Denizcilik Terimleri

Yalpa

Geminin dalgalardan sancak ve iskeleye aralıklarla yatıp, doğrulması, sallanması.

Yükleme sınırı hatları (Fribord Markası)

Sancak - iskele her iki bordadaki bu şekiller gemilerin uluslararası kurallar gereğince değişik şartlarda (mevsim, su yoğunluğu ) yükleme sınırını gösterir. Fazlaca yükleme sebebiyle bu sınırların aşılması, gemi emniyetini ortadan kaldırır.

1 Deniz mili

1852 metre - 10 Gomino - 2000 Yarda

1 Gomino

185,2 metre

1 Kadem (fit)

30,48 santimetre

1 Kulaç

183 santimetre (1.83 metre)

1 Pus (inç)

2,54 santimetre

1 Metrik ton

1000 kg (1 ton)

1 Tonilato

2.83 metreküp (100 fitküp)