Terimler Sözlüğü

Hippodromos

Eski Yunan ve özellikle Roma kentlerinde at ve araba koşularının yapıldığı, etrafı seyirci yerleri ile çevrili alanlar.

Hünkâr Mahfili

Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen ayrı bir daire şeklindedir.

Izgara Planı (Dama Tahtası)

Birbirine paralel ve dik sokaklar arasında kalan kare ya da dikdörtgen yapı alanlarından (adalardan) oluşan kent planı. Bu tip kent plancılığının mucidinin Miletoslu Hippodamos olduğu ileri sürülmektedir.

İki Yarım Kubbeli Cami

Merkezi planlı, büyük kubbesi ana eksen üzerindeki iki yarım kubbe tarafından desteklenen cami tipi.

İyon Düzeni

Antik mimarlıkta kullanılan, İyonya da geliştirildiği için bu adla anılan düzen. Dor düzenine oranla daha incelmiş sütunları, sütun kaideleri ve volütlü sütun başlıkları ile ayırt edilir.

İzlenimcilik (Empresyonizm)

19. Yüzyıl sonunda Fransa.da ortaya çıkan, ışık etkilerine dayanarak doğayı anlık görüntüsü ile resimlemeye dayanan sanat akımı.

Kaat.ı

Oyma. Herhangi bir şekil ya da yazının kağıt, deriden oyularak çıkartılmasıyla meydana getirilen bir süsleme sanatıdır. Oyulup çıkarılarak başka yere yapıştırılan kısma Erkek oyma , oyulan kısma ise .dişi oyma. denilir.

Kaburgalı Tonoz

Genellikle beşik tonozlarda ve diğerlerinde destek kaburga sisteminin görülebildiği tonoz biçimi.

Kalem işi

Yapıların genellikle iç yüzeylerinin bezenmesinde kullanılan bir süsleme türü. Boya, taş, ahşap yüzeyler üzerine fırça ile boyanan renkli nakışlar.

Karolenj

Charlamange (şarlman) döneminde (9. yüzyıl) gelişmiş olan sanat üslubu.

Kasnak

Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen yada yuvarlak olan kaide.