Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#IункIыбзэр пэщым къисынагъ [Unç’ıbzer peşım khisınağ] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #ХэтэрыкI хьантхъупс [Xeterıç’ hantxhups] - #Зэпырыгъэзагъэу! [Zepırığezağew!] - #СипчыкIэ къутагъэ [Spçıç’e khutağe] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #Убыслъымэна (учыристана, уджурта, утхьамыда)? [Wıbıslhımena (wıçıristana, wıcurta, wıthamıda)?] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Мыр (ахъщэр, документхэр) ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта? [Mır (axhşer, dokumêntxer) wıxhumalhe yislhhanew xhuşta?] - #Цыджан шапхъэ ин (гурыт, цIыкIу) къысэт [Tsıcan şapxhe yin (gurıt, ts’ık’u) khıset] - #Iоныгъу [Onığu] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #Мы тхылъым (гъэзетым, журналым) ыуасэр тхьапша? [Mı txılhım (ğezêtım, jurnalım) ıwaser thapşa?] - #Сигуапэу/Сигопэ дэдэу [Siguapew/Siguepe dedew] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Джы/Джыдэдэм/ Джыстыу [Cı/Cıdedem/Cıstıw] - #Сыд пай? [Sıd pay] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #Аужырэр хэта? [Awıjırer xeta?] - #Бирэ [Bire] - #Аргъэил [Arğeyil] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #МэфэкI (укъызыхъугъэ) мафэмкIэ сыпфэгушIо (сышъуфэгушIо)! [Mefeç’ (wıkhızıxhuğe) mafemç’e sıpfeguş’ö (sışüfeguş’ö)] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Мыр зэблэпхъунэу хъущта? [Mır zeblepxhunew xhuşta?] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Мыгъэ [Mığe] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #Адресыр къысфэтхыба [Adrêsır kısfetxıba] - #Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр [Marı sidehan (sideç’ın, sizepırışın) vizer] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #Ку щыбгъэуцу хъущтэп [Ku şıbğewıçü xhuştep] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Къеблагъ (шъукъеблагъ) [Khêblağ (şükhêblağ)] - #Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта? [Sipasport sıdiğue khıseşütıjişta?] - #Моу, сипэщ иIункIыбзэ къысэт (къысэшъут) [Mew, sipeş yi’unç’ıbze khıset (khıseşüt)] - #Плъыр-стыр сиI [Plhır-stır si’] - #Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр? [Tarı şhanğupççew sızek’uel’eştır?] - #Сибилет згъэкIодыгъэ [Sibilêt zğek’uedığe] - #СыкIонэу хъущта? [Sık’uenew xhuşta?] - #Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Сэ сыгъощагъ [Se sığueşağ] - #Сэщ пае тхыгъэ щыIа? [Seş paye txığe şı’a?] - #ЛIы (бзылъфыгъэ, сабый) щыгъын зыщащэрэр тэщыIа? [L’ı (bzılhfığe, sabıy) şığın zışaşerer teşı’a?] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Сителефон шъутхы [Sitêlêfonır şütxı] - #ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэптышъуна (къысэшъутышъуна)? [Şxep’e değu guerem paye çenceş khıseptışüna (khıseşütışüna)?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #Iапэзэгот [Âpezeguet] - #Сыдигъо къэжъугъэпсыжьыщта? [Sıdiğo khejüğepsıjişta?] - #Моу, мыщ къыщэгъэуцу [Mew, mış khışeğewıçü] - #Сшъхьац уупхъунэу сыфай [Sşhats wıwpxhunew sıfay] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Шъачэ нэс мэшIоку (занкIэ) щыIа? [Şşaçe nes meş’öku (zanç’e) şı’a?] - #Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)? [Sıdap’ığır (şü’ığır)?] - #Паго [Pague] - #Лэнды [Lendı] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #О, куп! [We, kup!] - #Щылъащэр тэщыIа? [Şılhaşer teşı’a?] - #Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы [Nêpe (nêwış) sıhatır …-m sêjeji] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Сыд диета нахь згъэфедэн фаер? [Sıd diyeta nah zğefêden fayer?] - #Бжьэй [Bjêy] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Мощтэу зэщыкъуагъэу тыкIожьышъущта? [Moştew zeşıkhuağew tık’uejişüşta?] - #Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба [Mı haç’eşım zı peş (peşit’u) khısfewıbıtba] - #Мары сибагаж тхьап [Marı sibagaj thap] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #Пцэкъолэн [Ptsekholen] - #Жьаур (фотоаппаратыр, Iалъэр) таксим къисынагъ [Jawır (fotoapparatır, alhexer) taksim khisınağ] - #Сымыпскэнэу (сшъхьэуз уцунэу, ныбачъэр уцужьынэу) зыгорэ къысэтба (къысэшъутба) [Sımıpskenew (sşhewız wıçünew, nıbaççer wıçüjinew) zıguere khısetba (khıseşütba)] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа? [Anah bleğe wıtsşap’er teşı’a?] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #Тхъу (нэкулъ, къуае) къысфахь (къысфэшъухь) [Txhu (nekulh, khuaye) khısfah (khısfeşüh)] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Зи арэп/Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп/Iофэп [Zi arep/Aş paye ş’üş’e yişıç’ağep/Ofep] - #Кубань Ошъо Гъогухэм таущтэу сыфытеощта? [Kuban Weşö Ğoguxem tawştew sıfıtêweşta?] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп [Tırkubzeç’e (wırısıbzeç’e) sırıguşı’erep] - #ХьаIухэр [Ha’uxer] - #Мэкъэтещэ (мэкъэштэ) сыфай [Makhetêşe (mekheşte) sıfay] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Зэ! [Ze!] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Шъуиспортсменмэ ащыщэу Олимп (дунэе, Европэ) зэнэкъокъухэм ячемпионхэр ахэта? [Şüisportsmênme aşışew Olimp (duneye, Europe) zenekhuekhuxem yaçempionxer axeta?] - #Ащ сыдэущтэу сыкIощта? [Aş sıdewştew sık’ueşta?] - #… иаужырэ албом шъуиIа? [… yiawjıre albom şüi’a?] - #Дэшхо [Deşxo] - #Псы къысэтба [Psı khısetba] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #Сэ долар (еуро) … сIыгъ [Se dolar (euro) ... s’ığ] - #ПцакIэ [Ptsaç’e] - #Сыдэу ущыта (шъущыта)? [Sıdew wışıta (şüşıta)?] - #МэшIокупIэр тэщыIа? [Meş’ökup’er teşı’a?] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #Тызэпаутыгъ [Tızepawtığ] - #Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI [Khısfejüğeğu, sıblejüğeç’] - #Фэсакъ! Гъэлагъэ! [Fesahk! Ğelağe] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #Мыр сэщэфы (сщэфырэп) [Mır seşefı (sşefırep)] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] - #Тхыгъэ Iофтагъэр (пхъуантэгъэхьыр, бандеролыр) згъэхьынэу сыфэягъ [Txığe oftağer (pxhuanteğehır, banderolır) zğehınew sıfeyağ] - #Бын (къош, шыпхъу) сиIэп [Bın (khoş, şıpxhu) si’ep] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #ПшIыкIутIум ихьанэгъун [Pş’ık’ut’um yihaneğun] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #Тыдэ укIора (шъукIора)? [Tıde wık’uera (şük’uera)?] - #Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы) [Stsel pşığe (lhı khêç’ı)] - #Сыдигъо жъугъэцэкIэщта? [Sıdiğue jüğetseç’eşta?] - #Сцэ къутагъэ [Stse khutağe] - #Фэсакъ [Fesakh] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба? [Mı thapem destxenew khızde’epı’eba?] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Сшъхьэр шампунькIэ тхьакIы [Sşher şampunç’e thaç’ı] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ [Ne’uase tızerezefexhuğer siguape] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Мы гущыIэм сыд къикIырэр? [Mı guşı’em sıd khiç’ırer?] -