Terimler Sözlüğü

Apsis

Kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karışlığı olan, tonoz ya da kubbe ile örtülü bölüm.

Arasta

Çarşı, dizi dükkanlar. Bazen önlerinde revak yada karışlıklı sıraların arasında örtü bulunanlar bir tür kapalı çarpı oluştururlar.

Arkhitrav (Arşitrav)

Antik mimarlıkta sütunların taşıdığı, bir sütun ekseninden diğer sütun eksenine uzanan taş hatıllara (kiriş) verilen ad.

Atrium

Antik Roma konutlarında evin bir bölümünü oluşturan, etrafı sütunlarla çevrili avlu.

Avlu

Genellikle üstü açık iç mekan. Çevrede yapı birimlerinin dizilerek bir bütün meydana getirdiği iç mekân.

Avlulu Medrese

iç avlusunun üstü açık olan medreseler için kullanılan bir sanat tarihi deyimi.

Ayak

Paye, taş ya da tuğladan örülmüş taşıyıcı mimari öğe.

Aydınlık Feneri

Örtülü iç mekanlara ışık sağlamak için düzenlenmiş bölüm. Genellikle kubbe ya da çatının ortasında daha yüksek ve etrafı camekanlı ışıklık.

Barbotin

Keramiklerin süslenmesinde kullanılan bir teknik. Doğrudan kabın üzerine (astarsız) yine keramik hamuru yapıştırmak yoluyla bir takım kabarık figürlerin işlenmesi.

Bazilika

Hıristiyanlığa geçişte ve ilk Bizans devrinde oldukça çok sayıda yapılmış bir kilise tipidir. Bu tip yapılar doğu-batı ekseni üzerinde uzanan dikdörtgen bir zemin şeması gösterir. Doğu kısmında yarım yuvarlak şeklinde apsis kısmı yer alır. Bazilikalarda orta mekan iki ya da dört sütun dizisi ile bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlere Nef adı verilir. Apsinin ön Devamı

Beyzî

Oval