Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сыдигъо [Sıdiğue] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #Мары сэ сителефон (сиадрес) [Marı se sitelefon (siadres)] - #Шхын чъыIэхэмэ (стырхэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Şxın ççı’eme (stırxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Сыда сэ сшIэн фаер? [Sıda se sş’en fayer?] - #Мыр сишъхьагъусэу … [Mır sişhağusew ...] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #СызыщикIыщтыр къысаIоба [Sızışiç’ıştırkhısa’ueba] - #ПсынкIэу (осэ мылъапIэкIэ) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта? [Psınç’ew (wese mılhap’eç’e) tıde sışışxen slheç’ışta?] - #Сыда Iофэу пшIэрэр? [Sıda ofew pş’erer?] - #ТIуапсэ сыдигъо тыкъэсыщта? [T’uapse sıdiğue tıkhesışta?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Зэ! [Ze!] - #Блыпэм (Гъубджым, Бэрэскэжъыем, Мэфэкум, Бэрэскэшхом, Мэфэзакъом, Тхьэумафэм) [Blıpem (Ğubcım, Bereskejjıyem, Mefekum, Bereskeşxom, Mefezakhuem, Thewmafem)] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #ЧъыIэр къысэгоуагъ [Ççı’er khıseguewağ] - #Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай [Têle khızerık’u (dunay) T’uapse zğehınew sıfay] - #Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр [Marı khezğeşşıpkhejirer] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #КъухьлъэтапIэм сыдигъо сыщыIэн фая? [Khuhlhetap’em sıdiğue sışı’en faya?] - #ЫпэкIэ (бгъухэмкIэ, шъхьапхэтыкумкIэ) упхъоба [Ipeç’e (bğuxemç’e, şhapxetıkumç’e) wıpxhuba] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #Хэта сызэкIолIэн фаер? [Xeta sızek’uel’en fayer?] - #Режиссёрыр (композиторыр, операторыр) хэта? [Rêjıserır (kompoziterır, operaterır) xeta?] - #ТызэIофшIэгъу [Tıze’ofş’eğu] - #Тхылъ (шхын, IэшIу-IушIу) щапIэр тэщыIа? [Txılh (şxın,eş’ü-uş’ü)şap’er teşı’a?] - #Мыр сыхьатыр 7 (блы) (Гъэтхьапэм и 9-м (бгъум)) нэсыфэ пшIыжьышъущта? [Mır sıhatır 7 (blı) (Ğetxapem yi 9-m (bğum)) nesıfe pş’ıjişüşta?] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #Зыщыбгъэпскы хъущтэп [Zışıbğepskı xhuştep] - #Лэнды [Lendı] - #Пхэнджэу сырапхыгъ [Pxencew sırapxığ] - #Хьалыгъу [Halığu] - #Тхьауегъэпсэушхо осэхы (тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы)! [Thaweğepsewşxue wesexı (thaşüêğepsewşxue şösexı)!] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Бжьыны [Bjinı] - #СипэщымкIэ сыкъыщыгущыIэщт [Sipeşımç’e sıkhışıguşı’eşt] - #Фойе [Foye] - #Моу, Мыекъуапэ нэс, рейсэу …, къухьлъатэ билет къысэт [Mew, Mıyekhuape nes, rêysew ..., khuhlhate bilet khıset] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #Шхэн ужым? [Şxen wıjım?] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Сыкъезэгъырэп [Sıkhêzeğırep] - #Мы лIыр (бзылъфыгъэр) хэта? [Mı l’ır (bzılhfığer) xeta?] - #Моу, унэIутыр (шъхьагърытыр, хьэтхаор) къэгъакIу (къэжъугъакIу) [Mew, wıne’uter (şhağrıtır, hetxawer) kheğak’u (khejüğak’u)] - #Сэ сыгъойщай [Se sığueyşay] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр? [Cıdedem ar yisep. Sıda yes’uejiştır?] - #А фильмэр къолэна? [A filmer khuelena?] - #Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр (шъузэгупшысэрэр)? [Mış paye sıd wızegupşıserer (şüzegupşıserer)?] - #… уцупIэм иикIыпIэр сэмэгуа хьауми джабгъуа? [… wıçüp’em yiyiç’ıp’er semegua hawmi cabğua?] - #ЗекIом сыд фэдиз ыукъудыира? [Zêk’uem sıd fediz ıwkhudıyira?] - #Лы шхынхэмэ (IэшIухэмэ) апай сыд чэнджэша къытэптырэр (къытэшъутырэр)? [Lı şxınxeme (eş’üxeme) apay sıd çenceşa khıteptırer (khıteşütırer)?] - #Хьалыгъу IашIу [Halığu âş’ü] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #МэшIокур ежьэным пае тхьапша къэнэжьыгъэр? [Meş’öku yejênım paye thapşa khenejiğer?] - #Моу, сиIапIэхэр пэщым (чIэхьапIэм) шъухьых [Mew, si’ap’exer peşım (ç’ehap’em) şühıx] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Апчыр къутагъэ [Apçır khutağe] - #Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр? [Sıd wıtsa yiğuew khısfeplheğurer?] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Джыдэдэм уекIа? [Cıdedem wêç’a?] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)? [Mew, khısede’uba (şükhısede’uba)?] - #ЧэнджэшыпI [Çenceşıp’] - #КIапсэр ыубытыгъ [Ç’apser ıwıbıtığ] - #ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай [Til’ık’ue tıze’uç’enew tıfay] - #ДжэгупIэшхом таущтэу сыкIощта? [Cegup’eşxuem tawştew sık’ueşta?] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #КIымаф [Ç’ımaf] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора? [Mır âdıgabzeç’e (wırısıbzeç’e) tawştew kha’uera?] - #Мы фильмэм Каннэм шIухьафтын къыщыфагъэшъошагъ [Mı filmem Kannem ş’ühaftın khışıfağeşöşağ] - #Лыубагъэ (блэпцэжъый, шкIэл) къысфахь (къысфэшъухь) [Lıwbağe (bleptsejjıy, şk’el) khısfah (khısfeşüh)] - #Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа? [Mı hapşıpme ğunapç’eratêlha?] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #Уимафэ (шъуимафэ) шIу [Wimafe (şüimafe) ş’ü] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Уашъор ошIу (дэгъу, уае, зэокIы) [Waşör weş’ü (değu, waye, zeweç’ı)] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Сэ сыдэй дэд [Se sıdey ded] - #Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ [Ğunapkhe hapşip thaper sişıç’ağ] - #Тхьапшырэ къэтыщта? [Thapşıre khetışta?] - #Банкым (ахъщэ хъожьыпIэм) сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра? [Bankım (axhşe xhuejıp’em) sıd sıhatme of ış’era?] - #Тутын хаф (шъаб) уиIа (шъуиIа)? [Tutın xaf (şşab) wi’a (şüi’a)?] - #ЕIункI [Ye’unç’] - #МэшIодз (сырныч къэмлан, тутын тай) къысэтба (къысэшъутба) [Meş’ödz (sırnıç khemlan, tutıntay) khısetba (khıseşütba)] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Сисыхьат уцугъэ [Sisıhat wıçüğe] - #Сцэтелъашъо къутагъэ [Stsetêlhaşö khutağe] - #МэшIокуэу … сыдигъо IукIыщта (къэсыщта)? [Meş’ökuew … sıdiğue uç’ışta (khesışta)?] - #Тарэ/Тэдырэ/Сыд фэд? [Tare/Tedıre/Sıd fed?] - #Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм (Адыгэ къэшъуакIо купым, студент шIэныгъэ купым) сыхэт [Se Âdıge nıbjiç’e xasem (Âdıge kheşüak’ue kupım, studênt ş’enığe kupım) sıxet] - #ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта? [Şşıpkhemç’e ar arew şıta?] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] - #МэшIокур минут тхьапшэ щытыщта? [Meş’ökur minut thapşe şıtışta?] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Автобус (трамвай) билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта? [Avtobus (tramvay) bilêtır tıde khışısşefışüşta?] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Khısfeğeğu (khısfeğeğu)] - #Сшъхьацэр гъалэба [Sşhatsexer ğaleba] - #Цумпэ [Çümpe] - #Щыбжьый [Şıbjiy] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Зы шапхъэкIэ нахь ин (цIыкIу) къысэт [Zı şapxheç’e nah yin (ts’ık’u) khıset] - #Ухэукъо (шъухэукъо) [Wıxewıkhue (şüxewıkhue)] - #Бэрэскэжъый [Bereskejjıy] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Тхьапш мыщ ыуасэр? [Thapş mış ıwaser?] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #Бытырбыфым мэшIокур сыдигъо нэсыра? [Bıtırbıfım meş’ökur sıdiğue nesıra?] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Сыд шъхьац зэIыхыкIа джы къежьэгъакIэу щытыр? [Sıd şhats ze’ıxıç’a cı khêjeğaç’ew sıtır?] - #Неущ [Nêwış] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Фэсакъ! Хьэжъ! [Fesakh! Hejj!] - #Iунэр къысэгуао [Uner khıseguawe] - #Ку гъэуцупI [Ku ğewçüp’] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Берлин нэс мэшIокур сыхьат тхьапшырэ кIора? [Berlin nes meş’ökur sıhat thapşıre k’uera?] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #Мыгъэ [Mığe] - #Гъушъэхэр нахь сшIоигъу [Ğuşşexer nah sş’öyiğu] - #Тхьапш ыуасэр? [Thapş ıwaser?] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Сику шъутхьакIынэу (бензинылъэр из шъушIынэу, дагъэр зэблэшъухъунэу, мэшIочыдзэр зэблэшъухъунэу, хьашъом жъугъэпщынэу) сшIоигъу [Siku şüthaç’ınew (benzinılher yiz şüş’ınew, dağer zebleşüxhunew, meş’öçıdzer zebleşüxhunew, haşöm jüğepşınew) sş’öyiğu] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьап, сидунэе кузеф тхылъ, сигъунэ изын) [Marı se sipasport (sihapşip thap, siduneye kuzêf txılh, siğune yizın)] - #Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра? [Bagajır tıge khışıwatıjira?] - #Мэкъуогъу [Mekhuwueğu] - #НасыпышIоным пае! [Nasıpış’önım paye!] - #ХабзэлI [Xabzel’] - #Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз) [Se sıtxıdetx (sıbılım’az)] - #Сыд? [Sıd?] - #Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] -