Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры? [Thaweğepsew, değu, werı?] - #Тилъэтэн номер къаIогъаха? [Tilheten nomer kha’ueğaxa?] - #Нэгъунджэ апч (нэгъунджэ къэмлан, нэгъунджэпкъ) сищыкIагъ [Neğunce apç (neğunce khemlan, neğuncepkh) sişıç’ağ] - #Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр [Marı wıtsır zerebğeşhapeştır] - #Сигуапэу [Siguapew] - #Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу [Nebgıri-t’u (-ş, -pl’) texhu] - #Пчъагъэхэр дэеу къэлъагъох [Pçağexer deyew khelhağuex] - #Хэт?[Xet?] - #ХьакIэкIэтхапI [Haç’eç’etxap’] - #Тхьапэр тэщыIа? [Thaper tesı’a?] - #УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу (шъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу) [Wıkhızeresejağemç’e khısfeğeğu (şükhızeresejağemç’e khısfejüğeğu)] - #Зы мафэ (мэфищ, зы тхьамафэ, тхьамэфитIу, зы мазэ) сыкъэнэщтын [Zı mafe (mefiş, zı thamafe, thamefit’u, zı maze sıkheneştın)] - #КъыпцIэ [Khıpts’e] - #Аргъэил [Arğeyil] - #Мары сэ сипаспорт [Marı se sipasport] - #Мы пэщ сыгу рехьы (рехьырэп) [Mı peş sıgu rêhı (rêhırep)] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #Сыда о пцIэр? [Sıda we pts’er?] - #Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр? [Wırısım k’uere txığem têzğepç’eştım thapşa ıwaser?] - #МетрокIэ (автобускIэ, трамвайкIэ) сыкIоным пае тхьапша ыуасэр? [Metroç’e (avtobusç’e, tramvayç’e) sık’uenım paye thapşa ıwaser?] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] - #Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта? [Ğunapkhemtawştew sık’ueşta?] - #Тыдэ (сыдигъуа) зыкIэтхэжьхэрэр? [Tıde (sıdiğua) zıç’etxejxerer?] - #Сызэрыуагъ (зэпыскIыгъ, сфэхэр згъэузыгъэх) [Sızerıwağ (zepısç’ığ, sfexer zğewzığex)] - #Къэсщагъэп (сылIыгъуаб) [Khesşağep (sıl’ığuab)] - #Сцэ мэузы [Stse mewızı] - #Лэнды [Lendı] - #Мары сэ сипаспорт (сихьапщып тхьапэ, гъунапкъэм ихъожь изын) [Marı se sipasport (sihapşip thape, ğunapkhem yixhuej yizın)] - #Телэхэр (бандеролхэр, тхыгъэ Iофтагъхэр) тыдэ щаштэхэра? [Têlexer (banderolxer, txığe oftağxer) tıde şaştexera?] - #Сыдигъо мыр къэбгъэпсыжьыщта? [Sıdiğue mır khebğepsıjişta?] - #Гъэзет щапIэр (ахъщэ хъожьыпIэр, кассэр) тыдэ щыIа? [Ğezêt şap’er (axhşe xhuejip’er, kasser) tıde şı’a?] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Ку щыбгъэуцу хъущтэп [Ku şıbğewıçü xhuştep] - #Тхьачэтыл/Гогущыл [Thaçetıl/Gueguşıl] - #… тынэсыным зы сыхьат иIэжьэу сыкъэгъэущба (сыкъэжъугъэущба) [… tınesınım zı sıhat yi’ejew sıkheğewışba (sıkhejüğewışba)] - #ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра? [Plhekhuats’e tawştew atxıra?] - #Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ [Sişhağusere serıre tızepıç’ıjiğ] - #Ежь-ежьырэу адыгабзэ (тыркубзэ) зэгъэшIэн тхылъ щыIа? [Yej-yejirew âdıgabze (tırkubze) zeğeş’en txılh şı’a?] - #Уикъызэредгъэблэгъагъэм (шъуикъызэредгъэблэгъагъэм) пае тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Wıkhızerêdğebleğağem (şükhızerêdğebleğağem) paye thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #СыкъэмыкIошъункIи хъун [Sıkhemık’ueşünç’ixhun] - #Пчыхьэм [Pçıhem] - #Фильмыщхэн (детектив, мультфильм) сеплъынэу сыфай [Filmışxen (detektiv, multfilm) sêplhınew sıfay] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #АдыгабзэкIэ (инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, урысыбзэкIэ) огущыIа? [Âdıgabzeç’e (yincılızıbzeç’e, tırkubzeç’e, wırısıbzeç’e) weguşı’a?] - #Анахь благъэу цокъашIэр тэщыIа? [Anah blağew çökhaş’er teşı’a?] - #Тутын ущешъо хъущтэп [Tutın wışêşö xhuştep] - #Шхъо зэсхыжьыгъ [Şxhue zesxıjiğ] - #Мары сэ сихьылъэр [Marı se sihılher] - #Компрес стыр телъхьэба [Kompres stır têlhheba] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #МэшIокупIэм таущтэу сыкIощта? [Meş’ökup’em tawştew sık’ueşta] - #УиIофшIэн (шъуиIофшIэн) зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Wi’ofş’en (şüi’ofş’en)zerezepızğewremç’ekhısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #Картоф гъэжъагъ [Kartof ğejjağ] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Тыгъэгъаз [Tığeğaz] - #Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа? [Anah pebleğe avtobus wıçüp’er teşı’a?] - #Сипэщ фэбащэ (чъыIэ) [Sipeş febaşe (ççı’e)] - #Фэсапщы [Fesapşı] - #Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп [Âdıgabzer khızgure’ue, aw sıguşı’eşürep] - #Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп (псы фабэ щыIэп) [Sipeş westığe xezğeneşürep (psı fabe şı’ep)] - #Бгъу хъуным пае тфы иI [Bğu xhunım payetfı yi’] - #... номер сфытеункIэба, хьашхум [... nomêr sfıtêwınç’ıba, haşxum] - #Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша? [Peşım çeş-zımafem waser thapşa?] - #Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха? [Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #Егъэзыгъэ чIэкIы пай [Yeğezığem ç’eç’ıpay] - #ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ [Zedzeç’ak’uetişıç’ağ] - #Мы епэрымым ыуасэр тхьапша? [Mı yeperımım ıwaser thapşa?] - #Шыгъачъэр тыдэ (сыдигъо) зыщыIэщтыр? [Şığaçer tıde (sıdiğue) zışı’eştır?] - #ГунэкIэуи? [Guneç’ewi?] - #Моу, къысажэба (шъукъысажэба) [Mew, khısajeba (şükhısajeba)] - #Сыд хъугъэр? [Sıd xhuğer?] - #Тхьапша ыуасэр? [Thapşa ıwaser?] - #Сэ сцIэр … [Se sts’er ...] - #ИмэйлкIэ (факскIэ, телеграмкIэ, кIэпсэрыпсалъкIэ) пэщыр къызфэзгъэпытагъ [E-mail’ç’e (faksç’e, telegramç’e,ç’epserıpsalhç’e peşır khızfezğepıtağ)] - #… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба) [… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)] - #Тутын ешъуапI [Tutın yeşüap’] - #ШъоуIэрышI [Şöw’erış’] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #Мы утыкум (урамым) ыцIэр къысаIоба? [Mı wıtıkum (wıramım) ıts’er khısa’ueba?] - #Пащэ [Paşe] - #… телефоным къыIужъугъахь [... têlêfonım khı’ujüğah] - #Сыдигъо тетIысэхын фая? [Sıdiğue têt’ısexın faya?] - #Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Pasport wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Автобус (трамвай) уцупI [Avtobus (tramvay) wıçüp’] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба [Sitxığexer adrêsew ... jüğehıba] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #Мыр сфэшIоп [Mır sfeş’öp] - #ЛэучэцIыл [Lewçets’ıl] - #Пэщ уасэм пчэдыжьышхэ (фэIо-фашIэ, есыпIэ, саунэ) хахьа? [Peş wasem pçedıjişxe (fe’o-faş’e, yesıp’e, saune) xaha?] - #Плъыр-стыр сиI [Plhır-stır si’] - #Моу, Налшык (Истамбыл, Нью Йорк) сызэрэтеощтыр къысаIу [Mew, Nalşık (Yistambıl, New York) sızıretêwueştır khısa’u] - #Мы уцым мафэм тхьапшэрэ сешъон фая? [Mı wıtsım mafem thapşere sêşön faya?] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #Тхьапш фэдиз стын фае? [Thapş fediz stın faye?] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта? [Dolar şşenıkhue dolar tfırıtfew khısfeşüwkhuen şülheç’ışta?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Мары, сибилет (сипаспорт, сибагаж, сиIалъмэкъыр) [Marı, sibilet (sipasport, si’alhmekhır)] - #Тары лъэныкъо сыкIощта? [Tarı lhenıkho sık’ueşta?] - #Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп [Mıxer khaphınew wes’ueğağep] - #Сэ сыIофшIакIу [Se sı’ofş’ak’u] - #Уигъэхъагъэхэм апае! [Wiğexhağexem apaye!] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Сыхьатыр и (тIу, зы сыхьат) [Sıhatır yi (t’u, zı sıhat)] - #КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)? [Khek’oşt wıçüp’em wiç’ışta (şüiç’ışta)?] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Чэрэз [Çerez] - #Слъэгуанджэ (сыблыпкъ, сыбгъэ, скIыб) згъэузыгъэ [Slheguance (sıblıpkh, sıbğe, sç’ıb) zğewızığe] - #Тизэныбджэгъугъэрэ зэкъошныгъэрэ апае сибжъэ къэсэIэты! [Tizenıbceğuğere zekhoşnığere apaye sibjje khese’etı!] - #Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу) [Mır planımç’e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)] - #… къысфэпхьынэу сыфэягъ [… khısfephınew sıfeyağ] - #Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх [Khısfeğeğu, aw ofxer si’ex] - #Сыд мафэха Мыекъуапэ (Краснодар, Истамбыл) къухьлъатэ зыбыбырэр? [Sıd mafexa Mıyekhuape (Krasnedar, Yistambıl) khuhlhate zıbıbırer?] - #Непэ жьыбгъ (цIынэ) [Nêpe jibğ (ts’ıne)] - #Мыр къэгъэнапIэм естынэу сыфай [Mır kheğenap’em yestınew sıfay] - #Псы [Psı] - #Сэ сы … [Se sı …] - #ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис [Yat’onere (yaşenere) kursım sis] - #Тхьаматэ мафэ! [Thamate mafe!] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Бгырыпхыхэр шъупхых [Bgırıpxıxer şüpxıx] - #Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр? [Sıd fede neğuncepkha şüi’er?] - #Уихьэ хъущтэп [Wihe xhuştep] - #Бжьэй [Bjêy] - #Мыр шъыпкъа? [Mır şşıpkha?] - #КIэлэеджакIу/ЕджакIу [Ç’eleyecak’u/Yecak’u] - #IофышIэ чIэхьапI [Ofış’eç’ehap’] - #Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа? [Hılhe wıplhek’unır tıde şı’a?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #Цэцэрыжъ [Tsetserıjj] - #СтхьакIумэхэр къэлъагъоу (къэмылъагъоу) сыфай [Sthak’umexer khelhağuew (khemılhağuew) sıfay] - #Мы гъогур дэгъуа? [Mı ğuegur değua?] - #А фильмэр къолэна? [A filmer khuelena?] - #Санэ/Санэ Iэрам [Sane/Sane eram] - #Сыкъихьанэу хъущта? [Sıkhihanew xhuşta?] - #Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта? [Rêtsept simı’ew mı wıtsır sşefıme xhuşta?] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Сыгу (счый, сыбгъу, слъакъо, сIэ) мэузы [Sıgu (sçıy, sıbğu, slhakhue, s’e) mewızı] - #Лъэгъунэу иIэр сыда? [Lheğunew yi’ersıda?] - #КIышъо (шхын, уц) аллергие сиI [Ç’işö (şxın, wıts) âllergiye si’] - #Сэ сыадыг [Se sıadıg] - #Тыдэ ар? [Tıde ar?] - #Синэгъунджэ скъутагъэ [Sineğunce skhutağe] - #Сэмбым илъхь [Sembım yilhh] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] -