İsimler Sözlüğü

ABDÜLAZİZ: (Ar.)

Er. - Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allahın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allahın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

ABDÜLBAKİ: (Ar.)

Er. - Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allahın kulu-Allahın isimlerinden, (bkz. Baki).

ABDÜLBARİ: (Ar.)

Er. - Yaratan, yaratıcı Allahın kulu. Bari ismi, Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜLBASIT: (Ar.)

Er. - Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allahın kulu. - Allahın isimlerinden (bkz. el-Basıt).

ABDÜLBASİR: (Ar.)

Er. - Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allahın kulu. - (bkz. el-Basir).

ABDÜLBEDİ: (Ar.)

Er. - Allahın isimlerinden.- Bedinin kulu. (bkz. el-Bedi).

ABDÜLBERR: (Ar.)

Er. - Berrin kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allahın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).

ABDÜLCEBBAR: (Ar.)

Er. - Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allahın kulu. Cebbar, Allahın isimlerindendir.

ABDÜLCELİL: (Ar.)

Er. - Büyük, ulu, yüce Allahın kulu. Celil, Allahın isimlerindendir.

ABDÜLCEMAL: (Ar.)

Er. - Güzellikleri kendinde toplayan Allahın kulu.

ABDÜLCEVAT: (Ar.)

Er. - Cömert olan Allahın kulu.