PULCU

(Türkçe - Azerice)
PULCU kelimesinin okunuşunu dinle..

Türkçe - Azerice  PULCU

Anlamını göster
Türkçe - Azerice 1) marka satan; 2) marka kolleksioneri; filatelist
PULCU kelimesinin örnek resmi

Öğretici Cümleler*

*Henüz beta aşamasında..

Aynı dilgrubundan benzer kelimeler:


#SENDİKA - #ÇAKAR - #OMUZ - #DİREY - #ALDIRMAZ - #FARE - #EREK(-ği) - #ETEK, ETEKLİK(-ği) - #FREN - #OLUMLU - #TURFANDA - #SİNLİK(-ği) - #SİNYAL - #KARDELEN - #KÜLTÜRFİZİK(-ği) - #NERELİ - #BİLAKİS - #SEFAHAT, SEFAHET(-ti) - #SANCAK(-ğı) - #DAYANIŞIK - #TELSİZCİ - #SATRANÇ(-cı) - #OLACAK(-gı) - #ZIVANA - #MOLA - #İNDİFA(-aı) - #İHTİMAM - #AĞRANDİSMAN - #ADLI - #BAŞBAKAN - #UNVAN - #ŞİŞMAN - #BAĞIMLILIK(-ğı) - #ÖDÜNÇ(-cü) - #GEVŞEME - #ÇAMURLUK - #ERİŞMEK - #PİŞKİN - #TÖREN - #DÜĞÜN - #DEVELOPE - #AKIM kalmak - #APARTMAN - #BEYGİR - #DALKAVUK(-ğu) - #PİST(-ti) - #FİYAT(-tı) - #SONUÇLAMAK - #FANİLA - #PİTORESK(-ki) - #MAZUR - #ANARŞİ - #KAÇAMAKLI - #YAMUK(-ğu) - #FORVET(-ti) - #KULLANMAK - #KARELİ - #KAFİLE - #ISIRGAN - #ÇUHA - #BELİRMEK - #FRİGORİFİK(-ği) - #RUGAN - #İÇTEN - #KÖY - #İTİDAL(-li) - #YATILI - #ESEN - #İSABETLİ - #HÜMAYUN - #AMCA - #SOLUNMAK - #HIZ - #ÇEKİLME - #BACAK(-ğı) - #KAYIRMAK - #ISMARLAMA - #TEŞHIS - #NOTER - #KUNDAKÇI - #OKUL - #TORUN - #ALA - #KAPUSKA - #PAYTAK(-ği) - #BANMAK - #ASTRAGAN - #EKLEM - #ASTROPİKAL - #SAPTAMAK - #ZİFOS - #ADAK(-ğı) - #SALINCAK(-ğı) - #NUTUK(-tku) - #KIYASİYA - #DENGE - #AŞIRMACI - #ÖKALİPTÜS - #SAKATLAMAK - #TARTIŞMA - #ARKADAŞ - #BİTEK - #ÇIĞ - #DURAKLAMA - #PİSKOPES - #NAMLU - #ÇOLUK(-ğu) - #ROTA - #İLİŞKİ - #GÖZÜKMEK - #EŞLİK(-ğı) - #ÜLSER - #KÜR - #GÜÇLÜK(-ğü) - #SEHPA - #AKTÜALİTE - #ELEŞTİRİ - #KABA - #GÜVENSİZ - #BİLİRKİŞİ - #SANATORYUM - #ŞARKİYATCI - #TESBİT(-ti) - #SARNIÇ(-cı) - #BASKI - #ALAY II - #PARANTEZ - #DOĞU - #AJAN - #PASTA - #PORTMANTO - #TAŞIT(-tı) - #PRİM - #GÜVENİLİR - #YAYA - #KALÇA - #ÇAVUŞ - #DAHİLİYECİ - #SÜRÜM - #YÜRÜRLÜK(-gü) - #TÜRKÜ - #LİSE - #SİTE - #YENMEK - #ANLAM - #ÜSLENMEK - #GELİŞME - #KAÇAMAK(-ğı) - #MEŞE - #TEPMEK -