İsimler Sözlüğü

ABDİ: (Ar.)

Er. - Kulluk ve itaat eden.

ABDULLAH: (Ar.)

Er.- Allahın kulu. Peygamber (s.a.s)in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.

ABDURRAHMAN: (Ar.)

Er. - Rahmanın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mümin-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allahın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.

ABDURRAUF: (Ar.)

Er. - Rauf olan Allahın kulu. (bkz. er-Rauf).

ABDUSSABUR: (Ar.)

Er. - Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allahın kulu. Allahın isimlerinden, (bkz. es-Sabur).

ABDÜDDAR: (Ar.)

Er. - Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allahın kulu. ed-Dar. Allahın isimlerindendir.

ABDÜLAFUV: (Ar.)

Er. - Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allahın kulu. Allahın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).

ABDÜLA'LA: (Ar.)

Er. - En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allahın kulu. Ala kelimesi Kuran-ı Kerimin sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.

ABDÜLALİ: (Ar.)

Er. - Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allahın kulu. Ali kelimesi Kuranda Allahın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.

ABDÜLALİM (Ar.)

Er. - Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allahın kulu. Alim kelimesi Allahın 99 isminden birisidir.

ABDÜLAZİM: (Ar.)

Er. - Azamet ve büyüklük sahibi Allahın kulu. - Allahın isimlerinden, (bkz. el-Azim).