Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Сыд диета нахь згъэфедэн фаер? [Sıd diyeta nah zğefêden fayer?] - #Чэтыл [Çetıl] - #Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу [Âdıge-wırıs zedeguşı’alhe sılhexhu] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Бензин (дизел) литрэ … сищыкIагъ [Benzin (dizel) litre ... sişıç’ağ] - #Платформэу … таущтэу сыкIощта? [Platformew … tawştew sık’ueşta?] - #Ящэнэрэ зэтетым сыфай [Yaşenere zetêtım sıfay] - #Бжыхьэ [Bjıhe] - #ВагоншхапIэр (тутынышъо вагоныр, псыунэр) тэщыIа? [Vagonşxap’er (tutınışö vagonır, psıwıner) teşı’a?] - #Сику Адыгеим щатхыгъ [Siku Adıgeyim şatxığ] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр (къэскIохьаныр, сиунэе Iофхэр) ары [Sıkhızç’ek’uağer, ofxer (khesk’uehanır, siwıneye ofxer) arı] - #Мы кIэкIозэпылъыр (джанэр) бзыуцыфхэкIа (дэнэхэкIа, цыхэкIа)? [Mı ç’ek’uezepılhır (caner) bzıwtsıfxeç’a (denexeç’a, tsıxeç’a)?] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Слъэкъо шапхъэр тIокIитIурэ тIурэ [Slhekhue şapxhert’ok’ıt’uret’ure] - #Тхьапш уилъэкъо шапхъэр? [Thapş wilhekho şapxher?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу [Wipçıhe (şüipçıhe) ş’ü] - #Зэ. Mары сыкъеджэщт [Ze. Marı sıkhêceşt] - #Зыгорэ къыскIэупчIагъа? [Zıgore khısç’ewıpç’ağa?] - #Сэ Адыгеим (Мыекъуапэ, Истамбыл, Нью-Йорк) сыщыщ [Se Âdıgêyim (Mıyekhuape, İstambıl, New-York) sışış] - #Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр [Lışıwığeç’enç’eşırıbır] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #ТэщыIа мыщ телефоныр? [Teşı’a mış têlêfonır?] - #Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта? [Khele têlêfon çenceşıp’em tawştew sıtêwoşta?] - #Гъубдж [Ğubc] - #Къалэм изэрэщыт (пошт карт къолэнхэр) къысэт (къысэшъут) [Khalem yizereşıt (poşte kart kholenxer) khıset (khıseşüt)] - #Тызэрэлъэгъун! [Tızerelheğun!] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #Сыдэущтэу ащ сыкIощта? [Sıdewştew aş sık’ueşta?] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Мэ (къэгъэгъамэ) аллергие сиI [Me (kheğeğame) âllergiye si’] - #… сегъэплъ [… sêğeplh] - #Сыд мыщ къикIырэр? [Sıd mış khiç’ırer?] - #УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд [Wıts’ıfış’ü (şüts’ıfış’ü) ded] - #Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр? [Tedıre haç’eşa tıkhızşıwıçürer?] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ? [Kheğenap’er teşı’a mış?] - #Ар кIочIэфэгъашIу/пенсионер [Ark’ueç’efeğaş’ü/pensionêr] - #Гъу (бжъэ, дышъашъо телъ) хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай [Ğu (bjje, dışşaşö têlh) xeş’ıç’ığe neğuncepkh khesşefınew sıfay] - #Сыгу къыхэуагъ [Sıgu khıxewağ] - #МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #Такси къедж [Taksi khêc] - #АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу [Âdıgabzeç’et’ek’useguşı’eşü] - #Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр? [Zı minut (minutiş) thapşa ıwaser?] - #Цуакъэ (щазмэ) шIуцIэ (хьаплъ) сыфай [Çüakhe (şazme) ş’üts’e (haplh) sıfay] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #КъухьлэжъымсыдэгущыIэнэу сыфай [Khuhlejjım sıdeguş’enew sıfay] - #Кузеф [Kuzêf] - #Охътэ макIэ сиI [Wexhte maç’e si’] - #НэмыкI шIыкIэу шIыгъэ горэ шъуиIа? [Nemıç’ ş’ıç’ew ş’ığe guere şüi’a?] - #Шъхьэупс [Şhewıps] - #Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба (сфэшъуукъоба) [Sıtêwenım paye axhşe sfewkhueba (sfeşüwıkhueba] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #КъысэпIон плъэкIыщта (къысэшъуIон шъулъэкIыщта)? [Khısep’uen plheç’ışta (khıseşü’uen şülheç’ışta)?] - #ХьакIэщыр тыдэ щыIа? [Haç’eşır tıde şı’a?] - #Журналист [Jurnalist] - #Къэуцу [Khewıçü] - #Доларым (еуром, урыс сомым) ыуасэр тхьапша? [Dolarım (eurom, wırıs somım) ıwaser thapşa?] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Хэта ащ щыIэр? [Xeta aş şı’er?] - #Бизнесмен [Biznesmen] - #Бэрэскэшху [Bereskeşxu] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Паго [Pague] - #Ятхьапшэнэрэ зэтета епэрымэр (хъурышъухэр, сыхьатхэр) зыщащэрэр? [Yathapşenere khata yeperımer (xhurışüxer, sıhatxer) zışaşerer?] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Нахь пэщ пыут (дэгъу, гупсэф) шъуиIа? [Nah peş pıwıt (değu, gupsef) şüi’a?] - #Щыгъу [Şığu] - #ХьакIэщ [Haç’eş] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Ар зэпахырэ уза? [Ar zepaxıre wıza?] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Мыр сфэшIу [Mır sfeş’ü] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Къищэн лицензэр сиI [Khişen litsenzer si’] - #Къэсщэфыгъэ щыгъыныр схъожьынэу (шъостыжьынэу) хъущта? [Khesşefığe şığınır sxhuejinew (şöstıjinew) xhuşta?] - #… гъэзетыр къысэт (къысэшъут) [... ğezêtır khıset (khıseşüt)] - #Поштэр (вокзалыр, джэгупIэшхор) тыдэ щыIа? [Poşter (vokzalır, cegup’eşxor) tıde şı’a?] - #Гъогу маф! [Ğogu maf!] - #Сыдэу/Таущтэу/Сыдэущтэу? [Sıdew/Tawştew/Sıdewştew?] - #Хьакухьалыжъу [Hakuhalıjü] - #Театрэм («NEO» кинотеатрэм, Ленин утыкум) сыдэущтэу сыкIощта? [Têatrem (“NEO” kinotêatrem, Lênin wıtıkum) sıdewştew sık’ueşta?] - #… шъуиIа? [… şüi’a?] - #Сыхьатыр загъорэ макIо, загъорэ къэуцу [Sıhatır zağuere mak’ue, zağuere khewıçü] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Касетэм (мэкъэгъэлъэшым, микрофоным) ыуасэр тхьапша? [Kasêtem (mekheğelheşım, mikrofonım) ıwaser thapşa?] - #Iазэ [Âze] - #Епэрым (одеколоныр, номерэу … Iупэгъалэр, нэпэ щыфэр) къысэт [Yeperım (odêkuelonır, nomêrew ... upeğaler, nepe şıfer) khıset] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Автобус (трамвай) билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта? [Avtobus (tramvay) bilêtır tıde khışısşefışüşta?] - #Лыщыугъэ грамм 200 (шъитIу) (кIэнкIипшI, зы лимон) къысэт [Lışıwığe gram 200 (şşit’u) (ç’enç’ıpş’,zı limon) khıset] - #ШIукIэ тызэIукIэн/ХъяркIэ [Ş’üç’etıze’uç’en/Xhyarç’e] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #СлъэкъуацIэр … [Slhekhuats’er ...] - #Сыд платформа къызыIукIырэр? [Sıd platforma khızı’uç’ırer?] - #Сыдигъо ар къэкIощта? [Sıdğue ar khek’oşta?] - #Тхьапша стын фаер? [Thapşa stın fayer?] - #… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер? [... nes tarı lhenıkhue sızdek’uen fayer?] - #Корреспондент [Kerrêspondent] - #Мары сипаспорт [Marı sipasport] - #Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)? [Sıd kursa wızerısır (şüzerısır)?] - #Нахь иныIоу къаIо [Nah yinı’uew kha’ue] - #Тыдэ Iоф щыпшIэра? [Tıde of şipş’era?] - #Сипэщым кондиционер (жьыф, телевизор) Iоф ышIэрэп [Sipeşım konditsıonêr (jif, têlêvizor) of ış’erep] - #Узаф (шъузаф)/Утэрэз (шъутэрэз) [Wızaf (şüzaf) /Wıterez (şüterez)] - #Слъэдакъэ къыпызыгъ [Slhedakhe khıpızığ] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба [Sıhatır ...-m cıri khıfetêwejba] - #Лэпс [Leps] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Ятхьапшэнэрэ пэща? [Yathapşenere peşa?] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #Алло! … къэгущыIэрэр [Âllo! ... kheguşı’erer] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #Къещхыпсы [Khêşxıpsı] - #…-р сищыкIагъ [...-r sişıç’ağ] - #Шъуадэжьы анахь мэзэ фабэр (чъыIэр) тара? [Şüadeji anah meze faber (ççı’er) tara?] - #Мы шIуцIэхэр (хьаплъэхэр) щыслъэнэу сыфай [Mı ş’üts’exer (haplhexer) şıslhenew sıfay] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Сыгу къызэIахьэ [Sıgu khıze’ahe] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #АвтобускIэ (трамвайкIэ, метрокIэ) ащ сынэсышъущта? [Avtobusç’e (tramvayç’e, mêtroç’e) aş sınesışüşta?] - #Мы мэшIокур …-а зиномер? [Mı meş’ökur ...-a zınomer?] - #Проблемэр сыд? [Problêmer sıd?] - #Сыд илъэса ар зыхъугъэр? [Sıd yilhesa ar zıxhuğer?] - #Санэ [Sane] - #Щай [Şay] - #Сэ сыбыслъымэн (Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу, сычыристан, сыджурт, сытхьэмыд) [Se sıbıslhımen (Âdıge xabzer sş’öşşmexhu, sıçıristan, sıcurt, sıthemıd)] - #Мы …-р хэт ий? [Mı ... –r xet yiy?] - #Нэбгырищ (нэбрыритф, нэбгырэ тIокI) тэхъу [Nebgıriş (nebgıritf, nebgıre t’oç’) texhu] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Театрэм (шхапIэм) укъезгъэблэгъэнэу (шъукъезгъэблэгъэнэу) сыфай [Têatrem (şxap’em) wıkhêzğebleğenew wıkhêzğebleğenew sıfay] - #Мафэ къэс [Mafe khes] - #Пкъыгъо лыехэр сиIэп (тиIэп) [Pkhığo lıyexer si’ep (ti’ep)] - #Тхьапш стын фая? [Thapş stın faya?] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр? [Sıd fede ts’ıfıbe xasa wızıxetır?] - #СнитIури –2 (минус тIу) [Snit’uri –2 (minus t’u)] - #Сизакъоу сыкъэкIуагъ [Sizakhuew sıkhek’uağ] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #Зэндалэ [Zendale] - #Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео [Mış feşç’e lheşew sıgu khêwe] -