Yörük Sözlüğü

Bağlama

Üç telli sazdan küçükçalgı.

Bozçalamak

Hafif karıştırılarak az pişirmek.

Böyün

Bugün.

Beşik

Ağaçtan yapılan bebek yatağı.

Bezirgan

Manifaturacı (Gezgin manifaturacı - yırtım malcı).

Bılla

Kocanın kız kardeşi.

Bizimoğlan

Küçük erkek kardeş.

Bostan

Sebze.

Barabar

Beraber.

Beri

Yakın.

Babıç

Ayakkabı.