Yörük Sözlüğü

Anız

Biçilen buğdayın tarlada kalan köklü sapı.

Ağıl

Etrafı çalılarla örülen koyun ve keçilerin barınma yeri

Alama

Avuç içini dolduracak kadar büyükçe taş.

Ahır

Hayvanların barındığı yer.

Alaf

1.Hayvanların saman yediği yer 2.Ağaçtan yapılmış çeşme sularının toplandığı oyulmuş ağaç.

Ağam

Kadınların kocasının erkek kardeşi.

Anaz

Babanın annesinin ismini taşıyan kız.

Alavırt

Su kabağından yapılan su kabı.

Anay

Evin salonu.

Ambar

Ağaçtan yapılan buğday gibi kuru bakliyat konulan yer.

Alacık

Çobanların evleri.