Fotoğrafçılık Terimleri

Argon Flaş Lambası

Mikrosaniyede 600 megalumen ışık verebilen, patlamalı (phyrotechnic) ışık kaynağıdır. Bir yüzü saydam cam kaplı konik bir reflektörün içine doldurulqn argon gazı, patlayıcı bir made ile patlatılır.

Ark Lambaları (Arc Lamps)

Fotoğrafçılıkta aydınlatma amacıyla kullanılan, iki karbon çubuğun birinden diğerine elektrik atlaması ilkesine göre çalışan bir aydınlatma kaynağı türü.

Arka Netlik

1- Objektif sonsuza netlendiğinde en arka eleman ile film düzlemi arasındaki uzaklıktır. 2 - Bazen netlik ayarının arka plana yapılması anlamında da kullanılır.

Arkadan Aydınlatma

Fotoğrafı çekilen objenin arkasından, fotoğrafmakinesine doğru verilen aydınlatma türüdür. Objenin çevresinde ışıklı bir çizgi ya da silüet elde etmeye yarar.

Arkadan Projeksiyon

Fondaki perdeye projeksiyon aletiyle görüntü düşürme işlemine denir. Bu yöntemle stüdyo çekimlerinde istenilen fon sağlanır.

Arşivlik İşlem

Fotoğraf baskılarının uzun süre bozulmadan kalması için özel metodlarla yapılan özenli işlemlerdir. İşlem sonunda baskıda kalan (tiyosülfat) hipo miktarı inç karede 0.005 miligramı geçmemli, kalan gümüş bileşiklerini saptama testi de olusuz sonuç vermemelidir. Baskı kağıdı selenyum, sülfit ya da tercihen altın tonlu olmalıdır.

Artifact

Bilgisayarda işlem probleminin neden olduğu bir görüntü hatasıdır.

Artigue Yöntemi

1878de Frederic Artigue tarafından bulunan ve 1893te oğlu tarafından değiştirilip geliştirilen baskı yöntemidir. Resim kağıdı, siyah renk veren bir kmyasal maddeyle kaplanır ve yapışkan (koloduon) çözeltisi içerisinde bekletilir. Baskıdan önce kağıt potasyum bikromat çözeltisi ile ışığa karşı duyarlılaştırılır. Kağıt kuruduğundan baskı işlemine hazır olmuş Devamı

ASA (ASA)

Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen Amerikan standartlarına uygun ölçü birimi; (ASA-American Standarts Association) ASA değeri büyüdükçe filmin ışığa karşı duyarlılığı da artar. ASA/BS Amerikan ve İngiliz standartlarını göstermekte kullanılan ortak ölçü birimidir.

Asetat Film

1- Saydam ya da yarı saydam ince plastik tabakalardan oluşan, yanmaz film olarak da adlandırılan film türüdür. 2- Selülozasetat, triasetat ya da diğer asetat bileşiklerinden yapılan film taşıyıcıdır.

Asetat Taban (Acetate Base)

Filmlerde ışığa karşı duyarlı katmanın üzerine sürüldüğü, selüloz asetattan yapılmış, yanmaz ve saydam taşıyıcı taban katmanı.