Yörük Sözlüğü

Boba

Baba.

Baldır

Bacağın dizden yukarı bölümü.

Bülük

Küçük erkek çoçuğun erkeklik organı.

Bızalamak

Sığırın doğurması.

Bağırmak

Yüksek sesle seslenmek.

Bide

Bir defa daha anlamında.

Biyol

Bir defa.

Böğülmek

Yüzü koyun eğilmek, yatmak.

Bıdırsadır

Alçak sesle karşılıklı konuşmak.

Bekitmek

1.Yüklemek, 2.Yavaş ve etkili bir şekilde vurmak, bastırmak.

Banmak

Tadına bakmak.