызэщыкъуагъ [Ğuegum sızeşıkhuağ] - #Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра? [Khaleme yazereğepselhap’er mıra?] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Мыр кIыхьащэ (кIэкуащэ, бгъузащэ, иныщэ, цIыкIущэ) [Mır ç’ıhaşe (ç’ekuaşe, bğuzaşe, yinışe, ts’ık’uşe)] - #Къуэды стынэу сыфэхьазыр [Khuedı stınew sıfehazır] - #Мыр сызыфэе дэдэр арэп [Mır sızıfeye deder arep] - #Псычэтыл/Бабыщыл [Psıçetıl/Babışıl] - #СихьакIэ (сишъхьагъусэ) озгъэшIэн (шъозгъэшIэн) [Sihaç’e (sişhağuse) wezğeş’en (şözğeş’en)] - #Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта? [Mı wıtsım tawştew zğeşhapeşta?] - #КъэкIорэгъэм [Khek’uereğem] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #УикIалэ (уипшъашъэ) ыныбжьыр тхьапша? [Wiç’ale (wipşşaşşe ınıbjir thapşa?)] - #Пхъы [Pxhı] - #Пщыгъэ стелъ [Pşığe stêlh] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Къужъ [Khujj] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #Университетыр къэсыухыгъ [Univêrsitêtır khesıwxığ] - #Тыдэ ыкIи сыдигъуа пчэдыжьышхэ зышъуиIэр? [Tıde ıç’isıdğua pçedıjişxe zışüi’er?] - #Къолэн сурэткусэр къысэт [Kholen suretkuser khıset] - #Сику тыдэ щезгъэцэкIэжьы хъущта? [Siku tıde şêzğetseç’eji xhuşta?] - #Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #ЩэпIэшхом зыгорэхэр къыщысщэфынэу сыфай [Şep’eşxom zıguerexer khışısşefınew sıfay] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Сэ сыстудент [Se sıstudênt] - #Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба) [Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)] - #Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр? [Sipeşır tedıre zetêta zıxetır?] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #СжакIэ упсыжьба [Sjaç’e wıpsıjba] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Сэ сы … [Se sı …] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #КъыщыжъугъэкIэщта? [Khışıjüğeç’eşta?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба) [Mew, nah jjajjew kheguşı’eba (şükheguşı’eba)] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Сыда узыфаер (шъузыфаер)? [Sıda wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)? [Sıda pş’erer (şüş’erer)?] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Хьылъэзехь, мары сибагаж [Hılhezêh, marı sibagaj] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] - #ТелефонымкIэ къыоджэх [Têlêfonımç’e khıwecex] - #Щай [Şay] - #Щыгъу [Şığu] - #Лэнды [Lendı] - #Сэ сцIэкIэ чек (пошт ахъщэгъэхь) горэ къэкIуагъа? [Se sts’eç’eçek (poşt axhşeğeh) guere khek’uağa?] - #Зыщыслъэнэу хъущта? [Zışıslhenew xhuşta?] - #Сэ сичэзыу (о уичэзыу) къэсыгъ [Se siçezıwı (we wiçezıwı) khesığ] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Артхьаблэ нэс гъогууанэр сыхьат (минут) тхьапша? [Ârthable nes ğueguwaner sıhat (minut) thapşa?] - #УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)? [Wıkhızde’epı’ena (şükhızde’epı’ena)?] - #…-м къыкIэлъыкIорэ рейсыр сыдигъуа? [...-m khıç’elhık’uere rêysır sıdiğua?] - #ЗэгъэфакIу/Инженер [Zeğefak’u/İnjenêr] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #… иаужырэ албом шъуиIа? [… yiawjıre albom şüi’a?] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ [...-m sıdeguşı’enew sıfeyağ] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа? [T’urıs txılh şap’er teşı’a?] - #Мы лъэныкъор ара? [Mı lhenıkhuer ara?] - #Пчэдыжьым (пчыхьэм) сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу [Pçedıjim (pçıhem) sıhatır ...-m kur khejüğak’u] - #Пцэжъый гъэжъагъ [Ptsejjıy ğejjağ] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #ЩэпIэшху [Şep’eşxu] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)? [Tıde wışêcera (şüşêcera)?] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #… номера сызытефагъэр? [... nomêra sızıtêfağer?] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Сыд илъэса укъызыхъугъэр? [Sıd yilhesa wıkhızıxhuğer?] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Къэжъугъэтэрэзыжьынэу (остыгъэр зэблэшъухъунэу) сышъолъаIо [Khejüğeterezıjinew (westığer zebleşüxhunew) sışölha’ue] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #Зэ! [Ze!] -