Denizcilik Terimleri

Lumbar

Gemi bordalarına veya küpeştelerine açılan dört köşe, giriş çıkış mevkileridir.

Lumbar ağzı

Gemilere giriş çıkış yapılan yerlere verilen isimdir.

Manifesto

Ticaret gemilerinde yükün cinsini gösteren resmi evrak.

Mezestre

Sancağın yarıya kadar çekilmesi işlemine denir.

Mola

Halatların bağlı bulundukları yerlerden fora edilmesi için verilen kumanda.

Navlun

Bir yerden bir yere para karşılığı taşınmak üzere bir sözleşme ile gemiye alınan yükün tümü. Bu yükün taşınmasının para değeri anlamında da kullanılır.

Nete (neta)

Düzeni bozulmuş bir şeyin tertiplenip düzenlenmesi, ayrıca seyirde kullanılan anlamıyla aykırı ve tehlikeli bir durumun olmadığı, her şeyin normal devam ettiği anlamında kullanılır.

Ölüdeniz (Sıvel)

Fırtınanın dinmesi ile oluşan, çatlaksız, rahatsız edici dalgalar.

Parakete

Geminin süratini ölçmek için kullanılan aletin ismidir.

Parima

Filikaların baş ve kıç taraflarında bağlama amacı ile kullanılan yeterli uzunluktaki ince halat.

Rüzgar altı

Rüzgarın estiği (geldiği) yöne ters yön (sırt dönüldüğünde, ön tarafın olduğu yer).