Terimler Sözlüğü

Fresk

Yaş sıva üstüne boya ile yapılan resim ve süsleme.

Gamalı Haç (Swastika)

Kollarının uçları saat ibresi yönünde, dik açı yaparak kıvrılmış eşit kollu haç.

Gotik

Avrupa.da Ortaçağ mimarisine verilen ad. 12. yy.ın ortasından Rönesans.a kadar olan süreyi içeren Gotik, resim ve heykeli de kapsayan genel bir üslup halinde ele alınır. Geç Gotik, Uluslararası Gotik (Bkz. adı geçen madde) gibi alt başlıklara da ayrılmıştır.

Gölge-Işık

Batı sanatında nesnelere hacim ve derinlik kazandırma yöntemi. Bir sanat yapıtında belli kesimlerin karanlık bırakılması, buna karşın belli yerlerinde parlak renklerle boyanması sonucu elde edilen görsel etki.

Gül Pencere

Genellikle Gotik katedrallerin cephelerinde yer alan daire biçimindeki vitraylı pencere.

Gymnasion

Eski Yunan ve Roma kentlerinde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin yapıldığı yer.

Haliç işi

15. yüzyıl sonunda mavi-beyaz tekniğin keramiklerde kullanılan bir uygulaması. ince spiral dallar üzerinde minik çiçekler, yapraklar yer alır.

Han/Kervansaray

Kervan yolları üstünde belirli aralıklarla yapılmış olan konaklama yapıları. Genel adı.Han.dır. (Bkz. Ribat, Sultanhan) Ticari ve yarı askeri sivil mimarlık örnekleri olan bu yapılar, kent içlerinde de bulunabiliyordu.

Hataî (Hatayi)

Doğu Asya kökenli süsleme motifleri grubu. Stilize edilmiş şakayık, nar, iri yapraklar ile bunların gonca ve sapları başlıca öğeleridir.

Hayat Ağacı

Türk ve İslam süsleme sanatlarında hurma ve benzeri ağaçlara verilen ad. Cenneti sembolize eden resimlerde yada süslemede simetri ekseni olarak çokça görülür.

Hazire

Camilerin kıble tarafında bulunan küçük mezarlık.