Fotoğrafçılık Terimleri

Afnor Standartları

Fransız Standartları Birliği (Française de Normalisation) tarafından yayınlanmış olan standartlara verilen addır.

Agar

Jeloz olarak da adlandırılır. Bir çeşit şeker olan bir lineer galaktanın sülfürik esteridir. Kendi hacminin 20 katı kadar soğuk su çekebilen ve ısıtılmadan erimeyen, deniz yosunlarından elde edilen jelatin benzeri bir sakız çeşididir. Bazı jelatinli duyar katlara ilave edilir.

Agrandizman (Enlargement)

Bkz. Büyütme işlemi.

Agrandizör (Enlarger)

Negatiflerin kendi orijinal boyutlarından daha büyük boyutlar da basılabilmesini sağlayan optik araç.

Ajitasyon (Agitation)

Kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temas etmesini sağlayan yöntem; Bu yöntem özellikle film ve kağıtların gelişterme banyosunda bulundukları sırada ve saptama banyosunun (tesbit banyosu ya da fix) ilk birkaç dakikasında çok önemlidir. Üretici firmaların bu konudaki uyarılarına aynen uyulmalıdır.

Akromat Renksiz Objektif

Renk sapması kusuru düzeltilmiş, görünen tayftaki bütün ışıklar için kırılma indisi aynı olan, yani aynı noktadaki bütün renklerin görüntülerini aynı noktada netleştirebilen birleşik mercek türüdür.

Akromatik (Achromatic)

Kromatik görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektif; Bkz. Kromatik görüntü bozulması.

Akromatik Renk Tonu

Oswaldın renk sisteminde de kullanıldığı gibi; bir rengin içerisindeki siyah beyaz oranının değişimi sonundaki etkidir.

Aksesuar Yuvası

Fotoğraf makinelerinin üzerinde, genellikle flaş takmak için kullanılan, ek bakaç gibi başka aksesuarların da takılabileceği yuvadır. Bu yuvada ekseriyetle flaş bağlantısı pimleri de yer alır.Ölçekleri standarttır.

Aktif Katman

Photoshopta dokümanı oluşturan kanalların dışındaki her yeni kanala verilen addır.

Aktinik (Actinic)

Işığın herhangi bir madde üzerinde kimyasal ya da fiziksel değişim yaratabilme gücü; Film üzerine düşen ışık duyarkatı oluşturan gümüş tuzlarının yapı değişikliğine uğramalarını, siyah metalik gümüşe dönüşerek görüntüyü oluşturma ayarını sağlamaktadır.