Türkçe - Azerice Kelimeler

ULAŞMAK kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  ULAŞMAK

Anlamını göster
Türkçe - Azerice 1) çatmaq, yetişmek, gelmek; mektup yerine ulaştı – mektub yerine çatdı; 2) nail olmaq, müveffeq olmaq; 3) kifayet etmek, çatmaq; bu ip karşı tarafa ulaşmıyor – bu ip o biri terefe çatmır
Örnek cümle göster

ULAŞMAK kelimesinin örnek resmi

ULAŞTIRMAK kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  ULAŞTIRMAK

Anlamını göster
Türkçe - Azerice çatdırmaq, vermek, yetirmek; zafere ulaştırmak – qelebeye çatdırmaq
Örnek cümle göster

ULAŞTIRMAK kelimesinin örnek resmi

ULUSAL kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  ULUSAL

Anlamını göster
Türkçe - Azerice milli; ulusal bayram – milli bayram; ulusal giysiler – milli geyimler
Örnek cümle göster

ULUSAL kelimesinin örnek resmi

ULUSLARARASI kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  ULUSLARARASI

Anlamını göster
Türkçe - Azerice beynelxalq, beynelmilel; uluslararası ilişkiler – beynelxalq elaqeler
Örnek cümle göster

ULUSLARARASI kelimesinin örnek resmi

UNVAN kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  UNVAN

Anlamını göster
Türkçe - Azerice 1) titul, rütbe, ad; dünya şampiyonu unvanı – dünya çempionu adı; 2) ünvan
Örnek cümle göster

UNVAN kelimesinin örnek resmi

USLU kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  USLU

Anlamını göster
Türkçe - Azerice 1) ağıllı, kamallı; 2) dinc, sakit, üzüyola
Örnek cümle göster

USLU kelimesinin örnek resmi

UŞAK(-ğı) kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  UŞAK(-ğı)

Anlamını göster
Türkçe - Azerice qulluqçu, xidmetçi, nöker; uşak tutmak – nöker tutmaq
Örnek cümle göster

UŞAK(-ğı) kelimesinin örnek resmi