İsimler Sözlüğü

ABGUN: (Fars.)

Er. - 1. Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta.

ABHER: (Ar.)

Er. 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Zerrin kadehi çiçeği. 4. Dolu kab.

ABILAY HAN: (Tür.)

Er. - Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu (1711-1781).

ABIŞKA NOYAN: (Tür.)

Er. - İlhanlı komutan. (XIII-XIV. yy.) bkz. Abuşga.

ABHİZ: (Fars.)

Er. 1. Büyük dalga. 2. Kaynak. 3. Su yolu.

ABİD: (Ar.)

Er. Allaha ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.

ABİDE: (Ar.)

Er. - Anıt. Önemli ve değerli yapıt.

ABİDİN: (Ar.)

Er. - İbadet edenler-Zeynel-Abidinden kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Alinin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti.

ABŞAR: (Ar.)

Ka.- Şelale.

ABUŞKA: (Tür.)

Er. - Koca, zevc, yaşlı erkek.

ABUZER: (f.a.i.)

Er. - Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fonetik değişikliğe uğramış şekli.