İsimler Sözlüğü

ABDÜRREŞİD: (Ar.)

Er. - Allahın isimlerinden. Reşidin kulu.- (bkz. er-Reşid).

ABDÜRREZZAK: (Ar.)

Er. - Bütün mahlukların rızkını veren Allahın kulu. - Rezzak, Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜSSAMED: (Ar.)

Er. - Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allahın kulu. - Samed, Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından d/t olarak kullanılır.

ABDÜSSELAM: (Ar.)

Er. - Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allahın kulu. - es-Selam kelimesi, Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılamaz.

ABDÜSSEMİ: (Ar.)

Er. - Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allahın kulu. (bkz. es-Semi).

ABDÜSSETTAR: (Ar.)

Er. - Günahları örten, gizleyen Allahın kulu.

ABDÜŞŞAHİD: (Ar.)

Er. - Şahidin kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allahın kulu. - Şahid, Allahın isimlerindendir. (bkz. eş-Şahid).

ABDÜŞŞEKÜR: (Ar.)

Er. - Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allahın kulu. - Şekür, Allahın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜZZAHİR: (Ar.)

Er. - Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allahın kulu. - ez-Zahir, Allahın isimlerindendir. (bkz. ez-Zahir).

ABER: (Ar.)

Er. - Hz. Nuhun erkek torunu.

ABENDAM: (Fars.)

Ka. - Güzel vücutlu, güzellik.