Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #ЛъэойрыкIор (псынкIэрыдэщыр) тэщыIа? [Lheweyrık’uer (psınç’erıdeşır) teşı’a?] - #Дэшхын [Deşxın] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Щэджагъом [Şecağuem] - #Къухьлъатэм ипсынкIагъэ тхьапша? [Khuhlhatem yipsınç’ağe thapşa?] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит [Ar yilhesiblım (yilhest’oç’ıret’urem) yit] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #Зыгорэ къысфытеуагъа? [Zıgore khısfıtêwağa?] - #Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI) [Mew, zığepsınç’ (zıjüğepsınç’)] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Пащэ [Paşe] - #ХьакIэщым шхапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, хьапщып ухъумапIэр) ита? [Haç’eşım şxap’er (axhşe xhuejip’er, hapşıp wıxhumap’er) yita?] - #Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза? [Wisıhatır (şüisıhatır) tereza?] - #Мыщ щыIэ къарыур тхьапша? [Mış şı’e kharıwır thapşa?] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #Ухэукъо (шъухэукъо) [Wıxewıkhue (şüxewıkhue)] - #КъухьлъэтапIэр къалэм къыпэчыжьа? [Khuhlhetap’er khalemkhıpeçıja?] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Ар чыжьа (благъа)? [Ar çıja (blağa)?] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Синыбджэгъу лъапI! [Sinıbceğu lhap’!] - #Санэ [Sane] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Сыд лъэгагъа тызэрэбыбырэр? [Sıd lhegağa tızerebıbırer?] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Дэшхо [Deşxo] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Умыгубж (зымыгъэгус) [Wımıgubj (zımığegus)] - #УиIэшIагъэр сыд? [Wi’eş’ağer sıd?] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт [Peşır khısfawbıtığaxew şıt] - #Бухгалтер [Bugaltêr] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Къыхэсхыгъэгоп [Khıxesxığeguep] - #КIэнкIэ гъэжъагъ [Ç’enç’e ğejjağ] - #УкъызэрэсIэпыIагъэм (шъукъызэрэсIэпыIагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızeres’epı’ağem (şükhızeres’epı’ağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Ары зэрэщытыр [Arı zereşıtır] - #…-р къэзгъэлъэгъорэ карт сыфай [...-r khezğelheğuere kart sıfay] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #ЩтаукI уиIа (шъуиIа)? [Ştawıç’ wi’a (şüi’a)?] - #ПцакIэ [Ptsaç’e] - #Моу, Iазэм (IэпыIэгъу шIэхым) къеджэба (шъукъеджэба) [Mew, âzem (epı’eğuş’exım) khêceba (şükhêceba)] - #Пасэу/Жьэу [Pasew/Jêw] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Сыкъызэрэбыбыжьыщтыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу сыфэягъ [Sıkhızerebıbıjiştırkhezğeşşıpkhejinew sıfeyağ] - #Фит сыпшIына (сышъушIына)? [Fit sıpş’ına (sışüş’ına)?] - #О уфита? [Wue wıfita?] - #Зэндалэпс [Zendaleps] - #Аргъэил [Arğeyil] - #Аркъ [Arkh] - #IэзапIэм (сымэджэщым, уцщапIэм) таущтэу сытеощта (сынэсыщта)? [Ezap’em (sımeceşım, wıtsşap’em) tawştew sıtêweşta (sınesışta)?] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Мыр нахь бгъэкIыхьанэу (бгъэкIэконэу, зэжъу пшIынэу, зэблэхъунэу) хъущта? [Mır nah bğeç’ıhanew (bğeç’ekuenew, zejü pş’ınew, zeblexhunew) xhuşta?] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ) [Neğuncepkhım sêğeplh (sêjüğeplh)] - #Сыда узыфаер (шъузыфаер)? [Sıda wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #… уиIа (шъуиIа)? [… wi’a (şüi’a)?] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)? [Mefe thapşeç’e wıkheneşta (şükheneşta)] - #Шъуишхынхэр сыгу рехьы [Şüişxınxer sıgu rêhı] - #… къыбдэгущыIэрэ [… khıbdeguşı’ere] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта? [Mı wıtsır sıdiğo zexeplhhaşta?] - #… къысэт [… khıset] - #КъэтIыс (шъукъэтIыс) [Mew, khet’ıs (şükhet’ıs)] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Шъощ пай! [Şöş pay!] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео [Awştew zerexhuğem paye lheşew sıgu khêwe] - #СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъущтба [Sit’ısıp’er khısebğelheğuştba] - #… уфая (шъуфая)? [… wıfaya (şüfaya)?] - #Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ) [Khıbdêseğaşte (khıjüdêseğaşte)] - #Чэщныкъом [Çeşnıkhuem] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба [Mı thapem terezew destxenew khızde’epı’eba] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #ЗэгъэфакIу/Инженер [Zeğefak’u/İnjenêr] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Сигарет къэмлан (санэ апчытIу) сIыгъ [Sigarêt khemlan (sane âpçıt’u) s’ığ] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Гъэтхапэ [Ğetxape] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Хьау, арэп зэрэщытыр [Haw, arep zereşitır] - #Мыщ дэжьым къэдыжьба [Mış dejim khıdejiba] - #ШкIэл [Şk’el] - #Сисыхьат ыуж къенэ (ыпэ ит, тэрэз) [Sisıhat ıwıj khêne (ıpe yit, terez)] - #Бирэ [Bire] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #Ар сэ силажь [Ar se silaj] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Мыр уиIофшIапIэ (уиунэ) телефона? [Mır wi’uefş’ap’e (wiwıne) têlêfona?] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)? [Sibagaj tıde şıstışta (khesştejişüşta)?] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #Iазэ [Âze] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Паго [Pague] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Тары лъэныкъо сыкIощта? [Tarı lhenıkho sık’ueşta?] - #Сыпэтхъу-Iутхъу [Sıpetxhu-utxhu] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Ары, адэ [Arı, ade] - #Астигматизм уз сиI [Âstigmatizm wız si’] - #Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо (шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо) [Wiguxelhxer khıbdexhunew sıpfelha’ue (şüiguxelhxer khıjüdexhunew sışüfelha’ue)] - #Тхьэр пшIошъ мэхъуа? [Ther pş’öşşmexhua?] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] - #ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс [Haç’eşew «Adıgey» (khuhlhetap’em, mı adresım) sıneğes] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #ГъэрекIо [Ğerêk’ue] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] -