İsimler Sözlüğü

ABDÜLHAFIZ: (Ar.)

Er. - Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allahın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allahın isimlerinden.

ABDÜLHAK: (Ar.)

Er. - Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allahın kulu. - Hak, Esmaul-Hüsnadandır.

ABDÜLHAKEM: (Ar.)

Er. Bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce Hakem Allahın kulu. - (bkz. el-Ha-kem). Allahın isimlerinden.

ABDÜLHAKİM: (Ar.)

Er. - Her şeye hükmeden Allahın kulu.- Hakim, Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜLHALİK: (Ar.)

Er. - Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allahın kulu. - Halik, Allahın isimlerinden. Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜLHALİM: (Ar.)

Er. - Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allahın kulu. - (bkz. Halim). Allahın isimlerinden.

ABDÜLHAMİD. (Ar.)

Er. - Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allahın kulu. - Hamid; Allahın isimlerindendir. (bkz. Hamid).- Türk dil kuralları açısından d/t olarak kullanılır.

ABDÜLHASİB: (Ar.)

Er. - Bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen Hasibin kulu. - Hasib; Allahın isimlerindendir.

ABDÜLHAY: (Ar.)

Er. - Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allahın kulu. -(bkz. el-Hay). Allahın isimlerinden.

ABDÜLKADİR: (Ar.)

Er. - Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allahın kulu.-Kadir; Allahın isimlerindendir. (bkz. Kadir).

ABDÜLKAVİY: (Ar.)

Er. - Sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allahın kulu. -Kaviy kelimesi Esmaul-Hüsnadandır. (bkz. el-Kaviyy).