Dünya Bayrakları ve Anlamları

İRAN

Klasik üç yatay ve birbirine eşit boyuttaki şeritten oluşan bayrağın, şeritleri arasında bayrağın yapısıyla uyumlu beyaz farsça yazılar bulunur. Bayrağın ortadaki şeridinin ortasında ise bir kırmızı kılıç şekli bulunur. Üstteki şerit yeşil, ortadaki şerit beyaz, alttaki şerit ise kırmızıdır. Bu renkler 18. yy da Devamı

SOMALİ

Açık mavi (turkuaz) zeminin ortasındaki büyük beyaz ve beş kollu bir yıldızdan oluşur. Beş kollu yıldız eski ve daha geniş olan Somali sömürge bölgesinin şimdilerde kendi başlarına ülkeler olan iç bölgelerini temsil eder: Cibuti, Etiyopya, Somali,Eritre ve Kuzey Kenya Somalisi.

BEYAZ RUSYA(BELARUS)

Sol yanı, Beyaz Rusyanın geleneksel(yerel) motifleriyle süslüdür.

ANDORRA

Üç adet dikey ve birbirine eşit şeritten meydana gelirken, ortadaki şeritin ortasında devlet arması bulunur. Soldan sağa şeritlerin rengi; mavi, sarı ve kırmızıdır. Bu renkler Fransa ve İspanyadan kazanılan bağımsızlığı temsil ederler. Mavi ve kırmızı Fransız bayrağından; kırmızı ve yine sarı ise İspanya bayrağı Devamı

PAKİSTAN

Pakistan ulusal bayrağı, Syed Amir-ud-Din Kedwaii tarafından 1906 yılında Hindistan Müslümanları için Türk bayrağından esinlenerek dizayn edilmiştir. Pakistan bayrağında yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin diğer dinleri, hilal ilerlemeyi beş köşeli yıldız ise geleceği ve aydınlığı sembolize etmektedir.

SURİYE

Suriye bayrağı; Yemen, Mısır, Sudan, Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarında olduğu gibi Geleneksel Pan-Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir.

ÜRDÜN

Bayrakta bulunan üç dikey şeridin renkleri sırası ile Abbasî, Emevî ve Fatımî halifelerini simgeler. Kırmızı üçgenin simgesi ise Haşimîler ve Arap İsyanlarıdır. Bayrağı Arap İsyanlarının simgesi olan bayraktan ayıran tek fark kırmızı üçgenin uç kısmında bulunan yedi köşeli yıldızdır. Bu yıldızın da temsil Devamı

RUSYA FEDERASYONU

Üç renkten oluşan Rusya bayrağının renkleri Panslavizm renkleri olan mavi , beyaz ve kırmızıdır.Beyaz Tanrıyı, mavi hükümdarı, kırmızı halkı simgeler.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pekçok teori ileri sürülmüştür. Bunlardan bir tanesine göre, 12 yıldız Özbek vilayetlerini; mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise güçlü olmakı anlatmaktadır. Yarım ay ise, yenilenmeyi anlatma Devamı

KAZAKİSTAN

Mavi kumaş Türklüğü simgeler. Ayrıca Kazakların haklı olduğunun simgesidir. Altın renkli şerit eski Altın ordasını, ayrıca Kazakistana özgü olan kültürü simgeler.Güneş Kazaklar’in varlığını ve 32 güneş ışını da geleceği ve Kazak boylarını simgeler. Şahin Kazak özgürlüğünü ve bağımsızlık simgeler.

SUUDİ ARABİSTAN

Yeşil zemin İslamiyeti simgeler. Bayraktaki Arapça yazı Kelime-i Şahadettir. Altındaki kılıç ise kral Abd-al-Azizi simgeler.