Terimler Sözlüğü

Dilimli Kubbe

1) ıçi yarım yuvarlak, dışı dilimli olan kubbe. 2) Tonoz parçalarından oluşan kubbe.

Divanî

Türklere özgü hareketli ve girift bir yazı üslubudur. Harfler ve sözcükler birbirlerine kaynaşmıştır.

Diyaganol

Çapraz.

Dor Düzeni

Antik mimarlıkta kullanılan düzenlerin kurallara en bağlı olanı. Ahşap tekniğine özgü detayların taşa geçirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Dört Yarım Kubbeli Cami

Merkezi planlı, büyük kubbesi dört yandan birer yarım kubbe ile desteklenen cami tipi.

En am

. Enam suresi ile diğer Kur.an surelerinin bir kısmını içeren kitaba verilen ad. En-am-ı şerif de denilir.

Equesterian

Atlı portre. Batı sanatında resim ve heykel alanında soylu ya da önemli kişileri betimlemek için kullanılmış bir portre türüdür. En başarılı örneklerini Rönesans.ta Donatello ve Verrocchio.nun yapıtlarında gördüğümüz bu tür portreler, modeli onurlandırıcı ve yüceltici bir anlam taşırlardı.

Eyvan

Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı bütün genişliği ile bir avluya ya da diğer bir mekana açılan yapı birimi.

Eyvan Tipi Türbe

Gövde bölümü eyvan biçiminde olan bir grup Anadolu mezar anıtına verilen ad.

Fevkâni

Bulunduğu yerin eğimi ya da çevresindeki yapıların durumu yüzünden, bir alt yapı üzerine oturtulan camiler için kullanılan bir terim. Yüksek, yükseltilmiş anlamına gelir. Alt katta genellikle gelir getiren dükkanlar bulunur.

Forum

Antik Roma kentlerinde, kent merkezinde yer alan, içindeki ve çevresindeki yapılarla Yunan kentlerindeki agora ile aynı işlevi taşıyan alan.