Адыгэ (сатыу, спорт, ныбжьыкIэ) купым сахэтэу сыкъэкIуагъ [Âdıge (satıw, sport, nıbjiç’e) kupım saxetew sıkhek’uağ]

(Çerkezce - Türkçe)

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#УимэфэкIыр (шъуимэфэкIыр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wimefeç’ır (şüimefeç’ır) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #ПсэолъэшI [Psewuelheş’] - #Сэ илъэс … сыныбжь [Se yilhes ... sınıbj] - #ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа? [Jeç’ewıpsım paye yiğezıp’er teşı’a?] - #Слъакъо (сIэ) зэпыскIыгъ (сыуIагъ) [Slhakhue (s’e) zepısç’ığ (sıwı’ağ)] - #Бензин игъэхъопIэ анахь благъэр тэщыIа? [Benzin yiğexhuep’e anah blağer teşı’a?] - #Сыхьатыр тхьапша? [Sıhatır thapşa?] - #Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм (хьолэм, сипэщым) сыщыI [Zıgore khısç’ewıpç’eme şxap’em (holem, sipeşım) sışı’] - #Тэрэз дэд [Terez ded] - #Къэлэ гупчэм (хьакIэщым «Мыекъуапэ») сызэрэкIощтыр къысаIоба? [Khele gupçem (haç’eşım «Mıyekhuape») sızerek’ueştır khısa’ueba?] - #Мы цэр Iутхъыба [Mı tser utxhıba] - #Хэт ар? [Xet ar?] - #Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра (фашIыжьыра)? [Sıhatır thapşım khı’uaxıra (faş’ıjira)?] - #Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба)) [Mew, yiheba (şüiheba) (khet’ısba (şükhet’ısba))] - #Стэфалъ (лул, лул Iалуц,) къысэтба (къысэшъутба) [Stefalh (lul, lul âluts,) khısetba (khıseşütba)] - #Унэе мылъку [Wıneye mılhku] - #Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр? [Sıd fede ğesenığa wi’er?] - #СпакIэ (сжакIэ, сидэбжъыкъухэм) упхъоба [Spaç’e (sjaç’e, sıdebjjıkhuxer) wıpxhueba] - #Уигъэпсэфыгъор (шъуигъэпсэфыгъор) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiğepsefığuer (şüiğepsefığuer) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Сэ сцIэр … [Se sts’er ...] - #АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)? [Âdıgabzeç’e txığew txılh wi’a (şüi’a)?] - #Шэсы шъуфэхъуа? [Şesı şüfexhua?] - #СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)? [S’uerer khıbgure’ua (khıjügure’ua)?] - #Губгъэн къысфэмышI (къысфэшъумышI)! [Gubğen khısfemış’ (khısfeşümış’)!] - #ЗэфэшIыгъ [Zefeş’ığ] - #ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын [T’ek’utêş’ağeme sıkhıtêwejin] - #Уиуахътэр (шъуиуахътэр) тэрэзэуегъэкIокI (ежъугъэкIокI) [Wiwaxhter (şüiwaxhter) terezew yeğek’oç’ (yejüğek’oç’)] - #Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)? [Mı waxhter khıwek’ua (khışök’ua)?] - #…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум? […-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?] - #Шъачэ икарт уиIа (шъуиIа)? [Şşaçe yikart wi’a (şüi’a)?] - #ХьакIэщым шъхьaупс (бзылъфыгъэ шъхьaупхъу) ита? [Haç’eşım şhawıps (bzılhfığe şhawıps) yita?] - #Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр (къысэшъутырэр)? [Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer (khıseşütırer)?] - #Сэ сизакъу [Se sizakhu] - #Бжьыны [Bjinı] - #Мы рецептымкIэ Iэзэгъум сыфай [Mı rêtseptımç’e ezeğum sıfay] - #Тхьапшрэ? [Thapşre?] - #Iоныгъу [Onığu] - #Сцэхэмэ яплъыба [Stsexeme yaplhıba] - #УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт [Wıguşı’e khes nahış’üxhuşt] - #СыуцIыныпагъ [Sıwts’ınıpağ] - #Инджылызыбзэ лингафон курс шъуиIа? [Yincılızıbze lingafon kurs şüi’a?] - #Мыр зэкIоцIырылъхьэба [Mır zek’uets’ırılhheba] - #ШышъхьэIу [Şışhe’u] - #Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ (шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ) тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Daxew wıkhızerespeğueç’ığemç’e (şükhızerespeğueç’ığemç’e) thawêğepsew (thaşüêğepsew)] - #Псауныгъэ огъот (шъогъот) [Psawınığe weğuet (şöğuet)] - #Слъакъо (сIэ) зэрызгъэуагъ [Slhakho (s’e) zerızğewağ] - #Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта? [Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?] - #Мыр сэркIэ тынчыгъу [Mır serç’e tınçığu] - #Сигарет къэмлан (санэ апчытIу) сIыгъ [Sigarêt khemlan (sane âpçıt’u) s’ığ] - #Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ [Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewış] - #Уасэр апэу стын фая, хьами ыужкIэ? [Waser apew stın faya, hawmiıwıjç’e?] - #Шъхьац гъэтIыргъон бэгъашIэ къысфэшIыба [Şhats ğet’ırğon beğaş’e khısfeş’ba] - #Сэ сипэщыр тыдэ щыIа? [Se sipeşır tıde şı’a?] - #Илъэситф зыныбжь сабыим (кIалэм, пшъашъэм) пае … сыфай [Yilhesitf zınıbj sabıyim (ç’alem, pşşaşşem) paye ... sıfay] - #Сыкъихьанэу хъущта? [Sıkhihanew xhuşta?] - #ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым (фабрикэм, министрыгъом, банкым) сыщэлажьэ [Ş’enığe wışetıp’e institutım (fabrikem, ministriğuem, bankım) sışelaje] - #Моторыр къутагъэ [Motorır khutağe] - #Сыд? [Sıd?] - #Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) ар [Mew, sêğeplhba (sêjüğeplhba) ar] - #Чъэпыогъу [Ççepıwueğu] - #Мыгъэ [Mığe] - #НасыпышIо охъу (шъохъу) [Nasıpış’ö wexhu (şöxhu)] - #Сыдигъо уежьэжьыра (шъуежьэжьыра)? [Sıdiğue wêjejira (şüêjejira)?] - #Iазэ [Âze] - #Бгъу хъуным пае плIанэ иI [Bğu xhunım paye pl’ane yi’] - #Непэ ор сыд фэда? [Nêpe wer sıd feda?] - #IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу [Ap’exem apaye zıguere khejüğak’u] - #Томат хьантхъупс [Tomat hantxhups] - #Неущ ощх къещхынэу (ос къэсынэу, жьыбгъэр къепщэнэу, пщэгъо мафэу) щыт [Nêwış weşx khêşxınew (wes khesınew, jibğer khêpşenew, pşeğue mafew) şıt] - #Хымэ ахъщэр (долархэр, еурохэр, урыс сомхэр) тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта? [Xıme axhşer (dolarxer, euroxer, wırıs somxer) tıde şısxhuejin slheç’ışta?] - #Мамырныгъэм фэшI! [Mamırnığem feş’!] - #Театрэм («NEO» кинотеатрэм, Ленин утыкум) сыдэущтэу сыкIощта? [Têatrem (“NEO” kinotêatrem, Lênin wıtıkum) sıdewştew sık’ueşta?] - #Гъэмаф [Ğemaf] - #Сыд фэдэ шъуа узыфаер (шъузыфаер)? [Sı fede şüa wızıfayer (şüzıfayer)?] - #Сиахъщалъэр (сиIалъмэкъыр) згъэкIодыгъэ [Siaxhşalher (si’alhmekhır) zğek’uedığe] - #Сэлажьэ (Сылажьэрэп)/Iоф сэшIэ (Iоф сшIэрэп) [Selaje(Sılajerep)/Ofseş’e (Of sş’erep)] - #ШхыфыкIод уц (гъэгупсэф уц, плъыр-стыр гъэкIуас уц, ныбэчъэуц) къысэтба (къысэшъутба) [Şxıfık’ued wıts (ğegupsef wıts, plhır-stır wıts ğek’uas wıts, nıbeççewıts) khısetıba (khıseşütba)] - #Нахь пыут (дэгъу) сегъэплъба [Nah pıwıt (değu) sêğeplhba] - #Мэлылъфэгъу [Melılhfeğu] - #Лъэпкъ шхынхэу (хэтэрыкIхэу, салатэхэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу) сыда шъуиIэр? [Lhepkh şxınxew (xeterıç’xew, salatexew, pxheşhe-mışhew) sıda şüi’er?] - #Сыд фэдэ епэрым уиIэха? [Sıd fede yeperım wi’exa?] - #Пэщым сеплъымэ хъущта? [Peşım sêplhıme xhuşta?] - #Хьау, тхьауегъэпсэу [Haw, thaweğepsew] - #ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо (шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо) [Ğexhağeş’ü wi’enew sıpfelha’ue (şüi’enew sışüfelha’ue)] - #Мы Iалъмэкъыр зыдасштэ хъущта? [Mı alhmekhır zıdasşte xhuşta?] - #IофшIакIу [Ofş’ak’u] - #Пчэдыжьым [Pçedıjim] - #ЧIэкIыпI [Ç’eç’ıp’] - #Мыр таущтэу зэрадзэкIыра? [Mır tawştew zeradzeç’ıra?] - #ЧыцIыбжъэ [Çıts’ıbjje] - #Тутын ущешъо хъущта? [Tutın wışêşö xhuşta?] - #Шъуикъэралыгъом (шъуикъалэм) апэрэу (ятIонэрэу) сыкъакIо [Şüikheralığuem (şüikhalem) aperew (yat’onerew) sıkhak’ue] - #Мы хьапщыпхэр жъугъэкъабзых (жъугъэтэрэзыжьых, жъугъаплIэх, жъугыкIых) [Mı hapşıpxer jüğekhabzıx (jüğeterezıjix, jüğapl’ex, jügıç’ıx)] - #КъалэмкIэ телефон номерэу … [Khalemç’e têlêfon nomêrew …] - #Сыхьат ныкъо (мэфитIу, зы тхьэмаф, зы мазэ, зы илъэс, илъэс заулэ) нэужы [Sıhat nıkho (mefit’u, zı themaf, zı maze, zı yilhes, yilhes zawle) newıjı] - #Тхьауегъэпсэу [Thaweğepsew] - #Къэлэ гупчэм (зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм, дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм) пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай [Khele gupçem (zefes zışak’uere ç’ıp’em, duneye yermelıkh aş’ıreç’ıp’em) pemıçıjêw haç’eş sıfay] - #ПкIэ (пкIэнчъэ) чIэхьапI [Pç’e (pç’ençç’e) ç’ehap’] - #Бзылъфыгъэ (хъулъфыгъэ) цуакъэ сыфай [Bzılhfığe (xhulhfığe) çüakhe sıfay] - #Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта? [Sımeceşım thapşere sıç’elhışta?] - #Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае [Apçı(xe)r zeblesxhun faye] - #Шъуикъалэ футбол джэгупIэшхо тхьапш щыIэр? [Şüikhale futbol cegup’eşxue thapş şı’er?] - #Сэ слъэкъуацIэр … [Se slhekhuats’er …] - #Тары? [Tarı?] - #Тхьауегъэпсэу (тхьашъуегъэпсэу) [Thaweğepsew (thaşüêğepsew)] - #Узыр гъэуцуба [Wızır ğewıçüba] - #Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ? [Mazem yathapşenere mafa nêpe?] - #Мэзай [Mezay] - #Опсэу, сэри дэгъу [Wepsew, seri değu] - #… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь) [… siş’üfessfyaxıj (sfyaşüxıj)] - #Моу, щаибжъэ (псы шъуалъэ, джыри зы шъхьантэ/чыхIан) къахьба (къэшъухьба) [Mew, şayibjje (psı şüalhe, cıri zı şhante/çıx’an) khahba (khaşühba)] - #Адыгэ-тырку гущыIалъэ сищыкIагъ [Âdıge-tırku guşı’alhe sişıç’ağ] - #Мы журналыр охътэ тхьапшыкIэ къыдэкIырэ? [Mı jurnalır wexhte thapşıç’e khıdeç’ıre?] - #Илъэс тхьапша уныбжьыр? [Yilhes thapşa wınıbjir?] - #ТIуапсэ мэшIокур тхьапшым IукIырэ? [T’uapse meş’ökur thapşım uç’ıre?] - #ЧIэкIыпIэр тэщыIа? [Ç’eç’ıp’erteşı’a?] - #СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу) [Sıkhızeregujüağemç’e khısfeğeğu (khısfejüğeğu)] - #КъысэпIон плъэкIыщта (къысэшъуIон шъулъэкIыщта)? [Khısep’uen plheç’ışta (khıseşü’uen şülheç’ışta)?] - #Мыр сыгу еIу (еIурэп) [Mır sıgu ye’u (ye’urep)] - #Моу, сибагаж къысэшъутыжь [Mew, sibagaj khıseşütıj] - #Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа? [Seş paye txığe gore şı’a?] - #Бын (къошхэр, шыпхъухэр) уиIа (шъуиIа)? [Bın (khoşxer, şıpxhuxer) wi’a (şüi’a)?] - #ШIукIэ [Ş’üç’e] - #Мэфэзакъу [Mefezakhu] - #Пошт пхъуантэр тэщыIа? [Poşt pxhuanter teşı’a?] - #Тутын тыдэ къысщыщэфышъущта? [Tutın tıde khısşışefışüşta?] - #Бзылъфыгъэ пай [Bzılhfığe pay] - #Сэ синомерыр … [Se sinomêrır ...] - #Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй [Nêpe Şışhe’um yipş’ık’uy] - #Джыри къэIожьба [Cıri khe’uejba] - #А фэдизэу кIасэ хъугъа? [A fedizew ç’ase xhuğa?] - #Сэгузажъо [Seguzajö] - #Ей, сыд уашъуа мыр! [Yey, sıd waşüa mır!] - #Сыныбэ зэщыкъуагъ (гъобэг къысэгуао) [Sınıbe zeşıkhuağ (ğuebeg khıseguawe)] - #Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)? [Sıda khep’uağer (kheşü’uağer)?] - #Сэ сыхэхэс [Se sıxexes] - #Бащэ пымыупкI [Başe pımıwıpç’] - #Гъогу маф! [Ğuegu maf!] - #Мы фильмэр угу (шъугу) еIугъа? [Mı filmer wıgu (şügu) ye’uğa?] - #Къуае грамм 200 (шъитIу) (лыщыугъэ грамм 250 (шъитIурэ шъэныкъорэ)) къысэтба [Khuaye gram 200 (şşit’u) (lışıwığe gram 250 (şşit’ure şşenıkhore)) khısetba] - #Синыбджэгъу лъапIэхэр! [Sinıbceğu lhap’exer!] - #Лъэшэу сыгу кIодыгъ [Lheşew sıgu k’odığ] - #… сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь [... sıkhızeretêwağer yeşü’uej] - #Сыд кинотеатра а фильмэр къэзгъэлъагъорэр? [Sıd kinotêatra a filmer khezğelhağuerer?] - #Шытхьалэ нэс километрэ тхьапша? [Şıthale nes kilomêtre thapşa?] - #УцышIэ [Wıtsış’e] - #Бжьэй [Bjêy] - #Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр [Yaşenere (yapl’enere) zetêtım xet peşır] - #Сыд мыщ къикIырэр? [Sıd mış khiç’ırer?] - #ПсышIуапэ нэс мэшIокухэр тэдырэ пIа зыщыIукIыхэрэр? [Psış’üape nes meş’ökuxer tedıre p’a zışı’uç’ıxerer] -