Fotoğrafçılık Terimleri

APS (Advanced Photo System)

Gelişmiş Fotoğraf Sistemi anlamına gelen akıllı bir film türüdür. Fotoğrafı üç değişik şekilde (geleneksel oran, geniş oran ve panaromik) olarak çekim olanağı sağlayan ve bunları film yüzeyine işleyebilen bir sistemdir. Filmi basım işleminden sonra minilab otomatik olarak tekrar kasedinin içine sarar. Ayrıca bu filmler fotoğraf makinesine yerleştirildiğinde makine ot Devamı

A

Diyafram öncelikli mod.

A Kalite Cam

Optik sistemlerde kullanılan aynaların üretiminde ve jelatin filtrelerin yapıştırılmasında kullanılan optik düzgünlük kalitesindeki cam levhadır.

A Tipi Renkli Film (Type A Color Film)

3400ºK renk ısısına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.

Abbe Sayısı

Cam gibi saydam malzemelerin farklı frekanslardaki ışığı farklı miktarlarda saçma ölçüsüdür. 20 - 70 birim arasında değişebilir. Olayı formile eden E.Abbe (1840 - 1905)nin adı ile anılır.

Aberasyon (Aberration)

Bkz. Görüntü Bozulması.

Açı

Objektifin gördüğü alanın açısına denir.

Açma

Normalden fazla pozlanmış ve geliştirme banyosundan etkilenmiş film ya da baskılardaki yoğunluğun kimyasal yöntemlerle azaltılması işlemidir.

AE (Automatic Exposure Metering)

Otomatik pozlama sistemidir.

Aerokartograf

Havadan harita çıkarmaya yarayan fotogrametri aletidir.

AF (Auto Focus)

Otomatik netlemenin kısaltılmışıdır.