Denizcilik Terimleri

Aborda

Bir teknenin diğer bir tekne üzerine veya rıhtıma, iskeleye yanaşmasıdır.

Abosa

Akan bir zinciri veya halatı o durumda durdurmak ve tutmak için bosaya vurmak.

Abramak

Kontrolden çıkan bir gemiyi veya bir işi kontrol altına almak.

Acenta

Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

Alabora

Bir deniz aracının ters dönmesine alabora denir.

Alarga

Bir geminin sahilden açıkta bulunması, demirlemiş olması durumuna denir.

Alesta

Bir işe hazırlanılması veya işe hazır olunduğunu belirtmek için verilen komut.

Aganta

Hareket halindeki bir halatın kumanda edildiği an akışının tutulması durumudur.

Arya

Toka edilmiş vaziyetteki bir sancağı aşağı indirmek için verilen komut.

Avara

Bir gemi veya teknenin yanaşmış olduğu yerden açılması, ayrılması

Balast (Safra)

Seferine yüksüz olarak çıkan veya yüklü olup denge problemi olan gemilerin, dengesini iyileştirmek için, gemi tanklarına aldıkları deniz suyuna balast denir.