Yörük Sözlüğü

Abuu

Çok, aşırılığı ifade etmek için ünlem sözü.

Aba

Çeket, abla, yağmurdan korunmak için koyun yününden çoban giysisi.

Ababacık haa!

Büyüklüğüne hayret etme ünlemi.

Aboo

Hayret etmek, şaşırmak.

Ağınt

Dikkatli olmak.

Ala

Alacalı.

Ayazlık

Evlerin bir köşesine inşa edilen soğuk yer.

Asar

Kale, hisar.

Arğıç

Göçte erzak ve yiyecek taşımak.

Abanmak

Yüklenmek.

Bulgur pilavı.