İsimler Sözlüğü

ABDÜLEHAD: (Ar.)

Er. - Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allahın kulu. Ehad, Allahın isimlerindendir.

ABDÜLESED: (Ar.)

Er. - Aslanın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s)m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.

ABDÜLEVVEL: (Ar.)

Er. - Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allahın kulu.

ABDÜLEZEL: (Ar.)

Er. - Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allahın kulu.

ABDÜLFERİD: (Ar.)

Er. - Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allahın kulu. (bkz. Ferid).

ABDÜLFETTAH: (Ar.)

Er. – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allahın kulu. (bkz. Fettah). Allahın isimlerindendir.

ABDÜLGAFFAR: (Ar.)

Er. - Kullarının günahlarını affeden Allahın kulu. - (bkz. Gaffar). Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜLGAFUR: (Ar.)

Er. - Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allahın kulu. - (bkz. Gafur). Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜLGANİ: (Ar.)

Er. - Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allahın kulu.- Allahın isimlerinden, (bkz. Gani).

ABDÜLHABİR: (Ar.)

Er. - Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allahın kulu. (bkz. el-Habir). Allahın isimlerinden.

ABDÜLHADİ: (Ar.)

Er. - Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allahın kulu. - Allahın isimlerinden, (bkz. Hadi).