Terimler Sözlüğü

Etik

Etik, insanlara işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, ilkeler ve standartlardır.

Etik Liderlik Programı

Bir bakanlık veya bir kamu kurumunda uygulanacak olan planlanmış bir dizi eğitim faaliyetini içeren ve genel amacı, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği”nde yer alan hükümler ile bu Yönetmeliğin, kamu görevlilerinin, kamu, personel ve kamu kaynaklarının yönetimiyle olan ilişkileri de dahil olmak üzere, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken oynadı Devamı

Etik Eğitim Stratejisi

Planlı olarak sunulan faaliyetlerin, bir kurumun bütün kademelerinde (şelale modeli ile) yaygınlaştırılıp, diğer faaliyet ve işlemler tarafından desteklenmesini içeren yaklaşımdır.

Şelale Modeli

Bir kurumda etik eğitim faaliyetlerinin, kurumun tamamında yukarıdan aşağıya doğru aşama aşama gerçekleştirilmesi sürecidir.

Eğitim faaliyeti

Bir grup kişinin, mesleki rollerine ilişkin bilgilerini artırmak, tutumlarını değiştirmek ve/veya becerilerini geliştirmek üzere tanımlanmış gereksinimleri ile işverenlerinin işletimsel, idari ve yönetimle ilgili gereksinimlerine yönelik belirli bir zaman diliminde tasarlanan ve düzenlenen ve toplantılar halinde sunulan bir dizi faaliyettir.

Eğitimin Kolaylaştırılması

Eğitim, faaliyetlerin düzenlenmesi, araç-gereç ve kaynakların organize edilmesi ve eğitim sürecinin denetimindeki rol ve işlevler, kolaylaştırma faaliyetleri olarak bilinir ve hem eğitimin sorunsuz gerçekleştirilmesi hem de etkili ve verimli olmasını sağlamak için zorunlu kabul edilir.

Eğitici

Asli rolü kurumlarda eğitim vermek, ileride eğitim verecek diğer eğiticilerin yetiştirilmesini sağlayarak bütün kurumda eğitimin şelale modeli ile aşama aşama yayılmasını sağlamak olan görevlidir.

Öğrenme

Uygulama ya da deneyim sonucunda ortaya çıkan, görece daha kalıcı davranış değişikliği olarak tanımlanabilir.

Eğitim

İşyerinde bireysel ve kurumsal performansı artırmak üzere yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasını desteklemede gerekli olan formal ve informal yaklaşımları kapsar.

Acanthus

Eski Yunan dan beri . süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. Türkçe.de Akanthus ya da Akantus olarak yazılır. Türkçe.de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir.

Agora

Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ticari yaşamın yoğunlaştığı alan.