İsimler Sözlüğü

ABDÜLMUCİB: (Ar.)

Er. - Kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allahın kulu. Mucib, Esmaul-Hüsnadandır. - (bkz. el-Mucib).

ABDÜLMUHSİ: (Ar.)

Er. - Bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allahın kulu. - Muhsi, Esmaul-Hüsnadandır.

ABDÜLMUHYİ: (Ar.)

Er. - Hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allahın kulu. - Muhyi, Allahın 99 isminden birisidir, (bkz. Muhyi).

ABDÜLMUİD : (Ar.)

Er. - Yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allahın kulu. - Muid Allahın 99 isminden birisidir, (bkz. el-Muid).

ABDÜLMUİZ: (Ar.)

Er. - Muizin, izzet veren, şereflendiren Allahın kulu. - (bkz. el-Muiz). Allahın isimlerindendir.

ABDÜLMÜMİN: (Ar.)

Er. - Gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allahın kulu. - Mümin, Allahın isimlerindendir.

ABDÜLVACİD: (Ar.)

Er. - Yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan Vacidin kulu. Vacid, Allahın isimlerindendir. -(bkz. el-Vacid).

ABDÜLVAHİD: (Ar.)

Er. - Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allahın kulu. - Vahid kelimesi Cenab-ı Hakkın Kuranda zikredilen 99 isminden birisidir, (bkz. el-Vahid).

ABDÜLVALİ: (Ar.)

Er. - Bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allahın kulu. - Vali, Esmaul-Hüsnadandır. (bkz. el-Vali).

ABDÜLVARİS: (Ar.)

Er. - Gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi. Bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allahın kulu. - Varis kelimesi Allahın isimlerindendir. (bkz. el-Varis).

ABDÜLVASİ: (Ar.)

Er. - Vasinin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allahın kulu. - Vasi kelimesi, Allahın isimlerindendir. (bkz. el-Vasi).